prezentace Jana Světlíka

Report
PATRIOTIMSK
Ing. Jan Světlík
generální ředitel a předseda představenstva
VÍTKOVICE, a.s.
OBSAH PROJEKTU NOVÉ VÍTKOVICE
Výrobní investice
 LINKA MEMBRÁNOVÝCH STĚN
 PRŮMYSLOVÝ PROVOZ PRO
VÝROBU KOVOVÝCH VÝROBKŮ A
POLOTOVARŮ PRO STROJÍRENSKÝ
PRŮMYSL – RYCHLOKOVACÍ
STROJ
 LINKA NA CNG
 LINKA OCELOVÝCH LAHVÍ PRO
AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL MILMET
 VÝROBA ZALOMENÝCH HŘÍDELÍ
 TECHNOLOGICKÉ INVESTICE
Nevýrobní investice
 NKP VÍTKOVICE
 Vysoká pec č. 1
 Plynojem
 VI. energetická ústředna
 SCIENCE AND TECNOLOGY
CENTRE SVĚT TECHNIKY
 ZELENÁ OSA – RUSKÁ
 HALDA HRABŮVKA – GOLF
 LANDEK PARK
 TROJHALÍ
 VÍTKOVICKÝ ZÁMEK
„NOVÉ VÍTKOVICE – výrobní část“
VÍTKOVICE MACHINERY GROUP

LINKA MEMBRÁNOVÝCH STĚN
450 mil. Kč

RYCHLOKOVACÍ STROJ
2120 mil. Kč

LINKA NA CNG
1930 mil. Kč

LINKA OCELOVÝCH LAHVÍ PRO
AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL – MILMET

VÝROBA ZALOMENÝCH HŘÍDELÍ
4500 mil. Kč

TECHNOLOGICKÉ INVESTICE
1600 mil. Kč
900 mil. Kč
RYCHLOKOVACÍ STROJ
Hala RKS:
Počet lodí
Plocha
Expediční hala:
Počet lodí
Plocha
2
11 000 m2
2
6 800 m2
MEMBRÁNOVÉ STĚNY
ZALOMENÉ HŘÍDELE
LINKA NA CNG
LINKA MILMET
1. ETAPA Projektu „NOVÉ VÍTKOVICE – nevýrobní část“
PROJEKTY DOV
ZPŘÍSTUPNĚNÍ A NOVÉ VYUŽITÍ NKP VÍTKOVICE
500 mil. Kč
- VYSOKÁ PEC č.1
- PLYNOJEM
- VI. ENERGETICKÁ ÚSTŘEDNA
PROJEKTY VÍTKOVICE a.s.
ENERGOCENTRUM
48 mil. Kč
ŠKOLICÍ STŘEDISKO KOTKOVÁ
35 mil. Kč
PŘÍPRAVA ÚZEMÍ PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
22 mil. Kč
UBYTOVNA 520, SPRÁVNÍ BUDOVA D 500
73 mil. Kč
Náklady na koordinaci a přípravu
81 mil. Kč
2. – 4. ETAPA Projektu „NOVÉ VÍTKOVICE – nevýrobní část“
2) Etapa: realizace 2013
- SVĚT TECHNIKY, SCIENCE AND TECHNOLOGY CENTRUM
- DOPROVODNÁ INFRASTRUKTURA
520 mil. Kč
75 mil. Kč
3)Etapa: realizace 2013
- PRODLOUŽENÁ ULICE RUSKÁ - projekt s SMO,
- Vítkovická CYKLOSTEZSKA
150 mil. Kč
15 mil. Kč
4)Etapa: realizace do 2014
- TROJHALÍ KAROLINA
150 mil. Kč
- ZPŘÍSTUPNĚNÍ A NOVÉ VYUŽITÍ NKP HLUBINA
192 mil. Kč
5. – 7. ETAPA Projektu „NOVÉ VÍTKOVICE – nevýrobní část“
5)Etapa: realizace do 2014
- LANDEK PARK
60 mil. Kč
6)Etapa: realizace do 2015
- ZELENÁ OSA VÍTKOVICE (projekt s SMO),
60 mil. Kč
- CYKLOSTEZKA, LANDEK – KOMENSKÉHO SADY
40 mil. Kč
- HALDA HRABŮVKA (projekt VÍTKOVICE a.s.)
300 mil. Kč
7)Etapa: Zásobník akcí pro realizaci
- Nástavba VP č.1
100 mil. Kč
- Zpřístupnění levého břehu Ostravice
61 mil. Kč
- Rekonstrukce VÍTKOVICKÉ SPŠ a G
250 mil. Kč
SPOLUPRÁCE
Klíčová spolupráce pro realizaci projektu :
Národní památkový ústav,
Moravskoslezský kraj,
Statutární město Ostrava,
Ministerstvo kultury ČR.
Důležitou událostí bylo získání významného českého architekta Josefa
Pleskota pro zpracování celkové koncepce a urbanistického řešení
projektu
Tisková konference k uzavření
partnerství se Statutárním městem
Ostravou
VYSOKÁ PEC č.1
PLYNOJEM
VI. ENERGETICKÁ ÚSTŘEDNA
SVĚT TECHNIKY
BUDOUCNOST
Děkuji za pozornost

similar documents