pptx

Report
Téma: SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ CELÝCH ČÍSEL 4
Vytvořila: Mgr. Martina Bašová
[email protected] , 8. 12. 2012
VY_32_Inovace/1_028
Anotace:
Prezentace uvádějící početní výkony s celými čísly, slovní úlohy.
Jazyk:
Český jazyk
Očekávaný výstup:
Aplikuje početní operace v oboru celých čísel při řešení slovních úloh.
Speciální vzdělávací potřeby:
Žádné.
Klíčová slova:
celá čísla, kladná, záporná, sčítání, odčítání, znaménko, příklady, slovní úlohy
Druh učebního materiálu:
DUM - Prezentace doplněná výkladem
Cílová skupina:
Žák
Typická věková skupina:
12-13 let (7. ročník)
Vypočítej zpaměti 1:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
-7 - 25 = −32
13 - 27 = −14
-8 - 11 = −19
-12 + 19 = 7
-8 + 29 = 21
-18 - 16 = −34
Vypočítej zpaměti 2:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
-14 (+13) = −1
+17 + (-21) = −4
15 - (-13) = 28
-31 + (-59) = −90
(-52) -(-12) = −40
-13 + (+18) = 5
Sluč nejdříve záporná a kladná a pak vypočítej:
a) 7 + (-9) + (+4) + (-15) = 7 + 4 − (9 + 15) = 11 − 24 = −13
b) 9 + (-6) + (+7) + (-20) = 9 + 7 − (6 + 20) = 16 − 26 = −10
c) -13 - (-21) + 9 + (-12) = 21 + 9 − (13 + 12) = 30 − 25 = 5
Slovní úloha 1:
Hladina Nisy v Hrádku nad Nisou byla jednoho dne
3 cm pod normálem, za deště hladina stoupla o 17 cm.
Urči výšku hladiny Nisy po dešti.
Řešení:
normála … x
před deštěm … −3 cm
po dešti … + 17 cm
x − 3 + 17 = x + 14
Hladina Nisy po dešti byla 14 cm nad normálem.
Slovní úloha 2:
Během povodní v létě r. 2002 stoupla hladina řeky
Smědá ve Frýdlantu během jednoho dopoledne z 2 cm
pod normálem o 51 cm. Urči výšku hladiny řeky toho
dne v poledne.
Řešení:
normála … x
před povodní … −2 cm
Za dopoledne … + 51 cm
x − 2 + 51 = x + 49
Hladina řeky Smědá byla během povodní 49 cm nad
normálem.
Slovní úloha 3:
Obchodník má na účtu 40 000 Kč. Jaký bude stav jeho
hotovosti, když nechá proplatit fakturu
na částku 42 500 Kč?
Řešení:
na účtu … 40 000 Kč
zaplatí … 42 500 Kč
40 000 − 42 500 = −2 500
Obchodník bude dlužit 2 500 Kč. (Bude v mínusu.)
Slovní úloha 4:
Na účet, jehož konečný stav je -400 Kč, přišla hotovost
7 200 Kč. Jaká je nynější finanční hotovost na tomto
účtu?
Řešení:
na účtu … −400 Kč
přibylo … 7 200 Kč
−400 + 7 200 = 6 800
Nynější hotovost na účtu je 6 800 Kč.
Slovní úloha 5:
Do grafu vyneste naměřené průměrné denní teploty v
1., 2. a 3. týdnů měsíce ledna. První týden označte v
grafu modrou barvou, 2. týden červenou a 3. týden
zelenou barvou.
1. týden
2. týden
3. týden
1. týden
10
Po
−5°C
0°C
−5°C
Út
−4°C
+2°C
−4°C
St
−8°C
−3°C
+1°C
Čt
−2°C
−6°C
−3°C
Pá
0°C
−7°C
+2°C
So
+3°C
−5°C
−7°C
Ne
+1°C
−6°C
−10°C
2. týden
5
3. týden
Teplota ve °C
0
po út
st
čt
-5
-10
-15
dny
pá so ne
Slovní úloha 5 - řešení
10
teplota
5
1. týden
0
po
út
st
čt
pá
so
ne
2. týden
3. týden
-5
-10
-15
dny
Slovní úloha 6:
Na autobusové zastávce vystoupili 4 lidé, přistoupilo 7
lidí. Na další zastávce vystoupilo 9 lidí a nastoupilo 6
lidí. Na třetí zastávce vystoupilo 11 lidí a přistoupili 2
cestující. Dále cestovalo 15 lidí. Kolik cestujících bylo
původně v autobuse?
Řešení:
původně … x lidí
příklad:
x − 4 + 7 − 9 + 6 − 11 + 2 = 15
x = 15 + 4 −7 + 9 − 6 + 11 −2
x = 24
V autobuse bylo původně 24 lidí.
Citace:
Vlastní tvorba

similar documents