Nordlandshest / lyngshest

Report
Nordlandshest / lyngshest
historie, avl og bruk
En fantastisk historie.
• Det fantes en gang en liten, nøysom og seig hest som var utbredt i hele nord
Norge.
• Hesten hadde ulike navn i ulike regioner, og utseendemessig hadde den nok også
lokale variasjoner.
• Kjært barn har mange navn: porsangerhest, lofothest, nordlandshest, lyngshest,
utegangerhest.
• Hesten måtte være liten og lettforet for at de små brukene i nord skulle kunne
fø på den. Allikevel var den kjent for å være både sterk og utholdende.
Utbredelse og utvikling.

Vanlig i Nordland på midten av 1800 tallet.

På slutten av 1800 tallet fantes den bare sporadisk.

Rasen holdt stand i Troms lenger enn i Nordland.

Tilbakegang kom pga av statlig påvirket avl mot større hester i landbruket.
• Planmessig bevaringsarbeid tok til i slutten av 1930 årene, i regi av landbrukssekretær R.
Sollie, statskonsulent H.Tilrem, og fylkesagronom H. Giæver.
• H.Tilrem skriver i 1944:
«Det har vært snakket i nesten 40 år om at en burde ta vare på denne hesten, men
da jeg kom hit var det omtrent umulig å finne en ren hingst. Vi fant en i 1939, og
skriver 1 – en! Den hadde nok sine feil, men vi måtte ta den. Denne hingsten,
Rimfakse, er kjøpt for statsmidler. En forsøker altså å ta vare på hesten, men
hvordan resultatet vil bli tør jeg ikke uttale meg om enda.»
Dagens utbredelse og avl

Dagens populasjon teller ca 2000 – 3000 dyr.

Er på FAO´s liste over utryddningstruede arter med status «kritisk.

I følge forsker Hanne Fjæringby Olsen bør rasen produsere 200 føll hvert år
for å unngå innavl.

Bedekkigstall 2004: 280

Bedekkingstall 2005: 268

Bedekkingstall 2011: 107

Bedekkingstall 2012: 99

Bedekkingstall 2013: 119

Foreløpige tall 2014: 160
Utseende
Bruksområder
Bruk nordlandshest/
lyngshest;
vår nordnorske
kulturskatt!

similar documents