zde - Základní škola Odolena Voda

Report
ICT NÁS BAVÍ
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015
www.kvalitaskoly.cz/ICT
Realizátoři projektu
• Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava
• Vysočina Education, Jihlava
• ZVAS, České Budějovice
• KCDPV, Uherský Brod
Zapojené kraje do projektu
• Moravskoslezský kraj – 8 škol
• Středočeský kraj – 9 škol
• Kraj Vysočina – 14 škol
• Jihočeský kraj – 9 škol
• Zlínský kraj – 10 škol
Základní údaje o projektu
• Zahájení projektu: 12. 8. 2014
• Ukončení projektu: 31. 7. 2015
• Rozpočet projektu: 44 098 874 Kč
• Bodové hodnocení pro schvalování: 99 bodů ze 100
Zapojení škol do projektu
• Forma zapojení – finanční partnerství
• Uzavření smlouvy mezi SPKŠ a školou
• Založení samostatného bankovního účtu
• Financování projektu:
• Zálohová platba – 65 % rozpočtu (částka uvedena ve smlouvě)
• 3 měsíční monitorovací období
• Po schválení monitorovací zprávy – doplacení finančních prostředků do výše
zálohy
Zapojení škol do projektu
• Osobní náklady (uzavřít od 1. 9. 2014 – 31. 7. 2014)
• Koordinátor škol – DPČ
• Sociální pojištění
• Zdravotní pojištění
• Zařízení – nákup výpočetní techniky
• Notebook (21 000 Kč)
• Tablet (15 000 Kč)
• Netbook (14 000 Kč)
• Nepřímé náklady
Zapojení škol do projektu
• Činnosti koordinátora školy:
•
•
•
•
•
Koordinace činností při realizaci projektu – spolupráce s projektovým týmem
Stanovení vhodného typu mobilních zařízení
Zajištění nákupu vhodného mobilního zařízení
Zajištění cílové skupiny
Spolupráce na evaluaci projektu
• Nepřímé náklady:
• Náklady na účetní, personalistika, správa internetových stránek, publicita
projektu
• Náklady kopírování, tisk, spotřební a kancelářský materiál,
• Náklady na občerstvení
Výběrové řízení na nákup výpočetní techniky
• Výběrové řízení (VŘ) při nákupu od 100 000 Kč
• Pozice Expert konzultant:
•
•
•
•
•
•
•
•
Pomoc s přípravou výběrového řízení
Příprava zadávací dokumentace
Příprava oslovení 3 dodavatelů a vyvěšení VŘ na stránkách MŠMT
Pomoc při hodnocení nabídek
Zpracování dokumentace z hodnocení výběrového řízení
Odeslání výsledků z výběrového řízení uchazečům
Kontrola uzavřené smlouvy
Finalizace dokumentace k VŘ – pro projektový tým
Odborný ICT pracovník
Ing.David Pešek
E: [email protected]
T: 602 382 424
Pomoc s výběrem vhodného zařízení ve škole.
Aktivity projektu
• KA1 - Vzdělávání ředitelů k VŘ a vznik ICT regionálních poradenských a
konzultačních center
• KA2 - Vstupní a výstupní benchmark pro efektivitu procesu
• KA3 - Podpora vedení škol v procesu zavádění ICT koučováním
• KA4 - Podpora pedagogů při integraci ICT prostřednictvím mentoringu
Aktivity projektu
• KA5 - Metodik ICT ve škole
• KA6 - Co už máme - vzdělávání zaměření na efektivní využití techniky
• KA7 - Co chceme - vzdělávání zaměřené na využívání moderních mobilních
technologií ve výuce
• KA8 - Oborové didaktiky - vzdělávání zaměřené na využívání mobilních
zařízení v předmětech
• KA9 - Evaluace
KA1 - KA1 - Vzdělávání ředitelů k VŘ a vznik ICT
regionálních poradenských a konzultačních center
• Cílem aktivity je proškolení vedení školy v oblasti zadávání veřejných
zakázek
• Počet školení: 1 x v kraji
• Rozsah školení: 3 x 45 minut
• Místo školení: krajská vzdělávací centra
• Termín školení: září – říjen 2014
KA1 - KA1 - Vzdělávání ředitelů k VŘ a vznik ICT
regionálních poradenských a konzultačních center
• 18.9. – Vysočina
• 19.9.- Jihočeský kraj
• 26.9. – Středočeský kraj
• 2.10.- Zlínský kraj
• 3.10.- Moravskoslezský kraj
KA2 - Vstupní a výstupní benchmark pro
efektivitu procesu
• Cílem aktivity je pomoci školám určit, do jaké míry se daří začlenit
informační a komunikační technologie do života školy
• Profil Škola 21
•
•
•
•
•
Nástroj mapující technické vybavení ve školách
Jak technologie podporují výukový proces
Mapuje úroveň u jednotlivých učitelů
Hodnocení proběhne na začátku a konci projektu
Zapojeno 38 škol
KA3 - Podpora vedení škol v procesu zavádění
ICT koučováním
• Cílem aktivity je poskytnutí koučovací podpory ředitelům škol se
zaměřením na posílení efektivního využití ICT ve škole u stávajících a
nově pořízených technologií.
• Počet setkání: 10 x 2 hodiny
• Forma setkávání: skype
• Určeno pro vedoucí pracovníky 26 škol
KA4 - Podpora pedagogů při integraci ICT
prostřednictvím mentoringu
• Cílem aktivity je poskytnout zapojeným pedagogům cílenou metodickou a
technickou podporu při využití a integraci ICT do výuky.
