Výkaz provedených výkonů

Report
Výukový materiál
zpracovaný v rámci projektu
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0199
Označení: VY_32_INOVACE_UCE_SA_2_18
Sada: 2
Ověření ve výuce: 20. 2. 2013
Třída: 4.B
Datum: 18. 2. 2013
Výkaz provedených výkonů příklad
Předmět:
Účetnictví
Tematická oblast: Vnitropodnikové účetnictví
Ročník:
4. ročník
Anotace:
Provedené a odvedené výkony, změna stavu
nedokončené výroby
Jméno autora (vč. titulu): Ing. Hana Samcová
Škola – adresa: OA a VOŠE Tábor, Jiráskova 1615
VÝKAZ
PROVEDENÝCH
VÝKONŮ
Příklad
Všechny položky jsou oceněny na úrovni
vlastních nákladů výroby.
Do odbytového skladu bylo odvedeno 100 ks výrobků.
Kalkulace výrobku - doplňte
1
2
3
4
Položka
Přímý materiál
Kč
80,-
Přímé mzdy
……………………….
Výrobní režie
60,-
……………………….
Správní režie
……………………….
70,30,-
Kalkulace výrobku
1
2
3
4
Položka
Přímý materiál
Kč
80,-
Přímé mzdy
Přímé náklady celkem
Výrobní režie
60,140,70,-
Vlastní náklady výroby
Správní režie
Vlastní náklady výkonu
210,30,240,-
Zůstatky účtu
Nedokončená výroba
doplňte
Stav v Kč
k 1. 1.
Stav v Kč
k 31. 12.
Změna stavu
+ přírůstek
- úbytek
Přímý materiál
21 000,-
16 000,-
……………….
Přímé mzdy
8 000,-
10 000,-
……………….
Výrobní režie
(110 % přímých mezd)
………
………
……………….
Položka
kalkulačního vzorce
Konečné zůstatky účtu
nedokončená výroba
Stav v Kč
k 1. 1.
Stav v Kč
k 31. 12.
Změna stavu
+ přírůstek
- úbytek
Přímý materiál
21 000,-
16 000,-
- 5 000,-
Přímé mzdy
8 000,-
10 000,-
+ 2 000,-
Výrobní režie
(110 % přímých mezd)
8 800,-
11 000,-
+2 200
Položka
kalkulačního vzorce
Výkaz provedených výkonů
Částky odvedených výkonů představují
skutečné náklady vyúčtované na účtech
během účetního období.
Změna stavu nedokončené výroby představuje
rozdíl konečného a počátečního stavu
nedokončené výroby.
Výkaz provedených výkonů
doplňte
Položka
kalkulačního vzorce
Odvedené
výkony
Přímý materiál
50 000,-
Přímé mzdy
30 000,-
Výrobní režie
40 000,-
Změna stavu NV
+ přírůstek
- úbytek
Provedené
výkony
Výkaz provedených výkonů
Odvedené
výkony
Změna stavu NV
+ přírůstek
- úbytek
Provedené
výkony
Přímý materiál
50 000,-
- 5 000,-
45 000,-
Přímé mzdy
30 000,-
+ 2 000,-
32 000,-
Výrobní režie
40 000,-
+2 200
42 200,-
Položka
kalkulačního vzorce
Zdroje
1) Štohl, P. Učebnice účetnictví pro střední školy
a veřejnost III. díl. Znojmo : Nakladatelství Štohl Pavel Ing.
– vzdělávací středisko. 2012. ISBN 978-80-903915-3-6
2) http://business.center.cz

similar documents