stáhnout soubor - ZŠ Schulzovy sady

Report
Kód VM: 42_ INOVACE_1SMO45
Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady
registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581
Autor: Mgr. Marie Smolíková
Datum: 6. 2. 2012
Ročník: 7.
Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vzdělávací obor / předmět: Matematika a její aplikace / Matematika
Tematický okruh: Číslo a proměnná
Téma: Slovní úlohy řešené trojčlenkou
Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
SLOVNÍ ÚLOHY ŘEŠENÉ
TROJČLENKOU
Krátké opakování přímé úměrnosti
• Kolikrát se zvětší (zmenší) jedna veličina, tolikrát se zvětší
(zmenší) i druhá veličina.
• Přímá úměrnost je zadaná :
•
rovnicí
y=k*x
tabulkou
grafem
k
koeficient PÚ
cena za 1 kg , 1 kus …nemění se
x……..nezávisle proměnná, volíme do 1. řádku tabulky
y……..závisle proměnná, počítáme dosazením do rovnice,
2. řádek tabulky
k……..koeficient
2. řádek : 1. řádek
k=y:x
JAK NA TROJČLENKU
• Slovní úlohy se dají řešit logicky nebo
naučeným způsobem.
• Vždy známe 3 údaje, čtvrtý (odpověď na
otázku) hledáme.
• Podmínkou úspěšného řešení je pozorná
četba textu: co znám, co mám vypočítat.
Pozor na jednotky!
• Často bývá problém poznat o jakou úměrnost
se jedná.
• Neznámá x je v zápise vždy vpravo dole ,
shodné jednotky nad sebou!
• Šipky jdou vždy stejným směrem, od x
nahoru.
Vzorová úloha
Za 5 dní dovolené zaplatí rodina
Novákových 20000 Kč. Kolik Kč bude
stát za stejných platových podmínek
jeden týden dovolené?
5 dní stojí 20 000 Kč
LOGICKY
1 den 20 000 : 5 = 4 000 Kč
7dní tedy 7* 4 000 = 28 000 Kč
Novákovi zaplatí 28 000 Kč.
Vzorová úloha
5 dní………….20 000 Kč
TROJČLENKOU
7 dní…………………x (Kč)
x = 4 000 * 7
x = 28 000 Kč
Novákovi za týdenní dovolenou
zaplatí 28 000 Kč. Přepočítej
Už to chápu
Rozhodni,
zda se jedná
o přímou
úměrnost
Cena za stejné zboží a
počet kusů
Velikost stromu a množství
ovoce
Počet ujetých kilometrů
a spotřeba benzínu
Délka strany čtverce a jeho obvod
Věk a výška nebo hmotnost člověka
Počet vajíček a doba varu
není
Prádlo na šňůře a čas
úměrnost
Výměra pozemku a hmotnost sklizně
POZOR! Samozřejmostí je stejná rychlost,
hektarový výnos nebo neměnná cena zboží
Procvičení přímé úměrnosti ve slovních
úlohách
• Na 9 hektarovém poli se urodilo 27 tun obilí. Kolik tun obilí se urodí na 15
hektarovém poli (při stejném výnosu).
• Na trhu stojí 5 kg ořechů 140 Kč. Kolik Kč zaplatím za 11 kg ořechů? (cena
za 1 kg zůstává stejná).
• Osm zedníků za směnu spotřebuje 880 cihel. Kolik zedníků bylo na stavbě,
jestliže skladník vydal celkem 1320 cihel?
• Ze 4kg ovoce se vyrobí 12 sklenic jahodové marmelády.
•
a)kolik sklenic marmelády se vyrobí z 20 kg ovoce.
•
b) kolik kg ovoce potřebuji na výrobu 36 sklenic marmelády?
• Ze 400tun cukrovky se vyrobí 50 tun cukru.
•
a) kolik tun cukru se za stejných podmínek vyrobí ze 640 tun cukrovky?
•
b)kolik tun cukrovky zpracujeme na výrobu 2000 kg cukru?
Řešení slovních úloh na přímou úměrnost
Na 9 hektarovém poli se urodilo 27 tun obilí. Kolik tun
obilí se urodí na 15 hektarovém poli (při stejném výnosu).
9 ha …………………..27 tun obilí
15 hektarů ……………… x ( tun obilí)
PÚ
x = 45 tun
Na 15 hektarech se urodilo 45 tun obilí.
Řešení slovních úloh na přímou úměrnost
Na trhu stojí 5 kg ořechů 140 Kč.
Kolik Kč zaplatím za 11 kg ořechů?
(cena za 1 kg zůstává stejná).
5 kg ………………. 140 Kč
11 kg ……………….x (Kč)
PÚ
Osm zedníků za směnu spotřebuje
880 cihel. Kolik zedníků bylo na
stavbě, jestliže skladník vydal
celkem 1320 cihel?
880 cihel ……………….. 8 zedníků
1320 cihel ……………….x ( zedníků)
PÚ
krátíme 10 a 8
krátíme 5
x = 11 * 28
x = 308 Kč
Za 11 kg ořechů zaplatíme 308 Kč.
x = 12 zedníků
Na stavbě bylo 12 zedníků.
Řešení slovních úloh na přímou úměrnost
Ze 4kg ovoce se vyrobí 12
sklenic jahodové marmelády.
a)kolik sklenic marmelády
se vyrobí z 20 kg ovoce.
4 kg ……………12 sklenic
20 kg …………. x (sklenic)
x = 60 sklenic
Vyrobíme 60 sklenic.
Ze 4kg ovoce se vyrobí 12
sklenic jahodové
marmelády.
b) kolik kg ovoce potřebuji
na výrobu 36 sklenic
marmelády?
12 sklenic………………. 4 kg
36 sklenic …………….x (kg)
x = 12 kg
Potřebujeme 12 kg ovoce.
Řešení slovních úloh na přímou úměrnost
Ze 400tun cukrovky se
Ze 400tun cukrovky se vyrobí
vyrobí 50 tun cukru.
50 tun cukru.
b)kolik tun cukrovky je třeba na výrobu
podmínek vyrobí ze 640 tun cukrovky? 2000 kg cukru?
a) kolik tun cukru se za stejných
400 tun řepy…………. 50t cukru
640 tun řepy ………... x (cukru)
x = 80 tun cukru
Vyrobíme 80 tun cukru.
50 tun cukru ……… 400 t cukrovky
2 tun cuku …………… x ( t cukrovky)
x = 16 tun cukrovky
Potřebujeme 16 tun cukrovky,
METODIKA
• Prezentace je určena k opakování učiva PÚ (snímky 2 až 4 ).
• Snímek číslo 5 – vzorový zápis slovní úlohy na PÚ pomocí
trojčlenky.
• Snímek číslo 6 – žáci zdůvodňují, zda se jedná o PÚ (diskuse –
skupinová práce).
• Snímek číslo7 – texty slovních úloh. Ke zkoušení, skupinové práci
nebo jako písemnou práci – vzhledem k řešení i se zpětnou
vazbou.
• Snímek 8 až 11 – vzorové zápisy s řešením.
• Literatura: Odvárko – Kadleček Matematika pro 7. ročník ZŠ,
•
Prometheus 1998, 2. díl
Běloun, sbírka příkladů, SPN 1984
• Autorem jednotlivých snímků je Marie Smolíková
• Kliparty z webu Office Online

similar documents