Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA)

Report
Kanada & Česká republika:
Obchodní příležitosti pro české firmy
Základní ukazatele
(zdroj: Economist Intelligence Unit)
Kanada
Česká republika
obyvatelstvo / pracovní síla
34.37 M / 18.6 M
10.47 M / 5.4 M
hlavní město
Ottawa
Praha
rozloha (km2)
9 093 507
78 866
růst HDP v roce 2013 (%)
1.7
-1
nezaměstnanost 2013 (%)
7.2 (Alberta 4.4)
8.1
inflace 2013(%)
1.2
1.4
Kurz
18 CZK/CAD
Struktura vzájemného obchodu Kanady a ČR
Hlavní položky českého vývozu do Kanady
Komodita
mil. Kč
kolejnice, výhybky ze železa, oceli
830,1
výrobky lité ze železa, oceli
304,3
části přístrojů osvětlovacích,
signalizačních
243,7
mikroskopy jiné než optické
134,4
části, součásti motorových vozidel,
traktorů
124,9
enzymy
124,2
nové pneumatiky z pryže
117,9
stroje vyvrtávací –frézovací
116,4
konstrukce, konstrukční prvky ze železa a
oceli
102,9
umělá střeva (střívka párků) z tvrzených
bílkovin
99,1
Struktura vzájemného obchodu Kanady a ČR
Hlavní položky českého dovozu z Kanady
Komodita
léky
mil KČ
219
stroje a přístroje pro výrobu papíru, kartonu nebo lepenky
218,8
výživa pro psy, kočky
201,9
letadla, vrtulníky
134,3
telefonní přístroje, ostatní přístroje pro vysílání, příjem hlasu,
dat
133,6
potravinové přípravky
119,8
stroje, přístroje pro automatizované zpracování dat
118,3
luštěniny - suché, vyluštěné, loupané, drcené
117,7
hliník surový, neopracovaný
listy do pil řetězových
71,8
70
Významné provincie Kanady
Ontario
Tradičně hospodářsky i populačně (38,5 %) nejvýznamnější
provincie
Automobilový průmysl ad. strojírenství, high-tech
Alberta a Saskatchewan
Rapidní růst, ropa, zemní plyn
Québec, Britská Kolumbie
Aerospace, energetika, biotechnologie (Hospodářská stagnace)
Alberta
Ekonomika Alberty se z globální recese zotavuje
nejrychleji ze všech provincií s průměrným ročním růstem
HDP 3,4 %/rok
1997 – 2007 se zdvojnásobil export (na $90,5 mld.) i
výroba ($67,1 mld.)
Investice na osobu ($23 230 v r. 2007) dosahují
dvojnásobku kanadského průměru
Průměrná nezaměstnanost v r. 2007: 3,5 %, 2013: 4,4%
Jediná provincie bez provinční prodejní daně (PST),
nejnižší zdanění v Kanadě
Alberta
Důvody rapidního rozvoje:
Velké přírodní bohatství:



Ropa, zemní plyn
Úrodná zemědělská půda
Kvalitní lesy
Růst cen paliv
Rozvoj těžby ropy se přenesl na další odvětví – stavebnictví, finančnictví,
strojírenství, chemický pr., potravinářský pr.
Pozitivní obchodní prostředí, progresivní hospodářská politika
Těžební průmysl v Kanadě
Kanada je jedním z největších exportérů nerostných surovin (20.8% celkového
kanadského exportu).
Kanada je největším světovým producentem uranu a potaše. Také je mezi pěti
největšími producenty zinku, niklu, hliníku, kobaltu a diamantů.
Kanada má také obrovské zásoby ropy a to především ve formě ropných písků
v Albertě a Saskatchewanu, tj. 27.9 mld. m3.
Kanada má velká ložiska kvalitního černého uhlí se nachází ve Skalistých
horách u hranice Alberty a Britské Kolumbie. 90% uhelných dolů je
povrchových.
