Matematica antica

Report
Campeanu Tudor Dan
Orzei Cosmina
Bercea Sabin Ionuț
Chiroi Adela

Egiptul a fost probabil prima civilizaţie în care
interesul pentru ştiinţe a fost major. Au excelat în
medicină şi matematici aplicate, dar şi în
astronomie, mecanică, chimie, fizică, administraţie.
Chiar numele de chimie provine de la alchimie,
vechiul nume al Egiptului. Civilizaţia Egiptului
Antic a atins un înalt nivel încă din cele mai vechi
timpuri

Vechii egipteni cunoşteau sistemul (I=1, II=2,
IIII=4 .......= 10, = 20, . = 1000 etc.).
Unitatea de măsură pentru capacitate se numea
hekata = 4,5 litri pentru lichide, hin = care avea cam
0,5 litri. Pentru lungimi foloseau cotul (meh), care
era de mai multe feluri, dar cel mai folosit era cotul
mic (45 cm); unitatea de greutate se numea deben şi
avea 91 gr.

Vechii egipteni cunoşteau operaţiile de înmulţire şi
împărţire, dar numai cu 2. În schimb, din textele
antice rezultă că făceau în mod curent ridicarea la
pătrat şi extragerea rădăcinii pătrate

În domeniul aritmeticii aveau cunoştinţe despre
unităţile de capacitate şi de lungime, aplicau
sistemul numerotării din 10 în 10 şi aveau semne
pentru numere până la un milion

Istoria matematicii nu are un început clar definit,
însă apariția acesteia este strâns legată de evoluția
omului. Este posibil ca oamenii să-și fi dezvoltat
anumite abilități matematice încă înainte de apariția
scrierii.

Cel mai vechi obiect care dovedește existența unei
metode de calcul este osul din Ishango, descoperit
de arheologul belgian Jean de Heinzelin de
Braucourt în regiunea Ishango din Republica
Democrată Congo,

Pitagora (n. cca. 580 î.Hr. - d. cca. 500
î.Hr.)[necesită citare] a fost un filozof și matematician
grec, originar din insula Samos, întemeietorul
pitagorismului, care punea la baza întregii realități
teoria numerelor și a armoniei. A fost și
conducătorul partidului aristocratic din Crotone
(sudul Italiei).

Platon (Greacă: Πλάτων; Plátōn) (n. cca. 427 î.Hr.
— d. cca. 347 î.Hr.) a fost un filozof al Greciei
antice, student al lui Socrate și învățător al lui
Aristotel. Împreună cu aceștia, Platon a pus bazele
filozofice ale culturii occidentale. Platon a fost
interesat în matematică, a scris dialoguri filozofice
și a pus bazele Academiei din Atena, prima instituție
de învățământ superior din lumea occidentală.

Aristotel (Greacă: Αριστοτέλης) (n. 384 î.Hr. - d. 7
martie 322 î.Hr.) a fost unul din cei mai importanți
filosofi ai Greciei Antice, clasic al filosofiei
universale, spirit enciclopedic, fondator al școlii
peripatetice

Arhimede din Siracuza (în greacă Αρχιμήδης
Arhimedes; n. aprox. 287 î.Hr. în Siracusa, pe atunci
colonie grecească, d. 212 î.Hr.) a fost unul dintre cei
mai de seamă învățați ai lumii antice. Realizările
sale se înscriu în numeroase domenii științifice:
matematică, fizică, astronomie, inginerie și
filozofie.

Euclid din Alexandria (greacă: Εὐκλείδης,
Euclides), originar din Damasc (cca. 325 î.Hr. - 265
î.Hr.) a fost un matematician grec care a trăit și
predat în Alexandria în Egipt în timpul domniei lui
Ptolemeu I (323 î.Hr. – 283 î.Hr.). Despre viața lui
Euclid nu s-au păstrat nici un fel de date, de aceea se
spune că viața lui se confundă cu opera

Thales din Milet (Greacă:Θαλής ο Μιλήσιος) (n.
cca. 635 î.Hr. – d. cca. 543 î.Hr.) a fost un filozof
grec presocratic, care a contribuit la dezvoltarea
matematicii, astronomiei, filozofiei. Este considerat
părintele științelor

Hippocrate din Cos (n. cca. 460 î.Hr. pe insula Cos
din Arhipelagul insulelor Sporade, d. cca. 370 î.Hr.
în localitatea Larissa din Tessalia) a fost cel mai
vestit medic al Greciei antice și este considerat
părintele medicinei

similar documents