دریافت فایل بصورت پاورپوینت

Report
‫سیستم‌های حمل و نقل هوشمند ریلی‬
‫‪Intellegent RailWay Systems‬‬
‫تهیه کنندگان‪:‬‬
‫دفتر فناوری ارتباطات و اطالعات‬
‫اداره کل ارتباط و عالیم الکتریکی‬
‫سیستم های حمل و نقل ریلی‬
‫هوشمند (‪)IRS‬‬
‫‪Intellegent Railway System‬‬
‫به‬
‫هوشمند‬
‫حملونقل‬
‫سیستم‬
‫تركیبي‬
‫استفاده‬
‫معني‬
‫قبیل‬
‫از‬
‫نوین‬
‫فناوريهاي‬
‫ارتباطات‪،‬‬
‫الکترونیک‪،‬‬
‫سایر‬
‫و‬
‫کنترل‬
‫سیستمهاي‬
‫تکنولوژيهاي پیشرفته ميباشد‬
‫که جابجایي‪ ،‬ایمني‪ ،‬امنیت و‬
‫کارآیي را در بخش حملونقل‬
‫اصالح ميکند و در رابطه با‬
‫سایر اقدامات با کاهش مصرف‬
‫نقش سیستم‌های حمل و نقل هوشمند‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫استفاده از سیستم‌های هوشمند جهت ایجاد سفرهای ایمن‪،‬‬
‫مطمئن‪ ،‬کارآ‪ ،‬حافظ محیط زیست و روان‬
‫جذب مشتری بیشتر به سوی حمل‌ونقل ریلی برای استفاده از بهبود‬
‫خدمات‪ ،‬اطالع رسانی به مشتریان‬
‫ترکیب اطالعات در خصوص شبکه‌های مختلف حمل‌ونقل‬
‫افزایش خدمات موثر از طریق استفاده بیشتر و بهتر از کریدورهای‬
‫مشترک‬
‫افزایش و بهبود سفرهای پیوسته از طریق اطالع رسانی به مشتریان‬
‫نقش سیستم‌های حمل و نقل هوشمند (ادامه)‬
‫ کاهش آلودگی زیست محیطی‬‫ امکان پیوستگی سفرها و ایجاد سفرهای چند رسانه‌ای برای‬‫مسافران ریلی‬
‫‪ -‬ترکیب تکنولوژی‌های پیشرفته ریلی با سایر زمینه‌های کاربرد ‪ITS‬‬
‫سیستمهاي حفاظت از قطار‬
‫• استفاده از سیستمهاي حفاظتي قطار‬
‫داراي ابعاد مختلفي ميباشد كه‬
‫مهمترین آن ایمني مسیر‪ ،‬حركت‬
‫مسافرین و بارهاي آنها ميباشد‪.‬‬
‫عالوه بر این‪ ،‬نگهداري و حفظ‬
‫تاسیسات زیربنایي و آالت ناقله در‬
‫درجه بعدي اهمیت قرار دارند‪.‬‬
‫تشخیص اتوماتیك عیوب واگنها‬
‫• سیستم شناسایي اتوماتیك قادر است‬
‫كه اطالعات را روي بر چسبهاي‬
‫مخصوص نوشته یا از آن دریافت‬
‫توسط‬
‫بتوان‬
‫چنانچه‬
‫نماید‪.‬‬
‫تجهیزاتي عیوب مختلف مرتبط با یك‬
‫واگن نظیر داغي محور و بریدگي‬
‫چرخ‪ ،‬تیزي چرخ‪ ،‬خوردگي لنتها و‬
‫‪ ...‬را تشخیص داد‪ ،‬ميتوان این‬
‫اطالعات را با فرمتهاي مناسب در‬
‫داخل برچسبها ریخت و اگر عیوب‬
‫تشخیص اتوماتیک عیوب واگنها‬
‫قادر است که اطالعات را روی‬
‫‌‬
‫• سیستم شناسایی اتوماتیک‬
‫برچسب‌های مخصوص نوشته یا ‌از آن دریافت نماید‪.‬‬
‫• با این تجهیزات می‌توان عیوب مختلف مرتبط با یک واگن نظیر‬
‫داغی محور و بریدگی چرخ‪ ،‬خوردگی لنت‌ها و غیره را تشخیص داد‪.‬‬
‫تشخیص اتوماتیک عیوب واگنها‬
‫سیستم شناسایي رادیویي‬
‫خودكار وسایل نقلیه‬
‫‪RFID‬‬
‫با استفاده از ارتباطات‬
‫• ‪RFID‬‬
‫رادیویی‬
‫فرکانسهای‬