Těžba kovů
Zásoby uhlí
Zásoby ropy a zemního plynu
Minimum exportéra do Kanady
Jazykové znalosti (angličtina podmínkou)
Kvalitní tištěné a elektronické katalogy
Jasně a krátce komunikované výhody Vašeho produktu oproti přímé
konkurenci
Průzkum trhu a zjištění případných obchodních barier
Co nejpřesnější specifikace VAŠÍ cílové skupiny
Základní informovanost o celních procedurách a spedici
Plán působení na trhu (prezence, reklamace, náhradní díly, skladování,
podpora prodeje)
Minimum exportéra do Kanady
Volba oblasti pro vstup (provincie, další expanze, návaznost na USA)
Volba typu obchodního partnera, pokrytí Kanady
Zajištění certifikací
Business plán: marketing, komunikace, finance
Ceník (CAD, USD), doprava EXW
Komunikace s vytipovanými partnery, kontakt v Kanadě, návštěva zákazníka
je většinou nezbytná!
Trendy na kanadském trhu
Zvyšující se tlak na cenu
Snižující se požadavek na trvanlivost
V mnoha případech se “nichem“ stává kvalitní “customer service“
Zboží se prodává s možností jej vrátit bez udání důvodu
Bodují novinky, designy, jasně viditelná přidaná hodnota oproti konkurenci
Vyhrávají mozky (IT, biotechnologie, výzkum, neotřelé způsoby precizního
zpracování)
Požadavek na pružnější komunikaci, rychlé jednání, prokázání zájmu
dodavatele
Certifikace
Neplatí evropské certifikace
Certifikace pro dovoz či vyžadované trhem
Nutnost – potraviny, nápoje, alkohol, farmacie, elektronika, stroje
Standards Council of Canada (SCC) – akredituje subjekty pro vydávání
norem
Kanada uznává některé US certifikáty
CSA (Canadian Standards Association)
www.csa.ca
ULC (Underwriters´ Laboratories of Canada)
www.ulc.ca
Pobočky v Evropě, finanční náročnost závisí na konkrétním produktu
Jednání s obchodním partnerem
Angličtina, francouzština (QC)
Ulehčení rozhodování, dodání cílených argumentů z pohledu
potenciálního zákazníka/partnera
Načasování schůzky
Potvrzení schůzky, agenda a následný follow-up
Dodržení termínů, telefonická komunikace v případě problémů
Dobrá nálada, zastupitelnost v případě nepřítomnosti
Komunikace do 24 hodin
Telefonická komunikace
Nerozezná se mobilní číslo od pevné linky
Časté užívaní záznamníků a automatických telefonních systémů
Odpovědi do 24-48 hod.
Firmy mají svá “800“ čísla
Roaming mezi provinciemi
“Long distance“ za hranicí města
Pokrytí mobilní sítí nekompatibilní, liší se dle provincií
Rozdíly v bankovnictví
Používání šeků a kreditních karet
Převody mezi účty či bankami problematičtější a finančně náročnější
On-line převody z vlastního účtu do zahraničí – problém
Založení prvního osobního účtu je jednoduché
5 velkých bank v Kanadě
Elektronické platby – e-biller
Faktury neobsahují dostatečné informace pro převod z účtu – poplatek
Cla, vzorky, celní náležitosti
Harmonized Comodity System (HS)
6-místné číslo mezinárodní + 2 export/4 import pro Kanadu
Canada Border Services Agency (CBSA)
Poskytuje veškeré celní informace
Poradenská telefonní linka 24/7, email, vyhledání na webových
stránkách
www.cbsa-asfc.gc.ca
Převoz vzorků (kauce, clo)
Vzorky alkoholu (licence)
Importér, Broker
Služby zahraničních kanceláří
Charakteristiky trhu - zvyklosti, konkurence, distribuční kanály, cenový
průzkum, možnosti propagace v teritoriu, technické překážky
Vyhledání obchodních kontaktů, oslovení, představení nabízených
produktů a služeb, komunikace
Příprava osobních jednání, asistence při jednáních, podpora navázaných
obchodních vztahů
Podpora při účasti na veletrhu
Asistence při zakládání zahraničního zastoupení
Zprostředkování konkrétních exportních příležitostí z teritoria
Časově omezené zázemí pro firmy vstupující na nový trh
Zóna volného obchodu mezi EU
a Kanadou (CETA)
Comprehensive Economic and Trade Agreement
CETA
• Cílem dohody je odstranit obchodní bariéry v
předem daných oblastech a podpořit tím
obchod mezi EU a Kanadou. Lepší ochrana
značek a produktů na kanadském trhu. Snazší
ochrana duševního vlastnictví.
