DICSŐ GÁBOR vezérigazgató, VPP ERŐMŰ Zrt.

Report
VIRTUÁLIS ERŐMŰ MEGOLDÁS
A VIRTUÁLIS ERŐMŰ szerepe a kapcsolt
villamos és hőenergia termelésben – azaz
távhőtermelésben
2012. május 10.
vpp-energy.hu
VPP Energy 2011
A Virtuális Erőmű = Szabályzó Központ + Kapcsolt Erőművek
villamos energia hálózathoz lokálisan elkülönülten kapcsolódnak
 Optimális üzemméret
> 100 MW;
Kapcsolt
Erőmű 1
20 - 30 Kiserőmű / Erőműegység
Magas kapacitás kihasználtság >
50%;
Szekunder Szabályozásképesség :
magas szintű versenyképesség a
villamos energiapiac bármely
szereplőjével
A VPP 2011. november 1.-től részt
vesz a szekunder szabályozásban.
Kapcsolt
Erőmű n
Kapcsolt
Erőmű 6
Kapcsolt
Erőmű 2
Virtuális
Erőmű
Kapcsolt
Erőmű 5
Kapcsolt
Erőmű 4
Kapcsolt
Erőmű 3
Virtuális Erőmű (VPP) Management = Értéknövelt Szolgáltatás, egy olyan Értékesítési és
Termelésirányítási Rendszer, amely biztosítja, hogy a villamos energiát a magas árszínvonalú
kiegyenlítő energia (MAVIR) és a hagyományos standard termékek (HUPX) piacán
kombinálva magas erőmű kapacitás kihasználtság mellett értékesíthessék.
 Kereskedelmi Megoldás : ahol
villamos energia teljes körű
értékesítése megtörténik a villamos
energiapiac több értékesítési
szegmensében;
Kereskedelmi
Megoldás
Műszaki Megoldás: ahol a
Szabályzó Központ és a Kapcsolt
Erőművek egy „online – on-time”
termelésirányítási rendszeren
keresztül teljesítik az értékesítési
menetrendet;
Pénzügyi Megoldás: mert az
értékesítési átlagárak növelésével,
valamint az értékesítési és kiegyenlítő
energia költségek csökkentésével 5,08,0 HUF/kWh árelőny származik az
alternatív megoldásokhoz képest;
VPP
Management
Műszaki
Megoldás
Pénzügyi
Megoldás
A Virtuális Erőmű Működési Modellje
Kereskedők
MAVÍR
HUPX
Megrendelés – Értékesítési Menetrend
Értékesítés
VPP Szabályzó
Központ
Virtuális Erőmű (VPP)
Termelés
Allokált Termelési Menetrend
E1.
4
E2..
E2
E3.
Villamos
Energiapiac
E4.
E5.
E6.
En.
Kapcsolt
Erőművek
VPP-RA-PLANT
(VPP Remote Access)
VPP Virtuális Erőmű
Műszaki Vázlata
VPP-PMMS
VPP-RA-MANAGER
(VPP Remote Access)
VPP Diszpécser Központ
(Plant Multi Measuring System)
Villany
Internet
Gáz
Hő
MAVIR
Kereskedelem
Helyi operátor/
OPC server (meglévő)
Üzemeltetés
Karbantartás
Pénzügy és
Kontrolling
GCU (Generator
Control Unit)
(meglévő)
KISERŐMŰ
VPP-PMCU
(Plant Main
Control Unit)
VPP-CMS VPP-CCS I.
(Central
(Central
Measuring Controlling
Server)
Server)
VPP-CCS II.
VPP-ES
(Central
(Exchange
Controlling
Server)
Server)
VPP-RS VPP-SBS
(Reporting (Small
Server) Business
Server)
VPP IRODA
A Virtuális Erőmű Kapacitások
Tartalék Kapacitás: a Termelő
Kapacitások 10-15%-a, célja:
 a termelő kapacitások
helyettesítése tervszerű
karbantartások idején,
 belső kiegyenlítés nem várt
meghibásodások esetén.
Termelő – Standard Kapacitás: a
Termelő Kapacitások 60-70%-a, célja a
kapcsolt hőenergia termeléshez
igazodó menetrend alapján történő
termelés.
Termelő – Szabályzó Kapacitás: a
Termelő Kapacitások 30-40%-a, célja a
magas árszínvonalú, rendszerszintű
kiegyenlítő energia termelés.
Virtuális Erőmű
Termelő
Kapacitás
Standard
Kapacitás
Kapcsolt
Erőmű
menetrend
Tartalék
Kapacitás
Szabályzó
Kapacitás
Szabályzó
Kapacitás
VPP
menetrend
VPP
menetrend
A Virtuális Erőmű Működése
A Standard és Szabályzó Kapacitások
nagysága (aránya) negyedévente (fűtési
/ nem fűtési szezon) változtathatóak.
 a Fel- és Leszabályozás nagysága
(aránya) negyedévente (fűtési / nem
fűtési szezon) változtathatóak.
A Szabályzó Kapacitások nagysága
Kapcsolt Erőművenként (Portfoliónként)
különbözőek lehetnek.
A Standard Kapacitások menetrendjét
a Kapcsolt Erőmű adja meg.
A Szabályzó Kapacitások menetrendje
VPP Szabályzó Központja által adott
utasítások alapján keletkezik – az
utasított menetrend célja a kiegyenlítő
energia szolgáltatás akár értékesítésre,
akár „belső felhasználásra”.
