Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

Report
Informatiemanagement
Jan-Willem Brock
14 november 2013
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
Op de agenda
• Informatiemanagement
volgens het boekje
• Informatiemanagement
bij de uni
• Introductie van JanWillem
• De uitdagingen uit de
praktijk
• Opdrachten
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
Definitie
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
Definitie
Informatiemanagement is een proces dat
er voor zorgt dat de informatiebehoeften
die vanuit verschillende werk- en
bedrijfsprocessen van een organisatie
ontstaan worden vertaald in
informatievoorziening.
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
Voorbeeld
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
PostNL
• De afdeling Distributie van PostNL heeft
behoefte aan het vastleggen wie niet thuis was en
naar welk postagentschap het pakket is gebracht.
• Er is behoefte aan een pakketregistratiesysteem.
• De postbodes zelf hebben geen verstand van
systemen dus de afdeling
informatiemanagement helpt hierbij en
verstrekt de opdracht aan de afdeling ICT om
servers te kopen en in te richten.
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
PostNL
Business
Informatie
Technologie
Distributie
IM
ICT
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
PostNL
Business
Strategie:
post of
pakketten
Directie
(CEO)
Werkplannen
en systemen
Hoofd
Distributie
Pakketten
rondbrengen
Postbode
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
PostNL
Informatie
Zelf een
pakketregistratiesysteem
maken of uitbesteden
Vertalen van proces
naar functies en
implementatie
Gebruikersondersteuning
en bewaking of geen
pakketten achterblijven
CIO
Architect
of Project
manager
Functioneel
beheer
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
PostNL
ICT
Datacenters
CTO
Virtualisatie van het
pakketregistratiesysteem
Architect
of change
manager
Storingen in
het systeem
Server- en
netwerk
beheer
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
Modellen: 9-vlaks
Business
Informatie
Technologie
Strategie
(richten)
Structuur
(inrichten)
Uitvoering
(verrichten)
Rik Maes
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
Modellen: 9-vlaks
Business
Informatie
Technologie
Strategie
(richten)
Structuur
(inrichten)
Uitvoering
(verrichten)
Rik Maes
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
Modellen: BISL
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
Modellen: ITIL en ASL
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
Modellen: governance
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
Informatica
Informatica is een wetenschap die zich op
allerlei manieren met computers bezig
houdt. Maar los van alleen werken met
computers beslaat informatica het geheel
van het beheren en manipuleren van
gegevens zodat bijvoorbeeld anderen er
makkelijk mee kunnen werken.
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
Informatica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Programmeermethoden
Digitale technieken
Fundamentele Informatica 1
Continue wiskunde
Challenges in Computer Science seminar
Lineaire algebra
Databases
Logica
Algoritmiek
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
Informatica != informatiemanagement
Waarom informatica niet zorgt dat
de informatiebehoeften die vanuit
verschillende werk- en
bedrijfsprocessen van een organisatie
ontstaan worden vertaald in
informatievoorziening!?
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
Aan de slag
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
De behoefte die ik had
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
Master ICT in Business
De master ICT in Business richt zich op
een centraal thema: het op één lijn brengen
van ICT en management. De studenten die
instromen in dit programma nemen een
solide basis van informaticakennis mee uit
hun bachelor, en bouwen hierop verder
met concepten en methodieken uit het
management.
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
Informatiemanagement bij de Uni
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
Jan-Willem
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
Mijn motivatie
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
Informatiemanagement bij de Universiteit
• Bedrijfsvoering > Informatiemanagement
•
•
•
•
•
•
Bestuurlijke informatievoorziening
Informatiebeleid
Informatiebeveiliging
Sourcing
Architectuur
Projectportfoliomanagement
• Faculteiten > Informatiemanager
• Functioneel beheer: SOZ, BV en UBL
• ISSC, SaNS, Surf, …
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
Modellen: 9-vlaks
Business
Informatie
Strategie
(richten)
CvB /
Decanen
BB/IM
Structuur
(inrichten)
Informatie
managers
Uitvoering
(verrichten)
ICTcoordinat
or
Technologie
ISSC
SaNS
SURF
FB
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
Uitdagingen uit de praktijk
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
Wat zijn de uitdagingen van een hoofd
informatiemanagement van een universiteit?
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
Geld
Wat kost…
• Blackboard?
• De werkplekken van de
universiteit?
• Het IdM-systeem
• Het opnemen van
colleges?
• ICT-budget van Leiden
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
Klant
Wat willen …
• Studenten?
• Promovendi?
• Medewerkers?
• Het College?
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
Projecten
Hoe bepaal je wat
prioriteit heeft?
• Belang / doelen
• Urgentie
• Kosten-baten
• Impact op organisatie
• Capaciteit
• Risico
• Wet- en regelgeving
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
Informatiebeveiliging
•
•
•
•
•
•
•
•
Spionage
DDOS
Etische hack
Patriot act
NSA
Dropbox
Onderzoek
Reputatie
• Gebruikers
onvriendelijk
• Belemmering
plaatsonafhankelijk
werken
• Last
• Geen alternatief
• Geen bewustwording
• Geen eigenaarschap
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
De dreigingen
© Volkskrant
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
De maatregel
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
Architectuur
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
Sourcing
• Wat doen we met eigen
mensen en middelen?
• Wat doen we samen
met anderen?
• Wat besteden we uit
aan de markt?
• Op basis van welke
criteria beslissen we
dat?
•
•
•
•
•
•
•
•
SURF
SANS/EC
ISSC
Blackboard
SAP
KPN
LDE
…
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
Oefening opdrachtgeverschap
1. Beschrijf in groepjes in functionele termen:
• een voorziening om colleges op te nemen en te
publiceren
• een inschrijfsysteem voor tentamens
• …
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
Oefening opdrachtgeverschap
2. Bedenk een zo goedkoop mogelijke oplossing
voor de behoefte van het andere groepje.
3. Presenteer de behoefte en de oplossing
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

similar documents