• Jednání o smlouvě začala v květnu 2009 a v
roce 2013 jsou jednání ve finální fázi.
• V roce 2008 byla vypracována studie dopadu
dohody pro obě strany tzv. Joint study.
Oblasti volného obchodu
-
přístup na trh pro zboží
pravidla původu zboží, celní řízení, usnadnění obchodu
technické překážky obchodu
regulatorní spolupráce
sanitární a fytosanitární opatření
nástroje obchodní ochrana
investice a služby
veřejné zakázky
ochrana duševního vlastnictví
politika konkurenceschopnosti
trvale udržitelný rozvoj (práce a životní prostředí)
řešení sporů a institucionální záležitosti
Ekonomická předpověď
• Po vstupu dohody v platnost se odhaduje nárůst exportu do Kanady až o
24,3 % ( 17 mld. €) a importu do EU až o 20,6% mld.€ (8,6 mld. €)
• Výhody plynou jak ze zvýšení obchodu mezi zeměmi, ochraně investic, tak i
odstranění celního sazebníku.
• V roce 2008 byla vypracována studie dopadu dohody pro obě strany. V
průběhu sedmi let vstupu platnosti dohody se předpovídal roční příjem
11,6 mld.€ pro EU a 8,2 mld.€ pro Kanadu.
• V roce 2012 hodnota vzájemného obchodu se zbožím bylo 61,7 mld.€.
Podle ekonomické studie by hodnota vzájemného obchodu byla vyšší o
dalších 25,7 mld.€
Kanadské platné dohody o volném
obchodu
Zóny volného obchodu mezi Kanadou a dalšími
zeměmi.
Platné Dohody o volném obchodu (Free Trade Agreement - FTA) s 13 zeměmi.
NAFTA - USA, Mexiko (od 1.1.1994)
Izrael (od 1.1.1997)
Chile (od 5.7.1997)
Kostarika (od 1.11.2002)
EFTA - Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Norsko, Island (od 1.7.2009)
Peru (od 1.8.2009)
Kolumbie (od 15.8.2011)
Jordánsko (od 1.10.2012)
Panama (od 1.4.2013)
Podepsané FTA či ukončené jednání
Honduras - ukončena jednání (12.8.2011)
FTA ve stádiu jednání:
Singapur (jednání přerušena v srpnu 2007)
Jižní Korea (od roku 2005)
Dominikánská republika (od 7.6.2007)
CARICOM země (od 18.10.2007)
EU (od 6.5.2009)
Ukrajina (od 15.5.2010)
Indie (od 17.11.2010)
Maroko (od 27.1.2011)
Trans-Pacific Partnership (od 8.10.2012)
Japonsko (od 26.11.2012)
Vzájemný obchod
EU-Kanada: obchod se zbožím v
mld. €.
EU-Kanada: obchod se službami
v mld. €
Kanadští obchodní partneři 2012
Hlavní importéři (409,918 ml€)
1.
2.
3.
4.
5.
USA - 200,348 ml € (48,9%)
Čína -43,511 ml € (10,6%)
EU27- 43,318 ml € (10,6%)
Mexiko- 21,849 ml € (5,3%)
Japonsko-12,869 ml €
(3,1%)
Hlavní exportérské země
(358,915 ml.€)
1.
2.
3.
4.
USA- 263,768 ml € (73,5%)
EU27- 30,105 ml € (8,4 %)
Čína- 15,065 ml € (4,2%)
Japonsko- 8,077 ml €
(2,3%)
5. Mexiko – 4,197 ml € (1,2%)
Příklady celních sazebníků
•
•
Kanadské celní sazby jsou celkově mírně vyšší než např. celní sazby USA nebo zemí
EU a jejich průměrná výše činí 6%. Vyšší celní sazby existují zejména u
zemědělských a potravinářských výrobků, textilu, obuvi, apod.
Kanada uplatňuje pro celní sazby velké množství kategorii, které mají další mnohé
podkategorie.
