x - Gymnázium Broumov

Report
Gymnázium, Broumov, Hradební 218
Vzdělávací oblast:
Číslo materiálu:
Název:
Autor:
Třída:
Doporučený čas:
Mnohočleny a rovnice
EU080130
Slovní úlohy o směsích
Mgr. Ludmila Lorencová
4. V
20 minut
Stručná anotace
Prezentace slouží k osvojení a procvičení jednoduchých slovních úloh, které lze řešit
lineární rovnicí.
Materiál byl vytvořen v rámci projektu „Gymnázium Broumov“ v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0219.
SLOVNÍ ÚLOHY
Slovní úlohy o
směsích
Podél silnice bylo vysazeno 250 stromků dvojího
druhu. Sazenice třešní po 60 Kč za kus a sazenice
jabloní po 50 Kč za kus. Celá výsadba stála 12 800 Kč.
Kolik bylo sazenic třešní a kolik jabloní?
Třešně…………60x
Jabloně………..50 ( 250 – x)
celkem………….128000
60x + 50(250 – x) = 128000
60x + 12500 – 50x = 128000
10x = 300
x = 30

Třešní bylo 30 a jabloní 220 kusů.
Úlohy , kde se míchají dvě látky o různých teplotách t₁
a t₂
- využíváme rovnost z fyziky:
m₁ . (t₁ - t) = m₂ . (t - t₂)
kde m₁ a m₂ jsou hmotnosti
t je konečná teplota
V₁ . ( t₁ - t) = V ₂ . ( t – t₂)
kde V₁ a V₂ jsou objemy
Nádoba na 30 litrů vody se má naplnit vodou o teplotě
30°C. Kolik litrů vody o teplotě 80°C a kolik litrů vody
o teplotě 20°C se musí smíchat?
t₁ = 80°C
m₁ = x
t₂ = 20°C
m₂ = 30 - x
t = 30°C
x ( 80 – 30) = (30 – x) (30 – 20)
50x = 300 – 10x
x=5
Musí se smíchat 5 l vody o teplotě 80°C a 25 l vody o
teplotě 20°C.
1.
Smícháme 280g horké vody se 720g vody 20oC teplé.
Jakou teplotu měla horká voda, když vzniklá směs je
41oC teplá ?
2. Maminka koupila k večeři jednu hovězí konzervu a
jednu játrovou paštiku. Zaplatila celkem 35 Kč. Jiná
paní zaplatila za dvě konzervy a čtyři paštiky 82 Kč.
Kolik stojí hovězí konzerva a kolik paštika?
3. Před supermarketem nabízejí k prodeji 200 kusů
vánočních jedlí. Větší za 800 Kč menší za 450 Kč.
Pokud prodají všechny utrží 146000 Kč. Kolik nabízejí
menších jedlí?
1.
Smícháme 280g horké vody se 720g vody 20oC teplé.
Jakou teplotu měla horká voda, když vzniklá směs je 41oC
teplá ?
95oC
2. Maminka koupila k večeři jednu hovězí konzervu a jednu
játrovou paštiku. Zaplatila celkem 35 Kč. Jiná paní
zaplatila za dvě konzervy a čtyři paštiky 82 Kč. Kolik stojí
hovězí konzerva a kolik paštika?
konzerva 29 Kč, paštika 6 Kč
3. Před supermarketem nabízejí k prodeji 200 kusů vánočních
jedlí. Větší za 800 Kč menší za 450 Kč. Pokud prodají
všechny utrží 146000 Kč. Kolik nabízejí menších jedlí?
40 menších jedlí
ZDROJE:
Herman,
Chrápalová, Jančovičová, Šimša: Matematika
pro nižší ročníky víceletých gymnázií ; Rovnice a jejich
soustavy
Herman, Chrápalová, Jančovičová, Šimša: Matematika
pro nižší ročníky víceletých gymnázií ; Výrazy 2

Petáková J.: Matematika – příprava k maturitě
a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Prometheus
Praha 2009
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana
https://khanovaskola.cz/

similar documents