Professor Torger Reves presentasjon

Report
En kunnskapsbasert
sjømatnæring
Professor Torger Reve
Handelshøyskolen BI
Årskonferanse Fiskebåt
Oslo, 13.02.2014
Den norske næringslivsfortellingen
er en fortelling om havet
Det norske ikonet er fiskebåten
«Norge er en maritim
teknologisk stormakt»
Norsk globalt næringsliv er
Ocean Industries
De tre havnæringene er
globale kunnskapsnav
1. Offshorenæringen
2. Maritim næring
3. Sjømatnæringen
Over 70 % av jordens overflate er hav
Fremitden ligger i havnæringene
Finans
Ocean Industries
Tjenester
Teknologi
Kunnskap
Naturressurser
Offshore
energy
Maritime
Seafood
Ocean Space Technology
er vår tids romfartsprogram
Hvordan drive næringsliv i et
land med verdens høyeste
kostnadsnivå?
”Best og dyrest”
Motkraft nummer 1:
Arbeide smartere for å motvirke
det høye kostnadsnivået
Motkraft nummer 2:
Utvikle teknologi i verdensklasse
Ekofisk – Nordsjøens
teknologieventyr
Motkraft nummer 3:
Bedre industrielt samspill
«Den norske modellen»
Tre former for samspill er viktig:
1. Ingeniørsamspillet
2. Klyngesamspillet
3. Myndighetssamspillet
”Kostnadsnivået er utfordrende,
men ingeniørene her er flinke og
produktive. Derfor tror jeg Norge
fortsatt kan konkurrere med
asiatiske land. Det handler om folk”
Jeff Immelt, DN tirsdag 19. februar
2013
Pete Miller, CEO
Sunnmørske næringsklynger
Ulstein
Verft & Offshoreleverandør
Herøy
Offshorerederi & Fiskeri
Eksempel på en ledende
næringsklynge innen sjømat,
offshore og maritim
Austevoll
”Bru og breiband” …
og kompetanse
Austevoll grunder Helge Møgster, Laco as
Innovasjon har dårlige kår i sterkt
hierarkiske strukturer
Innovasjon krever flate strukturer, raske
beslutninger og lav maktavstand
«Den Norske Modellen»
Krav til fremtidens næringsliv
Kunnskapsbasert
Endringsdrevet
Fremtidens
næringsliv
Globalt
Miljørobust
Konkurranseevne som attraktivitet
Nasjoner og regioner konkurrerer om å være
mest mulig attraktiv lokalisering for
kunnskapsbasert næringsliv
Hvordan skal byer som Trondheim hevde seg
mot Kina?
Fosnavåg
Fosnavågmilliardærene
Næringsliv
Investorer
Investorer
Globalt kunnskapsnav
Utdanning, forskning
Forskning
Utdanning
og innovasjon
Innovasjon
Kompetent
Kompetenteierskap
eierskap
Ikke bare teknologikompetanse
• Forskningsbasert kunnskap (teknologi)
• Kremmerbasert kunnskap
(forretningsmodeller)
• Erfaringsbasert kunnskap (‘learning-bydoing’)
Smaragdmodellen
Kunnskapsallmenningen
Offshore olje og gassnæringen
Offshore: Fra oljeselskap til offshore teknologi og
offshoretjenester
Oljeselskaper
Offshore: Fra oljeselskap til offshore teknologi og
offshoretjenester
Oljeselskaper
Olje- og
gassressurser
Den svenske oljemyggen Lundin fant det gigantiske
Johan Sverdrup feltet i Nordsjøen i 2012
Letesjef Hans Christen Rønnevik (Tidl. Saga/Statoil)
Flerfaseteknologi: Norges
viktigste innovasjon
Maritim: Fra tradisjonell shipping til maritim
teknologi and finans
Shipping
Maritim: Fra tradisjonell shipping til maritim
teknologi and finans
Shipping
Sunnmøre: Et globalt maritimt-offshore kunnskapsnav
Design i verdensklasse
I.P. Huse er en verdensledende kunnskapsbedrift innen maritimt utstyr (Vinsjer)
«Hvorfor er I.P. Huse så innovative?»
Jens Stoltenberg i Perth, Australia:
«Jeg møtte den norske
konkurranseevnen»
Sjømat: Fra fiskeri til lakseoppdrett og
markedsføring
Fiskeri
Sjømat: Fra fiskeri til lakseoppdrett og
markedsføring
Fiskeri
Havbruksnæringen er en ren
’professornæring’
Smaragden for Sjømatnæringen
Dersom
kunnskapsallmenningen
forfaller, forfaller det
industrielle Norge
Allmenningen har to dimensjoner
som begge kan forfalle
1. Naturressursene
2. Næringskompetansen
Næringskompetansen innen
sjømat har fem dimensjoner (5F)
1.
2.
3.
4.
5.
Forvaltningskompetanse
Fangstkompetanse
Foredlingskompetanse
Forbrukerkompetanse
Forskningskompetanse
Hav
21
Nordområdene
Mat og markeder
Utdanning
Kommunikasjon
Tverrfaglighet
Offentlig ansvar
Privat ansvar
En kunnskapsbasert sjømatnæring
1.
Norge har en unik global posisjon innen
havnæringene: Offshore, Maritim, Sjømat
2.
Konkurransekraften i sjømatnæringen kommer fra
Ressursallmenningen og Kunnskapsallmenningen
3.
Kunnskapsallmenningen kombinerer
forskningsbasert og erfaringsbasert kompetanse
4.
Kunnskapsallmenningen må gjødsles, lukes, høstes
og omstilles
www.ekn.no

similar documents