Příklady cel z různých oblastí výrobků:










Pianino 0 %, Piano 7%
Plně automatické stroje pro domácnost (mimo strojů, které myjí a suší zároveň) 8%
Zbraně 3,5% - 7%
Ocel v primárních formách, polotovary z nerezové oceli 0%
Trubky a duté profily, bezešvé, ze železa (jiného než litiny) nebo z oceli 0%
Hydraulické turbíny 6%
Světla a zvukové signalizace pro kola 5,5%
Kola 13%, Motocykly 0%
Lokomotivy s externím příjmem elektřiny 9,5%
Tramvaje, vagóny 8%
•
Exportní a importní komodity
Importní komodity z Kanady2012 (30,514 ml. €)
Exportní komodity do Kanady2012 (31,291 ml.€)
1.
1.
2.
3.
4.
5.
Komodity a předměty mimo ostatní
skupiny- 8,826 ml. € (28,9%)
Stroje a dopravní prostředky-5,550
ml. € (18,2%)
Surový materiál (mimo ropu) –
4,630 ml. € (15,2%)
Tržní výrobky- 3,052 ml.€ (10%)
Chemikálie- 2,723 ml.€ (8,9%)
2.
3.
4.
5.
Stroje a dopravní prostředky-12,665
ml.€ ( 40,5%)
Chemikálie-5,691 ml.€ (18,2%)
Tržní výrobky- 3,532 ml.€ (11,3%)
Průmyslové spotřební zboží-2,842
ml.€ (9,1%)
Minerální paliva,maziva a příbuzné
materiály-1,972 ml.€ (6,3%)
Průmysl v Kanadě.
Ve více, jak polovině provincií
je těžba ropy nebo plynu
jedním z hlavních
průmyslových odvětví. Na
dalších místech jsou
zemědělství, rybolov a
zpracování produktů z
něj,dřevozpracující průmysl
nebo turismus. Další
významným odvětvím je těžba
nerostných surovin- uhlí,
diamanty, nikl, stříbro nebo
zlato.
Oblasti těžby ropy a zemního plynu.
Nové možnosti pro český export či jinou
ekonomickou spolupráci s ČR
•
•
•
•
Life sciences
- farmacie
- lékařské přístroje a pomůcky
- lékařský výzkum (nervový systém, onkologie, genomika)
Informační a komunikační technologie (ICT)
- aplikace pro mobilní telefony a jiná mobilní zařízení
- software pro uchování a organizaci dat
- digitální média, videohry, internet
Těžební zařízení a technologie
Kanada má obrovské zdroje energetických surovin (ropa, zemní plyn, uhlí,
uran), kovových rud (měď, zinek, nikl, olovo, železná ruda, zlato, stříbro) a dalších
surovin (diamanty, potaš).
Čisté technologie (clean tech.)
- energie z obnovitelných zdrojů
- zachycení a skladování uhlíku
- vyšší energetická účinnost
- ochrana životního prostředí (čištění odpadních vod a kališť, recyklace odpadů)
Global Petroleum Show 2014 – Calgary, Kanada
10.6. - 12.6. 2014
2000+ vystavovatelů z celého světa
na 67 000 čtverečních metrech výstavní plochy
Global Petroleum Show 2014 – Calgary, Kanada
10.6. - 12.6. 2014
60,000+ registrovaných návštěvníků
Global Petroleum Show 2014 – Calgary, Kanada
10.6. - 12.6. 2014
Jedinečná možnost networkování
Příležitost, kterou byste neměli vynechat
Global Petroleum Show 2014 – Calgary, Kanada
10.6. - 12.6. 2014
Tento veletrh je zařazen do projektu SVV (podpora pro vystavovatele 120 000,-Kč)
Český pavilon - 100 m2 výstavní plochy
Dodavatelem je firma:
EuroNet.CZ, spol. s r.o.
Zenklova 139/224, 182 00 Praha 8
tel.: +420 286 840 328, fax: +420 286 840 191
gsm: +420 737 282 838
http://www.euronet.cz
Kontaktní osoba: Bc. Milan Gebauer
Děkuji za pozornost a těším se na vás v
Calgary na Global Petroleum Show 2014!

similar documents