Rozmíst*ní a územní pohyb obyvatelstva

Report
Podnební podmínky
teploty- málo lidí chce bydlet v extrémech ať už v obrovských
mrazech a nebo naopak v nesnesitelném horku
vlhkost- také v místech s extrémně vysokou vlhkostí vzduchu žije
jen hrstka lidí př. Tropické deštné pralesy
srážky- přemíra a nebo naopak příliš málo srážek se také
významně podepisuje pod rozmístění obyvatel
Nadmořská výška
- většina lidí žije v nížinách do 200 m.n.
- uváděno až 60% světové populace
- vyjímka v Jižní Americe (cca 2000 n. m.)
Vzdálenost od pobřeží
Sídla jsou v nejvyšší míře stavěna maximálně do 200km od pobřeží
zhruba polovina světové populace žije ve výše zmiňované
vzdálenosti od moře
Urbanizace
1. faktor je nebo spíše bylo příliš vysoké zastoupení obyvatelstva v
zemědělství
snížení platů  přesun lidí do měst
2. faktor – územní rozvoj měst, výstavba nových obytných i
průmyslových zón
- lepší úroveň bydlení
- vyšší životní úroveň
- nové pracovní pozice
Nerostné bohatství
1. faktor – pracovní příležitost pro lidi v určitém oboru např.
petrochemie, těžební průmysl apod.
2. touha po penězích- lidé vždy budou hledat příležitosti kde si co
nejsnadněji a co nejrychleji vydělat velký obnos – znovu narážka
na ropu, historicky na zlatou horečku (ne tak úspěšná jak se
očekávalo – jen hrstka zbohatla)
v některých městech neuvěřitelný růst př. Dubaj
Dostupnost služeb
1. faktor – ve městech je více služeb
– většinou i vyšší kvalita a rozmanitost
2. faktor – pracovní příležitost ve službách
Historické faktory
- tradice
- násilný odsun (př. Africké obyvatelstvo do Ameriky)
- strategická pozice
Evropa
- již po několik tisíc let
- podepisuje se zde vyspělost a tradice
Nejhustěji zalidněné oblasti
- Benelux (Belgie, Nizozemí, Lucembursko)
- velkoměsta - (Londýn, Paříž, Berlín, Moskva, Madrid, Řím…)
- západ Německa
Východní pobřeží USA
- jinak řečeno BosWash (Boston-Washington)
- žije zde kolem 50 milionů lidí tj. cca 17% populace USA
Západní pobřeží USA
- od San Franciska po Los Angeles
Japonsko
- Taiheiyō Belt (Osaka-Tokyo)
- 1250 km dlouhá megalopolis
- celková populace 83 mil. Obyvatel
- z toho 34 milionů v Tokyu a jeho aglomeraci
Čína
- většina obyvatel žije u pobřeží
- největší města – Šanghaj(15 mil. obyv.), Peking (8 mil. obyv.),
Hong Kong (7,5 mil. obyv.)
- míra urbanizace činí zhruba 52%
- pro zajímavost v roce 1990 zde byla míra urbanizace 26%
Korejský poloostrov
- celková populace na poloostrově je odhadem z roku 2012 75
milionů obyvatel
- z toho Jižní Korea 50 milionů a Severní zbylých 25 milionů
- největším městem JK je hlavní město Soul (20 mil. obyv.)
- ovšem pokud započítáme aglomeraci je to již 24 mil. obyv.
- hlavní město SK je Pchjongjang s odhadem populace na
maximálně 3,8 mil. obyv. včetně aglomerace
Indie
-celková populace 1,2 mld.
-největší města- Bombaj (18,5 mil. obyv.), Dillí (16 mil. obyv.)
-urbanizace 31% (v roce 2011)
-rozmístění obyvatelstva rovnoměrné- téměř všude velice hustě viz
obrázek na dalším snímku
Egypt
-populace Egyptu je zhruba 85 milionů obyvatel
-míra urbanizace je 41%
-obyvatelstvo je vysoce koncentrováno v blízkosti Nilu, zejména v
jeho deltě
-nejlidnatější město- Káhira- s celou aglomerací přes 17 mil. obyv.
Střední a Jižní Amerika
Střední Amerika
- za zmínku stojí hlavně Mexiko se svým hl. městem Mexico
City (23 mil. obyv.)
Jižní Amerika
- zde je nejvyšší koncentrace obyvatelstva u pobřeží ve
velkoměstech a jejich aglomeracích např. Sao Paulo (19,5 mil.
obyv.), Rio de Janeiro (12 mil. obyv.) a nebo Buenos Aires (13 mil
obyv.)
Pojmy
Migrace- pohyb obyvatelstva uvnitř státu nebo mimo stát
Imigrace- pohyb obyvatelstva do státu
Emigrace- pohyb obyvatelstva ze státu
Reemigrace-pohyb ven ze státu a následně pohyb zpět do státu
Migrační saldo- rozdíl počtu imigrantů a emigrantů
Migrační růst- kladný výsledek migračního salda
Migrační úbytek- záporný výsledek migračního salda
Motivy Migrace
-politická situace
-náboženská situace
-pracovní příležitost v jiném městě/státě
-národnostní
-válečné konflikty
-přírodní katastrofy
Stěhování národů
-rozsáhlá migrace barbarských kmenů ve starověku v Evropě
-důvodem byl růst obyvatelstva a přechod z pastevectví na
zemědělství
Nový Svět
- roku 1492 objevil Kryštof Kolumbus Ameriku
- poté časem nastává kolonizace celého nového kontinentu
- z počátku východní pobřeží, především Karibská oblast
- osady Evropanů a jejich afrických otroků
- později přes vnitrozemí až na západní pobřeží nebo na sever na
Aljašku (zlatá horečka)
Imigrace
-lidé přicházejí hlavně do bohatých států (Německo, Francie, Velká
Británie, USA, Japonsko)
- většinou jdou za prací a za lepším životem než byla v jejich
domovské zemi
-další část imigrantů tvoří váleční uprchlící
Emigrace
- hlavní emigrační oblasti jsou- Africké státy (především ty ve
kterých se válčí), zločinci z USA přes Mexiko na Jih a u Mexika a
států Jižní Ameriky je to přesně naopak
https://www.google.cz/
http://cz-maturita.tym.cz/zemepis/obyvatelstvo-na-zemi.php
www.jindrichpolak.wz.cz/download/sgrozmisteniobyvatel.ppt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Urbanizace
http://www.unium.cz/materialy/0/0/procesy-urbanizace-m20939-p1.html
www.econ.muni.cz/~Maryas/Skripta/eg-dso-prac.doc
http://podvod.ems-sro.cz/Pages/Referaty/Zemepis/Geografie%20obyvatelstva%20a%20sidel.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Northeast_megalopolis
http://en.wikipedia.org/wiki/
http://cs.wikipedia.org/wiki/
http://world.mongabay.com/czech/population/cs.html

similar documents