CÚ pro Středočeský kraj - Celní správa České republiky

Report
C E L N Í S P R Á VA Č E S K É R E P U B L I K Y
Kontrola přepravní povolení v silniční dopravě v
rámci celního řízení
19. zasedání Smíšené pracovní skupiny pro e-Customs
Generální ředitelství cel
4. 6. 2014
www.celnisprava.cz
OSTRÝ PROVOZ KONTROL PŘEPRAVNÍCH
POVOLENÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ
• 7. 3. 2014 – ukončení pilotního provozu na všech
celních úřadech
• Počty kontrolovaných přepravních povolení a zjištění
v rámci celého pilotního provozu (od 1. 12.2013 do
7. 3. 2014):
o Celkem 1 689 kontrol
o Porušení zjištěno v 20 případech
o Vybráno na správních poplatcích 480 000,- Kč
• 1. 4. 2014 – spuštění ostrého provozu na všech
celních úřadech
www.celnisprava.cz
STATISTIKA KONTROL PŘEPRAVNÍCH POVOLENÍ V
SILNIČNÍ DOPRAVĚ – DUBEN 2014
CÚ
Počet kontrolovaných Počet pozitivních
povolení
zjištění
Celková výše
správního poplatku
CÚ Praha Ruzyně
4
0
0 Kč
CÚ pro Středočeský kraj
1248
1
50 000 Kč
CÚ pro Jihomoravský kraj
795
1
30 000 Kč
CÚ pro Moravskoslezský kraj
678
0
0 Kč
CÚ pro Královehradecký kraj
583
2
80 000 Kč
CÚ pro Olomoucký kraj
505
1
10 000 Kč
CÚ pro Karlovarský kraj
289
0
0 Kč
CÚ pro Zlínský kraj
235
0
0 Kč
CÚ pro kraj Vysočina
230
0
0 Kč
CÚ pro Liberecký kraj
200
2
40 000 Kč
CÚ pro Jihočeský kraj
199
0
0 Kč
CÚ pro Pardubický kraj
197
1
30 000 Kč
CÚ pro Ústecký kraj
189
0
0 Kč
CÚ pro Plzeňský kraj
149
1
30 000 Kč
CÚ pro hlavní město Prahu
136
0
0 Kč
Celkem
5637
9www.celnisprava.cz
270 000 Kč
STATISTIKA KONTROL PŘEPRAVNÍCH POVOLENÍ V
SILNIČNÍ DOPRAVĚ – DUBEN 2014
CÚ pro Ústecký kraj CÚ pro Plzeňský kraj
149
189
CÚ pro hlavní město
Prahu
136
CÚ pro Pardubický
kraj
197
CÚ pro Středočeský
kraj
1248
CÚ pro Jihočeský kraj
199
CÚ pro kraj Vysočina
230
CÚ pro Zlínský kraj
235
CÚ Praha Ruzyně
4
CÚ pro Liberecký kraj
200
CÚ pro
Karlovarský kraj
289
CÚ pro Olomoucký
kraj
505
Počet kontrolovaných povolení
CÚ pro Jihomoravský
kraj
795
CÚ pro
Moravskoslezský kraj
678
CÚ pro
Královehradecký kraj
583
www.celnisprava.cz
STATISTIKA KONTROL PŘEPRAVNÍCH POVOLENÍ V
SILNIČNÍ DOPRAVĚ – DUBEN 2014
CÚ pro Plzeňský kraj
1
CÚ pro Středočeský
kraj
1
CÚ pro Jihomoravský
kraj
1
CÚ pro Pardubický
kraj
1
CÚ pro
Královehradecký kraj
2
CÚ pro Liberecký kraj
2
CÚ pro Olomoucký
kraj
1
Počet pozitivních zjištění
www.celnisprava.cz
STATISTIKA KONTROL PŘEPRAVNÍCH POVOLENÍ V
SILNIČNÍ DOPRAVĚ – DUBEN 2014
CÚ pro Plzeňský kraj
30,000 Kč
CÚ pro Pardubický
kraj
30,000 Kč
CÚ pro Středočeský
kraj
50,000 Kč
CÚ pro Jihomoravský
kraj
30,000 Kč
CÚ pro Liberecký kraj
40,000 Kč
CÚ pro Olomoucký
kraj
10,000 Kč
CÚ pro
Královehradecký kraj
80,000 Kč
Celková výše správního poplatku
www.celnisprava.cz
C E L N Í S P R Á VA Č E S K É R E P U B L I K Y
Dotazy, připomínky?
www.celnisprava.cz

similar documents