578 kr

Report
Egne polte giver det bedst DB
v. Ulla Gam Hansen, LMO
Eks. på økonomi ved egenproduktion af polte
Kr. pr årsso
Mer dækningsbidrag
578 kr
 Ekstra staldplads
71 kr
 Ekstra el og vand
6 kr
 Færre DE -25 søer
 Arbejdsforbrug
Resultat før galt- og smågriseprisregulering
107 kr
21 kr
373 kr
Kernestyring kontra ”lasso-avl”
Ca. 7 kr. i værdi forskel på
slagtesvin fra besætninger
med lassoavl og fra
besætninger med en kernestyring.
Via avlsrapporter kan
index niveauet
dokumenteres overfor
smågriseaftager.
Poltene er besætningens fremtid
Polte produktion skal drives professionelt ligesom alle andre dele af
svineproduktion.
Der skal være styr på alle detaljer
og arbejdsgange. Intet skal overlades til
tilfældighederne.
Hvis dette opfyldes, kan man lave polte
på genetisk niveau indkøbte dyr.
Man kan desuden have indflydelse på moderegenskaber eller
andre ting, som ikke indgår i avlsmålet.
Eks. på nystartet kernebesætning
• Besætningen er under udvidelse og har indkøbt en del avlspolte
• Disse polte er tilmeldt Databanken og kan nu få opdateret deres
index i WinSvin.
• Herefter kan top-dyrene løbes med navnesæd.
Hvordan kommer man i gang?
• LMO opretter besætningen hos DanAvl
• Vi hjælper med indberetning og opsætning i WinSvin eller WinPig.NET
• Vi følger indberetningen 1 gang/måned, rådgiver omkring registreringer
og retter evt. fejl.
• Vi laver løbeplan 1 gang/uge og følger antal avlsløbninger/uge.
• Efter behov laves opfølgning på avlsniveau (orne- og polteindeks),
poltealder ved 1. løbning, kuldstørrelse m.v.

similar documents