Virtuális Erőmű
Szabályzó
Kapacitás
Felszabályozás
Termelő Standard
Kapacitás Kapacitás
Leszabályozás
Standard Kapacitás
Termelő Kapacitás
Tartalék
Kapacitás
A Villamos Energia Értékesítése
Szabályzó Kapacitás
Értékesítése
Villamos energia
Értékesítése
• A Szabályzó Kapacitásnak alkalmasnak kell lennie a rendszerszintű
szekunder Fel- és Leszabályozásra – Szabályzó Kapacitások
értékesítése MAVIR-nak.
• A Kapacitás Díj (HUF/MW/óra) az adott Kiserőmű teljes
szabályozható kapacitására vetítve.
• A Kiserőmű által megadott Havi Menetrendek és a VPP által
meghatározott Napi Menetrendek alapján termelt villamos energia
értékesítése a rendszerszintű szabályozó energia piacán a MAVIR-nak,
illetve a standard termékek a HUPX-on 0-24 órában
• Energia Díj (HUF/kWh) – egységes energiadíj fizetése minden a
Kiserőmű által termelt villamos energiára vetítve.
A Kiserőművek számára ajánlott kereskedelmi feltételek a 2012.-es üzleti évre:
. Kapacitásdíj: 700
– 2.000 HUF/MW/óra a Kiserőmű teljes kiadható kapacitására
vetítve. (Kiserőművenként változó díj kereskedelmi megállapodás függvényében)
Energiadíj: 21,90 HUF/kWh – (300,00 HUF/EUR és 70,00 EUR/MWh HUPX MIX esetén)
0-24 órás üzem - havi 65% átlagos kapacitás kihasználtság
Nincs kiegyenlítő energia és értékesítési költség
A VPP Erőmű Működése
VPP Erőmű
Mérete
2011. december
2012. február
Kiserőművek Beépített Kapacitás Kiadható Kapacitás Szabályzási Tartomány Villamos Energia Termelés
száma
(MW)
(MW)
(MW)
(GWh)
32
38
75
120
60
105
40
80
20,0
45,0
A VPP Erőmű tervezett villamos energia értékestése 2012.-ben: 500 GWh
A VPP legkisebb – legnagyobb pillanatnyi termelése: 20,0 – 105,0 MW/perc
A VPP Erőmű munkarendje 2012.-ben: 7/24 az év minden napján.
A VPP a leggyorsabb szekunder szabályzó kapacitás Magyarországon: 26,6 MW/perc
gradienssel (gradiens fel - és leterhelés sebessége)
 MAVIR Rendszerszintű Szabályozás:12% részesedés a lekötött szabályzó
kapacitásokban, 20 - 25% részesedés a fel- illetve leszabályozásban – azaz a
kiegyenlítő energia termelésben.
A VPP Erőmű tervezett árbevétele 2012.-ben: 16 milliárd HUF
A VPP Erőmű létszáma: 40 fő
A VPP villamos energia értékesítés - TÉNYEK
Virtuális Erőmű - VPP Tagok (Kapcsolt Erőművek)
Energiadíj (HUF/kWh)
Legkissebb Villamos Energia Átlagár (HUF/kWh)
Legnagyobb Villamos Energia Átlagár (HUF/kWh)
Átlagos Villamos Energia Átlagár (HUF/kWh)
Január
19,40
22,16
25,18
23,67
Február
24,48
26,95
32,55
29,75
Március
15,94
21,60
26,33
23,97
I. n.év átlag
19,94
23,57
28,02
25,80
Legalacsonyabb Kapacitáskihasználtság (%)
Legmagasabb Kapacitáskihasználtság (%)
Átlagos Kapacitáskihasználtság (%)
54,2%
74,8%
62,6%
42,7%
77,1%
57,8%
34,4%
72,5%
47,6%
43,8%
74,8%
56,0%
Március
I. n.év átlag
Megjegyzés: a VPP Tagokat kiegyenlítő energia és értékesítési költség nem terheli.
Összehasonlítás VPP/Alternatív Piaci Értékesítés
VPP Tag átlagos villamos energia egységár (HUF/kWh)
Alternatív Értékesítés átlagára (HUF/kWh)
VPP Tag többlet bevétele (nyeresége) (HUF/kWh)
VPP Tag többlet bevétele (nyeresége) (HUF/GJ)
Kapcsolt Erőmű Többlet bevétele (Nyeresége) VPP-vel
1 MW kapacításra vetítve (éves)
Január
Február
23,67
19,25
4,42
1 227
29,75
23,72
6,03
1 676
23,97
15,78
8,18
2 273
25,80
19,59
6,21
1 725
2 056 997
2 593 661
2 897 274
7 547 932
A VPP termékek továbbfejlesztése
A villamos energia termelés és értékesítés szempontjából:
 Még gyorsabb, még rugalmasabb, még pontosabb szabályzás
Piaci részesedés növelése – versenytársak a nagy erőművek
A hőenergia – távhő - termelés és értékesítés szempontjából:
 a termelés napi hő profilokhoz történő pontosabb illesztése –
hőtároló rendszerek építésében való közreműködés;
 motor terhelések – motor indítások optimalizálása;
 a hozzáadott érték / ár növelése (1.500 – 2.000 HUF/GJ
többlet bevétel)

similar documents