Marktplaats voor inhuur derden

Report
Marktplaats
Inhuur
Rechtmatig & doelmatig
Negometrix Gebruikersdag
Datum 22 mei 2014
Presentie Marktplaats inhuur
• Wat is de Marktplaats Inhuur
• Wat verstaan we onder externe inhuur
• Waarom de Marktplaats Inhuur
• Voordelen de Marktplaats Inhuur
• Processchema op hoofdlijnen
• Vragen
De eerste keus van inkoopprofessionals!
Wat is de Marktplaats Inhuur?
• Webbased applicatie om tijdelijk extern personeel in te
kopen op een
– Transparante;
– Objectieve;
– niet discriminerende wijze
• 2b dienst; verlicht regime
• Zeer brede marktbenadering; inhuurcategorieën
• Nieuwe werkwijze voor de inhuur van externen
De eerste keus van inkoopprofessionals!
Definitie externe inhuur
• Het tijdelijk inhuren van personeel vanwege het gebrek
aan expertise en/of menskracht voor het verrichten van
werkzaamheden, onder leiding of toezicht van de BRU.
• Zelfstandige professionals of personeel in dienst van
detacheerders of personeel dat doorgeleend wordt.
• Inspanningsverplichting (uur/factuur)
De eerste keus van inkoopprofessionals!
Waarom de Marktplaats Inhuur?
• Rechtmatigheid (mini-tender; 2b dienst)
• Doelmatigheid
– Grip en controle op externe inhuur
– Beter en scherp inkopen
• Kwaliteit & Snelheid
• Beschikbaarheid
De eerste keus van inkoopprofessionals!
Voordelen Marktplaats
- Inhuur organisatie • Schaarse specialistische expertise bereikbaar
• ZZP’ er en kleine bureaus krijgen eenvoudig en
laagdrempelige toegang tot opdrachten
• Kostenbesparing:
– Optimale concurrentie
• Kwaliteit wordt hoger (prijs/kwaliteitverhouding)
• Management informatie geeft grip & controle
De eerste keus van inkoopprofessionals!
Voordelen Marktplaats Inhuur
- Leidinggevende • Kwalitatief inhuren voor een scherper tarief
• Eén ingang, niet zoeken  brede marktbenadering
• Eigen netwerk doet gewoon mee !
• Rechtmatig
• Minder tot geen tijdsbesteding aan administratieve
afhandeling en integraal doorlezen CV’s
• Ondersteuning marktplaatsbeheerder & Nazorg
De eerste keus van inkoopprofessionals!
Nadelen Marktplaats
Inhuur
• Vrijheid van handelen
• Bellen is sneller
De eerste keus van inkoopprofessionals!
Proces op hoofdlijnen:
uitvoering
Aankonding
marktplaats
Leverancier
s registratie
Vragen
leveranciers
Behoefte
Functie
profiel
Opstellen
gunning /
selectie
criteria
Publicatie
opdracht
Marktplaats
Marktplaatsbeheerder
De eerste keus van inkoopprofessionals!
Indienen
offertes
Evaluatie door
aanvrager
Ranking
MatchingsGesprek
en
keuze
Marktplaatsbeheerder
Gunning
en
afwijzing
Vragen ?
Dank u wel voor uw komst !
De eerste keus van inkoopprofessionals!

similar documents