Document

Report
VY_32_INOVACE_7A20
Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř
Mgr. Karel Hübner
Finanční matematika
-úročení
O čem se budeme bavit?
•
•
•
•
•
Obecné pojmy
Jednoduché úročení
Složené úročení
Půjčka
RPSN
Základní pojmy
• Úrok – veličina určující výhodnost
a nevýhodnost uzavřených obchodů
• Věřitel – půjčuje kapitál dlužníkovi
• Doba splatnosti – doba uložení kapitálu
• Úroková sazba - úrok v % za časový
údaj
• Úrokové období – doba, za kterou se
připisuje úrok
Jednoduché úročení - polhůtní
• Úroky jsou vypláceny po uplynutí
úrokového období, ke kterému se
vztahují
K . p.t
u
•
•
•
•
100 .360
K - kapitál
p – roční úroková sazba v procentech
t – doba splatnosti kapitálu ve dnech
u – úrok
Příklad: Výpočet úroku při jednoduchém
úročení:
Jaké jsou úrokové náklady úvěru ve výši 200 000 Kč,
jednorázově splatného za osm měsíců (240 dní)
včetně úroku, je-li úroková sazba 9 % p.a.?
K = 200 000 Kč, p = 9, t = 240
K . p.t
u
100 .360
200000 .9.240
u
 12000
100 .360
Úrokové náklady činí 12 000 Kč.
Příklad: Výpočet stavu vkladu za dané
období
Jaký je stav vkladu 1 420 000 Kč za sedm měsíců (210 dnů)
při úrokové sazbě 1,5 % p.a.?
Kn = 1 420 000 Kč
p = 0,015
n = 210 / 360
Kn= Ko · (1+p·n) =1 420 000 · (1 + 0,015 · 210 / 360) =
=1 432 425 Kč
Původní částka vzroste na 1 432 425 Kč.
Jednoduché úročení-předlhůtní
• Úrok je placen na začátku úrok. období
Kn = Ko · (1-p·n)
Příklad: Vyplacená částka při eskontu směnky
Vypočítejte, kolik dostane vyplaceno klient, jemuž
banka eskontuje směnku o nominální hodnotě
1 000 000 Kč 35 dní před dobou splatnosti při
diskontní sazbě 4% p.a. Předpokládáme, že banka
neúčtuje žádné další provize.
Ko = 1 000 000 Kč, n = 35 / 360, p = 0,04
Kn = Ko · (1-p·n) = 1 000 000 · (1 – 0,04 · 35 / 360) =
= 996 111,11.
Klientovi bude vyplaceno 996 111,11 Kč.
Složené úročení
• Úrok se připočítává ke kapitálu a je dál
úročen
• Kn = Ko· (1+i)n
•
•
•
•
Ko – výše původního kapitálu
Kn – výše kapitálu za n let
n – doba splatnosti kapitálu v letech
i – roční úroková sazba (jako desetinné
číslo,
např. 2% = 0,02)
Období úročení menší než rok
• Kn = Ko·
•
•
•
•
n.m
(1+i/m)
Ko – výše původního kapitálu
Kn – výše kapitálu za n let
n – doba splatnosti kapitálu v letech
i – roční úroková sazba (jako desetinné
číslo, např. 2% = 0,02)
• m – počet úrokových období za rok
Příklad: Budoucí hodnota kapitálu při
pololetním připisováním úroků
Uložili jsme částku 120 000 Kč. Jaká bude konečná
výše vkladu za tři roky při složeném úročení
polhůtním, jestliže úrokové období je pololetní
a roční úroková sazba je 1,5 % p.a.?
Ko = 120 000 Kč, i = 0,015, n = 3, m = 2
Kn = Ko· (1+i/m)n·m = 120 000 · (1+0,015/2)3.2
= 125 502, 268
Výše kapitálu po třech letech bude 125 502, 27 Kč.
Srovnání jednoduchého a složeného
úročení s různou délkou úročení
Období (rok)
0
Jednoduché
100 000 Kč
Složené - rok
100 000 Kč
0,5
1
101 700 Kč
101 700 Kč
1,5
2
103 400 Kč
103 428 Kč
2,5
3
105 100 Kč
105 187 Kč
Sl. - půlrok
Sl. - měsíc
100 000 Kč
100 000 Kč
100 850 Kč
100 853 Kč
101 707 Kč
101 713 Kč
102 571 Kč
102 580 Kč
103 443 Kč
103 455 Kč
104 322 Kč
104 338 Kč
105 209 Kč
105 228 Kč
Závislost jednoduchého a složeného úročení
na počtu období
145,000.00 Kč
140,000.00 Kč
135,000.00 Kč
130,000.00 Kč
125,000.00 Kč
Jednoduché
120,000.00 Kč
Složené
115,000.00 Kč
110,000.00 Kč
105,000.00 Kč
100,000.00 Kč
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Nominální a reálná úroková sazba
Nominální úroková sazba je sazba, ve
které se nezohledňovala inflace.
Inflace změnou hodnoty peněz
znehodnocuje i úroky.
Když zahrneme do úrokové sazby inflaci,
mluvíme o reálné úrokové míře.
Její výpočet je již značně složitý.
Hrubý a čistý výnos
Hrubý výnos je výše úroku před
zdaněním. Úroky jsou zdaňované,
takže když od hrubého výnosu
odečteme daň z příjmu, která u nás
momentálně činí 15%, získáme čistý
výnos, což je částka, kterou opravdu
získáme (viz tabulka výše).
Půjčka
Splátka (anuita) = úmor + úrok
RPSN
roční procentní sazba nákladů může kromě
úroků zahrnovat:
• poplatky za uzavření smlouvy (administrativní
poplatky),
• poplatky za správu úvěru,
• poplatky za vedení účtu,
• poplatky za převody peněžních prostředků,
• první navýšená splátka (akontace),
• u leasingu odkupní cena předmětu,
• pojištění schopnosti splácet aj.
Děkuji za pozornost
Zdroje
http://cs.wikipedia.org/
http://www.finance.cz/
http://kontokorent.eu/
Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Projekt:
Škola v digitálním světě aneb Uchop svoji šanci
Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0210
Číslo DUM:
VY_32_INOVACE_7A20
Jména autorů:
Petra Formánková, Mgr. Karel Hübner
Název práce:
Úročení
Předmět:
Matematika, Matematický seminář
Ročník:
3., 4. ročník – pilotováno ve třídě oktáva
Časová dotace:
cca 20 minut
Vzdělávací cíl:
umožnit žákům seznámit se podrobněji s hlavními typy úročení v ČR a pochopit
výhodnost a nevýhodnost jednotlivých způsobů, poznat, co vše je zahrnuto ve výpočtu RPSN
Pomůcky:
počítač, projektor, případně připojení k internetu
Inovace:
s využitím ICT zobrazit žákům základní informace, grafy a data
Poznámka:
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání a pro potřeby výuky na všech
typech školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
Datum vzniku:
15 . 11. 2012

similar documents