1. Jesic M, DANI Ishrana novoro_eneta 2013

Report
Doc dr Miloš Ješić
Odeljenje neonatologije
Univerzitetska dečja klinika, Beograd
Zdravo
Bolesno
NAPREDUJE
(TM, TD, OG)
Krivulje rasta
određene
na prirodnoj ishrani
(terminsko)
ili prema potrebama
fetusa (preterminsko)
Krivulje rasta
nisu poznate za
većinu oboljenja
Mleko donora
Mlečna formula
terminska
preterminska
specijalne formule
Obogaćivači (fortifier) MM
Parenteralna ishrana
Sonda
nazogastrična
orogastrična
Enteralna
duodenalna
Jejunalna
Gastrostoma
(Nemačka - indikacija posle
2-3 meseca primene sonde)
1. Nedovoljna količina MM (stres, bolest, nezrelost mlečnih žlezda)
2. Novorođenče ne unosi dovoljnu količinu MM (BPD, PDA itd)
3. Nedovoljna količina hranljivih sastojaka u MM
(proteini, Ca, P, Fe i vitamini)
1. Obogaćivanje MM ili kombinovanje sa preterminskom formulom
2. Obogaćivanje MM radi povećanja unosa kalorija i hranljivih materija
sa manjom količinom mleka
3. Obogaćivanje MM radi povećanja unosa hranljivih materija
Porođaj od 20 - 38 nedelje
prevremeni
Transplacentalna ishrana fetusa je uslovno (figurativno, slikovito)
rečeno “PARENTERALNA”
Ekstrauterina adaptacija podrazumeva enteralnu ishranu
Oralna ishrana moguća od 32 GN (nerazvijeni refleks sisanja i gutanja)
Potrebe fetusa u hranljivim sastojcima:
analizom kadavera fetusa u III trimestru
koncentracija hranljivih sastojaka u krvi pupčane vrpce
Potrebe su dvostruko veće od terminskog novorođenčeta !
1. Rođenje početkom III trimestra onemogućava deponovanje hranljivih materija
2. Patološka stanja: hipotenzija, asfiksija, acidoza, infekcija i hirurške intervencije
povećavaju energetske i potrebe u drugim hranljivim materijama
3. Fiziološka nezrelost GIT (manjak enzima, smanjen motilitet)
TERMINSKA
PRETERMINSKA
PACIJENTI NA TPN
HRONIČNABOLEST (BPD)
≈ 100
≈ 120
≈ 80-100
≈ 150
TELESNA MASA
TELESNA DUŽINA
OBIM GLAVE
minimalno 15 g/kg/dan, od 2 kg 20-30 g/dan
kcal/kg/dan
kcal/kg/dan
kcal/kg/dan
kcal/kg/dan
≈ 1 cm/nedeljno
0,5-1 cm/nedeljno (terminsko ili preterminsko)
KOŠTANO-MINERALNI STATUS
Ca, P, alkalne fosfataza
PROTEINSKI STATUS
serumski albumin
urea
prealbumin (transtiretin)
ELEKTROLITI
Na, Cl, HCO3-
HEMOGLOBIN I RETIKULOCITI
procena anemije
POSEBNE ANALIZE
Zn se određuje kod
neuobičajenih gubitaka
(enterostome)
Rezultati studija:
nema razlike u vremenu dostizanja pune enteralne ishrane
nema razlike u napredovanju u TM i rastu
izuzetak: grupa < 1250 g brže rastu sa kontinuiranom ishranom
nema razlike u učestalosti nekrotičnog enetrokolitisa
Rezultati studija:
nema razlike u kratkoročnom i dugoročnom praćenju brzine rasta
nema razlike u učestalosti neželjenih efekata:
nekrotični enterokolitis
perforacija creva
aspiraciona pneumonija
Odmah po pororođaju:
i.v. infuzija sa glikozom
Ako nema kontraindikacija: parenteralna ishrana (glikoza, aminokiseline, lipidi, Ca, vitamini)
Početak enteralne ishrane: 2.- 5. dan sa MM (bez obogaćivača) ili mlečnom formulom (≈ 68 kcal/100 ml)
Količina:
20 ml/kg/dan PARENTERALNA ISHRANA SE PROPORCIONALNO SMANJUJE
Povećanje obroka:
15 - 30 ml/kg/dan (posle nekoliko dana i dobre tolerancije)
Kada toleriše 100 ml/kg/dan
1. ako je na formuli (68 kcal/100 ml) prelazi na preterminsku (80 kcal/100 ml)
ili 7 dana 90 ml/kg/dan MM : 2. ako je na MM prelazi na obogaćeno MM
Normalno napredovanje u telesnoj masi 15 g/kg/dan i više se postiže:
kada je unos 150-160 ml/kg/dan preterminske formule (80 kcal/ 100 ml)
kada je unos 160-180 ml/kg/dan obogaćenog majčinog mleka
Klinički znaci tolerisanja obroka:
povraćanje
volumen i izgled gastričnog aspirata (ostatka)
promene stolice (ritam, konzistencija, krv)
abdominalna distenzija ili osetljivost, peristaltički zvuci (prisustvo, odsustvo, kvalitet)
u krvi se razlikuje kod ishrane MM i mlečnom formulom !
MLEČNA FORMULA - modifikacija
uklanja se glikomakropeptid iz proteina surutke  TREONIN
dodaje se alfa-laktalbumin
 TRIPTOFAN
(protein surutke, 10-20% sastava proteina)
baktericid, bakteriostatik
antivirusni
fungistatični
bifidogeni
antioksidans
antiinflamatorni
antineoplastični
3-4 g/kg/dan ispituje se efekat doza ≥ 4 g/kg/dan
cistein i glutamin (razvoj mozga i kognitivne funkcije)
dugolančane polinezasićene masne kiseline su značajne kod
oralne i parenteralne ishrane.
Najvažnija komplikacija i.v. primene lipida je bolest jetre
- holestaza, steatoza, insuficijencija jetre - FITOSTEROLI ?
Intralipid na
bazi SOJE
Omegaven
44 nedelje
9,4 nedelje
smrtni ishodi (broj pacijenata)
7
2
transplantacija jetre (broj pacijenata)
2
0
vreme potrebno za povlačenje holestaze
U prošlosti se smatralo da smanjuje učestalost prirodne ishrane
1. Danas je
da
Postoje i studije koje pokazuju da ukidanje cucle dovodi do smanjenja
učestalosti prirodne ishrane i povećane upotrebe mlečne formule
2. Postoje dokazi da
- od kraja III nedelje,
kada je uspostavljena prirodna ishrana

similar documents