• Forma podpory:
•
•
•
•
Osobní setkání
Skype
email
Telefon
• Podpora pro školu:
• Každý učitel musí být v rámci projektu podpořen.
KA5 - Metodik ICT ve škole
• Cílem aktivity je pro školy, které projevily zájem, bude vyškolen 1
pedagogický pracovník ve znalostech a dovednostech, které mu umožní už
v rámci projektu a po jeho skončení poskytovat technickou a didaktickou
podporu ostatním pedagogům ve škole.
• Obsah vzdělávacího programu metodik ICT
•
•
•
•
•
Základy správy sítí – 8 hodin
Podpora využití ICT v oborových didaktikách – 16 hodin
Podpora cloudových řešení pro oborové didaktiky – 16 hodin
Otázky legislativního zázemí využívání digitálních technologií – 4 hodiny
Proškolení v oblasti monitoringu pro sledování pokroku jednotlivých pedagogických
pracovníků - 4 hodiny
KA6 - Co už máme - vzdělávání zaměření na
efektivní využití techniky
• Cílem aktivity je posílit u pedagogických pracovníků dovednosti efektivního využití
techniky přímo ve výuce, kterou
Nabídka seminářů – nabídka z 30 druhů seminářů
•
•
•
•
•
•
•
•
1. MS PowerPoint 2010 I. - 6 hodin (akreditované DVPP MŠMT)
2. MS PowerPoint 2010II. - 6 hodin (akreditované DVPP MŠMT)
3. MS Word 2010 II. - 6 hodin (akreditované DVPP MŠMT)
4. MS Excel 2010 II. - 6 hodin (akreditované DVPP MŠMT)
6. MS Outlook 2010 - 6hodin (akreditované DVPP MŠMT)
7. Internet pro pokročilé - 6hodin (akreditované DVPP MŠMT)
8. Adobe Acrobat - 6 hodin(akreditované DVPP MŠMT)
9. Adobe Photoshop - 6 hodin(akreditované DVPP MŠMT)Corel DRAW - 6 hodin(akreditované
DVPP MŠMT)
• 10. Práce s interaktivní tabulí - 6 hodin (akreditované DVPP MŠMT)již školy mají.
KA7 - Co chceme - vzdělávání zaměřené na
využívání moderních mobilních technologií ve
výuce
• Cílem aktivity je poskytnou účastníkům realizovaných seminářů nové
znalosti a především praktické dovednosti v zavádění a využití nových
mobilních dotykových technologií ve výuce.
• 1. Vzdělávání pedagogův oblasti využití moderních mobilních
dotykových zařízení ve výuce (5 x 45minut)
• 2. QR kód -? moderní komunikace a sdílení učiva (5 x 45 minut).
KA8 - Oborové didaktiky - vzdělávání zaměřené na
využívání mobilních zařízení v předmětech
• Cílem aktivity je v seminářích zvýšit znalosti a především dovednosti v praktickém
využití při zavádění nových dotykových zařízení ve výuce v konkrétních
předmětech přímo ve výuce.
• 1. Využití moderních technologií ve výuce na 1. stupni ZŠ (5 x 45 minut)
• 2. Využití moderních technologií ve výuce v oblasti Jazyk a jazyková komunikace
(5 x 45min)
• 3. Využití moderních technologií ve výuce v oblasti Matematika a její aplikace (5
x45 m)
• 4. Využití moderních technologií ve výuce v oblasti Člověk a jeho svět (5 x
45minut)
• 5. Využití moderních technologií ve výuce v oblasti Člověk a společnost (5 x
45minut)
KA8 - Oborové didaktiky - vzdělávání zaměřené na
využívání mobilních zařízení v předmětech
•
•
•
•
•
•
•
•
6. Využití moderních technologií ve výuce v oblasti Člověk a příroda (5 x 45minut)
7. Využití moderních technologií ve výuce v oblasti Umění a kultura (5 x 45minut)
8. Využití moderních technologií ve výuce v oblasti Člověk a zdraví (5 x 45minut)
9. Využití moderních technologií ve výuce v oblasti Člověk a svět práce (5 x
45minut)
10. Podpora cloudových řešení pro oborové didaktiky (5 x 45 minut)
11. Sociální sítě ve výuce (5 x 45 minut)
12. Projektová výuka vedená s ICT (5 x 45 minut)
13. Vytvoření odborné komunity na on-line sítích a její systémová podpora (5 x 45
minut)
KA9 - Evaluace
• Cílem aktivity je provést evaluaci projektových aktivit v každé
zapojené škole,
• V úvodu provede každá škola analýzu počátečního stavu, školy, které
využijí nabídku v KA2 budou mít podmínky a zdroje informací pro
vyhodnocení evaluace z více zdrojů.
• Po skončení aktivit v projektu provede každá zapojená škola
vyhodnocení přínosu oproti počátečnímu stavu.
• Za zpracování evaluační zprávy bude v každé škole zodpovědný
koordinátor ze školy.
Internetové stránky projektu
www.kvalitaskoly.cz/ICT
Kontakty na projektové manažery
• Společnost pro kvalitu školy, o.s.
E: [email protected]
Bc. Filip Goszler
[email protected]
T: 774 670 137
Ing. Michal Uhlař
E: [email protected]
T: 737 129 976
Ing. Dana Ambrozková
[email protected]
T: 723 213 826

similar documents