Sociální reforma Financování sociálních slu*eb

Report
Reformy v sociální oblasti
Změny ve financování
sociálních služeb
Ing. Ondřej Mátl
Důchodová reforma
• Zavedení tzv. druhého pilíře soukromých
penzijních fondů
– Z odvodů ve výši 28 % bude možné převést 3 % na
individuální účet za podmínky přidání dalších 2 %
– Dobrovolné rozhodnutí (do 35 let věku, resp. 2012)
– Oddělení fondů od majetku společnosti
• Změna příspěvků na penzijní připojištění
– Za pojistné ve výši 300 Kč, příspěvek 90 Kč
– Nad 300 Kč do 999 Kč, příspěvek 20 %
Změny zákoníku práce
• Odstupné podle délky odpracovaných let
– Méně než rok – 1 měsíční plat
– Méně než dva roky – 2 měsíční platy
– Více než dva roky – 3 měsíční platy
• Nový výpovědní důvod – porušení nemocenské
• DPP maximálně 300 hodin ročně, nad 10 000 Kč
měsíčně povinné odvody
Sociální reforma
• Centralizace vyplácení dávek na úřad práce
• Zpřísněna pravidla pro vyplácení podpory v
nezaměstnanosti
• Za nelegální zaměstnávání pokud až 100.000 Kč
• Srážka až 10 % lidem, kteří neposílají děti do
školy
• Zavedení volby délky a výše rodičovské do limitu
220.000 Kč
Financování sociálních služeb
• Kombinace příspěvku na péči, dotací a plateb
klientů
• Připravované etapy změn financování služeb
– 2012: Nová metodika hodnocení žádosti o dotace
– 2013: Vyhláška podle §101 zákona o sociálních
službách
– 2014: Komplexní změna systému financování
Ilustrace problému –
Objemy dlouhodobé péče v ČR
Za rok v mld. Kč
Stup.0
Stup.1
Stup.2
Stup.3
Stup.4
Kč na osobu a rok
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
Stup.0
Stup.1
Neformální péče v SD
Formální péče v ID bez zdravotní péče
Ústavní zdravotní ošetřovatelská péče
Stup.2
Stup.3
ID = institucionální domácnost
SD = soukromá domácnost
7
6
5
4
3
2
1
0
Stup.4
Pečovatelská služba pro SD
Domácí zdravotní ošetřovatelská péče
Zdroj: vlastní výpočty

similar documents