‫بر‬
‫مبتنی‬
‫امکان شناسایی خودکار‪ ،‬ردیابی و‬
‫مدیریت اشیاء را فراهم مینماید‪.‬‬
‫عملکرد ‪ RFID‬وابسته به دو دستگاه‬
‫تگ و کدخوان است که جهت برقراری‬
‫ارتباط بین یکدیگر از امواج‬
‫رادیویی استفاده می نمایند‪.‬‬
‫موقعیت یاب خودکار وسایط نقلیه‬
‫)‪Automatic Vehicle Location(AVL‬‬
‫• سيستم رهگیري‌ آالت ناقله ريلي راه آهن ج‪.‬ا‪.‬ا ترکيبي ‌از سخت‬
‫فنآوري‬
‫نرمافزارها مي‌باشد که با استفاده ‌از ‬
‫افزارها ‌و ‬
‫ماهواره‌اي(جهت تعيین موقعيت)‪ ،‬ز ‌ير ساخت شبكه راديويي(جهت‬
‫ارسال اطالعات)‪ ،‬بانك اطالعاتي(جهت ذخیره ‌و بازيابي اطالعات) ‌و‬
‫نرم افزارهاي ‪( WEB base‬جهت دسترس ي كاربران به اطالعات)‬
‫امکان رديابي همزمان ‌و ناهمزمان متحرک‌ها را با هدف اطالع يافتن‬
‫ي‬
‫هر لحظه ‌از زمان به همراه تاريخ ‌و زمان قرارگیر ‌‬
‫در ‌‬
‫‌از موقعيت آنها ‌‬
‫در آن موقعيت فراهم مي‌سازد‪.‬‬
‫‌‬
‫قابليتهاي سيستم اتوماتيك رهگيري آالت ناقله(‪)AVL‬‬
‫عبارتند از‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫مجهز ‌بر اساس سيستم موقعيت ياب‬
‫‌‬
‫ناقلههاي‬
‫‬
‫مديريت بهينه ناوگان‬
‫هوشمند‬
‫امكان مشاهده ‌و بازسازي‌ سابقه حركت متحرك‬
‫تعيین زمان ‌و سرعت دقيق ورود ‌و خروج ناقله ‌از ايستگاه‬
‫قابليت ارسال پيام اضطراري‌‪/‬عادي به گروه هاي ناوگان‪ ،‬كشش ‌و خط‬
‫گزارشگیري‌ ‌از محل ‌و زمان توقف ناقله‬
‫هشدار به‬
‫‌‬
‫مجاز ناقله ‌و ارسال پيام‬
‫امكان تهيه گزارش ‌از تخطي ‌از سرعت ‌‬
‫در صورت تخطي ‌از سرعت مجاز‬
‫ها ‌‬
‫ناقله ‬
‫‬
‫اكز كنترل‌ ايستگاهها به متحرك‬
‫قابليت ارسال پيام اضطراري‌‪/‬عادي ‌از مر ‌‬
‫راهبند هوشمند‬
‫در تقاطع‌هایی استفاده می‌گردد‬
‫• سیستم‌های راهبند هوشمند معمو ‌ال ‌‬
‫در آنها خیلی زیاد نباشد‪.‬‬
‫که حجم ترافیک جاده‌ای ‌‬
‫غیر همسطح تبدیل‬
‫غیر اینصورت‪ ،‬معمو ‌ال گذرگاه‌ها را بصورت ‌‬
‫در ‌‬
‫• ‌‬
‫می‌کنند‪.‬‬
‫راهبند هوشمند(ادامه)‬
‫• سیستم راهبند هوشمند ‌از اجزای مختلفی تشکیل شده است‪.‬‬
‫ی‬
‫ واحد کنتر ‌ل مرکز ‌‬‫ بازوهای مکانیکی‬‫ واحدهای تشخیص نزدیکی ‌و حضو ‌ر قطار‬‫ چراغ‌های جاده‌ای‬‫ سنسو ‌ر آشکارساز‬‫قطار ‌و آژ ‌یر جاده‌ای‬
‫‪ -‬چراغ‌های سمت ‌‬
‫سیستم کنترل ایستگاه راه‌آهن‬
‫(اینترالکینگ الکترونیکی)‬
‫• در کنترل هر ایستگاه عملیات ورود‪ ،‬خروج‪ ،‬جابجایی و مانور قطار‬
‫توسط سیستم اینترالکینگ که اساس ی‌ترین بخش عالیم الکتریکی‬
‫است‪ ،‬انجام می‌گیرد‪.‬‬
‫محور شمار‬
‫شمار امکان تشخیص حضور‌ یا عدم‬
‫‌‬
‫با استفاده ‌از دستگاه محور‌‬
‫در حد فاصل بین د ‌و ایستگاه فراهم می‌گردد‪.‬‬
‫قطار ‌‬
‫حضور‌ ‌‬
