Prezentace aplikace PowerPoint

Report
Čerpání prostředků OPD 1,
investice SŽDC
7.10.2014
Stav čerpání OPD 1
(stav ke 6. 10. 2014)
Celková alokace OPD (obě prioritní osy – v mld. Kč)
71.3
80.0
70.0
43.1
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
100% alokace + korekce
vyčerpáno ke dni 6. 10. 2014
2
Výhled čerpání zdrojů OPD 1
dle stavu přípravy / realizace
prioritní osa 1
mld. Kč
prioritní osa 3
mld. Kč
Celkem
mld. Kč
 ukončené
23,7
3,5
27,2
 rozestavěné
27,9
4,6
32,5
 probíhá soutěž na zhotovitele
3,9
1,4
5,3
 připravováno k tendru do 31. 12.
2014
2,2
2,9
5,1
k 1. 1. 2015 bude zbývat soutěžit (k
plnému dočerpání OPD)
2,8
-1,7
1,1
připravované náhradní projekty méně
rizikové (do stupně rizika „2“)
2,4
4,7
7,1
připravované náhradní projekty OPD
více rizikové (stupně rizika „3“, „4“)
2,1
2,8
4,9
stavby
3
Vývoj a předpoklad čerpání
investičních zdrojů (vč. neinvestic z
OPD) SŽDC v období 2008–2015
40
35.7
35
mld. Kč
30
25
22.7
19.5
20
14.2
15
13.2
10.9
10
9.5
8.7
2012
2013
5
0
2008
2009
2010
2011
2014
2015
Čerpání zdrojů – příprava staveb
1,000,000
890,688
900,000
800,000
tis. Kč
700,000
538,845
600,000
500,000
400,000
300,000
302,692
247,741
200,000
100,000
0
2011
2012
2013
2014
5
OPD 2 + CEF
• Existuje dostatečný počet připravovaných staveb
pro OPD 2 a CEF
• 1. výzva CEF aktuálně běží, termín předložení
žádosti - 26. 2. 2015
• Plzeň 2. a 3. stavba, ETCS Petrovice u Karviné –
Břeclav, optimalizace žst. Čelákovice, optimalizace
trati Beroun – Králův Dvůr, optimalizace traťového
úseku Praha Hostivař – Praha hl.n.
6
Aktuální situace
• Problematika dostatečné kapacity projektantů
• Problematika výkupů pozemků, územních rozhodnutí a
stavebních povolení
• Problematika dostatečné kapacity zhotovitelských firem
a klíčových výrobců
• Problematika výlukové činnosti
• Problematika realizační fáze staveb
o Zákon o veřejných zakázkách
o Zákon o liniových stavbách
o Problematika životního prostředí
7
Děkuji za pozornost
© Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
www.szdc.cz

similar documents