2014-06_soutez-pz_royal

Report
Royal Resort, s. r.o.
(podnikatelský záměr)
Základní údaje:
Obchodní jméno
Royal Resort, s. r. o.
Společníci:
Lubomír Mutňanský, Vojtěch Kopecký,
Nikola Vejvodová
Předmět podnikání
Hostinská činnost, služby v oblasti sportu
Místo podnikání
Hradecká ulice 666
PSČ 500 03 Hradec Králové
Marketingový průzkum trhu
Cíl:
Zjištění zájmu veřejnosti o založení sportovně
relaxačního centra v Hradci Králové
Místo provedení:
Hradec Králové
Termín šetření:
Září – listopad 2013
Forma:
Dotazníkové šetření – osobní dotazování
Tazatelé:
Studenti Hotelové školy Bohemia, s. r. o.
Respondenti:
Obyvatelé Hradce Králové a studenti hradeckých
středních a vysokých škol
Statistické vyhodnocení dotazníků
Struktura respondentů dle věku
10
15
50
15 - 25 let
26 - 35 let
36 - 45 let
25
46 a více
Vyhodnocení SWOT analýzy
Kritérium
Váha
Body
Skóre
Řízení
0,3
5
1,5
Peníze
0,2
4
0,8
Vybavení
0,1
4,8
0,48
Personál
0,1
4,67
0,467
Lokalita
0,2
5
1,0
Konkurence
0,1
2,67
0,267
Celkem
1,0
4,514
Aktiva Zahajovací rozvaha k 1. 1. 2014 Pasiva
v Kč
Stálá aktiva: 18.756.910
Vlastní kapitál: 5.280.000
Zřizovací výdaje: 66.000
Základní kapitál: 4.800.000
Budovy: 10.832.000
Rezervní fond: 480.000
Pozemek: 5.000.000
Vybavení posilovny: 453.191
Vybavení baru: 600.000
Vybavení bowlingu: 1.000.000
Vybavení restaurace: 610.719
Vybavení salonu: 45.000
Vybavení kanceláře: 150.000
Oběžná aktiva: 926.625
Cizí zdroje: 14.400.000
Zásoby: 147.365
Hypotéční úvěr: 14.400.000
Pokladna: 20.000
Bankovní účet: 756.625
∑ Aktiv: 19.680.000
∑ Pasiv: 19.680.000
Aktiva Konečná rozvaha k 31. 12. 2014 Pasiva
v Kč
Stálá aktiva: 17.955.287
Vlastní kapitál: 7.654.678,5
Zřizovací výdaje: 66.000
Základní kapitál: 4.800.000
Oprávky: - 13.200
Budovy: 10.832.000
Rezervní fond: 480.000
Oprávky: - 216.640
Pozemek: 5.000.000
Vybavení posilovny: 453.19
Oprávky: - 90.639
Vybavení baru: 600.000
Oprávky: - 120.000
Vybavení bowlingu: 1.000.000
Oprávky: - 200.000
Vybavení restaurace: 610.719
Oprávky: - 122.144
Vybavení salonu: 45.000
Oprávky: - 9.000
Vybavení kanceláře: 150.000
Oprávky: - 30.000
ÚHV po zdanění: 2.374.678,5
Aktiva
Konečná rozvaha k 31. 12. 2014 Pasiva
v Kč
(pokračování)
Oběžná aktiva: 4.176.281,5
Cizí zdroje: 14.400.000
Zásoby: 147.365
Hypotéční úvěr: 13.920.000
Pokladna: 20.000
Daň z příjmů (splatná): 556.890
Bankovní účet: 4.008.916,5
∑ Aktiva: 22.131.568,5
∑ Pasiva: 22.131.568,5
Odhadované výsledky základních ekonomických ukazatelů
za účetní období roku 2014
Rentabilita celkových nákladů = 14,2265 %
Likvidita oběžných aktiv = 125,1596 %
Finanční míra zadluženosti = 65,4129 %
Doba návratnosti úvěru (z ČZ) = 6,064 let
Doba návratnosti úvěru (z CASH – FLOW) = 4,534 let
Prolongace výsledků hospodaření na období 2014 – 2017
Předpoklady:
4 % roční nárůst nákladů,
5 % roční nárůst výnosů,
sazba daně z příjmů právnických osob: 19 %.
ÚHV … účetní hospodářský výsledek před zdaněním
Rok
Výnosy (Kč)
Náklady (Kč)
ÚHV
Čistý zisk
Disponibilní
zisk
2014
19.623.450
16.691.881,5
2.931.568,5
2.374.678,5
2015
20.604.622,5
17.359.556,76 3.245.065,74 2.628.515,74 2.148.515,74
2016
21.634.853,63 18.053.939,03 3.580.914,6
2017
22.716.596,31 18.776.096,59 3.940.499,72 3.191.899,72 2.711.899,72
2.900.714,6
1.894.678,5
2.420.714,6
Kontakty
tel. +420 777 777 777
email: [email protected]
www.royalresort.cz
facebook ROYAL RESORT
Twitter Royal Resor

similar documents