‫قطار ‌از مقابل د ‌و جفت که فرستنده‪-‬‬
‫بدین ترتیب که با عبو ‌ر چرخ ‌‬
‫قطار تشخیص‬
‫‌‬
‫کنار ریل نصب می‌گردد کامل بودن‬
‫در ‌‬
‫گیرنده که ‌‬
‫داده می‌شود‪.‬‬
‫برخی سیستم‌های نرم‌افزاری حمل و نقل ریلی هوشمند‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫سیستم برنامه‌ریزی و زمانبندی حرکت قطارها‬
‫سیستم توزیع بهینه واگنهای خالی‬
‫سیستم توزیع بهینه لکوموتیو در شبکه‬
‫سیستم تخصیص بهینه لکوموتیو به قطار‬
‫سیستم تخصیص بهینه خدمه به قطار‬
‫و غیره‬
‫‪‬‬
‫نمونه اي از كاربرد سيستمهاي ‪ GIS‬در اخذ اطالعات سرعت خطوط‬
‫دفتر آمار و فناوري اطالعات‬
‫(‪)18‬‬
‫‪‬‬
‫نمونه اي از كاربرد سيستمهاي ‪ GIS‬در اخذ اطالعات سرعت خطوط‬
‫دفتر آمار و فناوري اطالعات‬
‫(‪)19‬‬
‫‪‬‬
‫نمونه اي از كاربرد سيستمهاي ‪ GIS‬و كامپيوترهاي جيبي در مديريت منابع ايستگاهها‬
‫دفتر آمار و فناوري اطالعات‬
‫(‪)20‬‬
‫‪‬‬
‫نمونه اي از سيستمهاي گراف )‪(RailNet‬‬
‫دفتر آمار و فناوري اطالعات‬
‫(‪)21‬‬
‫‪‬‬
‫نمونه اي از سيستمهاي گراف )‪(RailNet‬‬
‫دفتر آمار و فناوري اطالعات‬
‫(‪)22‬‬
‫‪‬‬
‫ي‬
‫نمونه اي از سايت كنترل مركز ‌‬
‫دفتر آمار و فناوري اطالعات‬
‫(‪)23‬‬
‫‪‬‬
‫ي‬
‫نمونه اي از سايت كنترل مركز ‌‬
‫دفتر آمار و فناوري اطالعات‬
‫(‪)24‬‬
‫‪‬‬
‫ي‬
‫نمونه اي از سايت كنترل مركز ‌‬
‫دفتر آمار و فناوري اطالعات‬
‫(‪)25‬‬
‫‪‬‬
‫ي‬
‫نمونه اي از سايت كنترل مركز ‌‬
‫دفتر آمار و فناوري اطالعات‬
‫(‪)26‬‬
‫‪ERTMS LEVEL I‬‬
‫‪ ‬بر اساس سيستم موجود عالئم ايجاد مي شود‪.‬‬
‫‪ ‬اجازه سیر بر اساس قوانین فعلي سیر و حركت اروپا صادر مي شود‪.‬‬
‫‪ ‬ارتباط با قطار از طريق مدارهاي نصب شده در روي خطوط انجام مي شود‬
‫دفتر آمار و فناوري اطالعات‬
‫(‪)27‬‬
‫‪ERTMS LEVEL II‬‬
‫‪ ‬نيازي به عالئم كنار خطوط وجود ندارد‬
‫‪ ‬اجازه هاي سیر كال از طريق راديو به راننده ابالغ شده و در روي كامپيوتر وي ظاهر مي شود‪.‬‬
‫‪ ‬اطالعات مكاني قطارها با توجه به يكسري شناسه هاي ديجيتال كه در ابتداي بلوك ها قرار دارند مشخص مي شوند‪.‬‬
‫دفتر آمار و فناوري اطالعات‬
‫(‪)28‬‬
‫‪ERTMS LEVEL III‬‬
‫ارتباط قطار با ايستگاهها بصورت راديويي )‪ (GSM-R‬پيوسته برقرار بوده و اطالعات مكاني با توجه به موقعيت شناسه‬
‫هاي ديجيتال راديويي كه تنها حاوي اطالعات كيلومتر مسیر است به قطار منتقل شده و وظيفه تحليل و تصميم گیري كال‬
‫بر عهده قطار گذاشته مي شود‪ .‬بنابر اين حتي نيازي به توقف در نقاط انشعاب نیز نخواهد بود‪.‬‬
‫دفتر آمار و فناوري اطالعات‬
‫(‪)29‬‬
‫با تشکر از توجه شما‬
‫دفتر آمار و فناوري اطالعات‬
‫(‪)30‬‬

similar documents