Zábřeh, cyklostezka na opuštěném tělese dráhy (.ppt)

Report
Zábřeh, cyklostezka na opuštěném tělese dráhy
Identifikační údaje projektu
Název projektu:
Investor:
Místo stavby:
Zábřeh, cyklostezka na opuštěném tělese dráhy
město Zábřeh
Olomoucký kraj, opuš. úsek žel. trati č. 270
v úseku 34,7 – 37,1 km (Hněvkov – Lupěné)
Jedna z prvních cyklostezek v ČR vybudovaná na opuštěném tělese dráhy.
Lanškroun, 05.04.2012
Spojitost s významnými trasami regionálního charakteru
• součást regionální cyklotrasy č. 6232, která spojuje regionální
cyklotrasu č. 521 (Moravská Třebová – Štíty) s dálkovou
Moravskou cyklotrasou č. 51 (Moravská stezka)
521
Lanškroun, 05.04.2012
51
Finanční náročnost
Celkové náklady na výstavbu cyklostezky činily
Z toho příspěvek
SFDI
Olomouckého kraje
a města Zábřeh
Kč
Kč
Kč
Kč
12.413.410,56.
9.138.999,96
1.637.205,30
1.637.205,30
Stavba byla realizována v roce 2011 s finančním přispěním Státního
fondu dopravní infrastruktury a Olomouckého kraje.
Lanškroun, 05.04.2012
Technické údaje
Délka stezky:
2 511,85 m
Šířka stezky:
3,0 m
Základní příčný sklon: 2,0 %
Technologie povrchu: asfaltobeton
Návrhová rychlost:
30 km.h-1
Původní most
+ 3 železniční mosty
Lanškroun, 05.04.2012
Nový most
rok 2010
Lanškroun, 05.04.2012
rok 2012
rok 2010
Lanškroun, 05.04.2012
rok 2012
rok 2010
Lanškroun, 05.04.2012
rok 2012
Děkuji za pozornost.
Ing. Kateřina Krejčí
Odbor rozvoje a územního plánování
Městský úřad Zábřeh
[email protected]

similar documents