Rola aktywnosci ruchowej w zyciu obszar 3

Report
„WSZELKI RUCH TO DOBRA
SPRAWA!”
Cel główny:
- rozwijanie sprawności fizycznej dzieci
- poznawanie i przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji
sportowej
Cele szczegółowe:
- rozwija koordynację ruchową
- rozładowuje napięcie emocjonalne
- kształtuje umiejętność pokonywania trudności
- współtworzy miłą atmosferę podczas ćwiczeń
Metody:
konkurencje sportowe i sprawnościowe, pedagogika zabawy.
Formy:
indywidualna, zespołowa.
Pomoce:
klocki, woreczki, szarfy, wiaderka, łyżki, piłeczki ping-pong,
kubki z wodą, piłki, pachołki, ławeczki.
Miejsce:
sala zabaw ruchowych
1. ROZGRZEWKA. ZABAWA ,,MOJE CIAŁO TO INSTRUMENT” (WG. M. BOGDANOWICZ)
WSZELKI RUCH TO DOBRA SPRAWA,
DLA NAS WSZYSTKICH TO ZABAWA.
RĘCE W GÓRĘ, W PRZÓD I W BOK,
SKŁON DO PRZODU, PRZYSIAD, SKOK.
REF.: GŁOWA, RAMIONA, KOLANA, PIĘTY,
KOLANA, PIĘTY, KOLANA, PIĘTY.
GŁOWA, RAMIONA, KOLANA, PIĘTY,
OCZY, USZY, USTA, NOS.
WYBÓR KAPITANÓW DWÓCH DRUŻYN. DZIECI LOSUJĄ Z WORKA
PIŁECZKI; KTO WYLOSUJE PIŁECZKĘ W CZERWONYM KOLORZE ZOSTAJE
KAPITANEM I WYBIERA ZAWODNIKÓW DO SWOJEJ DRUŻYNY.
PRZYWITANIE SIĘ W PARACH SŁOWEM I PRZEZ PODANIE RĘKI, A TAKŻE
RÓŻNYMI CZĘŚCIAMI CIAŁA: NOSEM, KOLANEM, ŁOKCIEM ITP.
KONKURENCJE SPORTOWE:
„HOP, HOP-ŻABI SKOK”. ZADANIEM ZAWODNIKÓW JEST POKONANIE
TRASY PRZESKAKUJĄC OBUNÓŻ PRZEZ PRZESZKODY. DRUŻYNA, KTÓRA
WYKONA ZADANIE SZYBCIEJ, OTRZYMUJE WIĘKSZĄ ILOŚĆ PUNKTÓW.
„POPCORN”. DZIECI Z DRUŻYN STOJĄ W ROZSYPCE NA SALI.
KAPITANOWIE DRUŻYN SKACZĄ DO NAJBLIŻSZEJ OSOBY I ŁAPIĄ JĄ ZA
RĘCE, NASTĘPNIE PRÓBUJĄ POWIĘKSZYĆ KÓŁECZKO I RAZEM SKACZĄ
DO KOLEJNEJ OSOBY ITD. KAŻDY KAPITAN ZBIERA DO KÓŁECZKA
CZŁONKÓW SWOJEJ DRUŻYNY. DRUŻYNA OTRZYMUJE TYLE PUNKTÓW,
ILE OSÓB ZDOŁA NAZBIERAĆ W OKREŚLONYM CZASIE.
„KTO SIĘ
NIE BOI JEŻA?”.
ZADANIE
POLEGA NA PRZEŁOŻENIU SZARFY
PRZEZ SIEBIE I POKONANIU TRASY STĄPAJĄC BEZ BUTÓW PO JEŻYKACH.
KTÓRA
DRUŻYNA SZYBCIEJ WYKONA ZADANIE TA ZDOBYWA WIĘKSZĄ
ILOŚĆ PUNKTÓW.
„NIESIEMY PIŁECZKĘ”. DZIECI POKONUJĄ TRASĘ NIOSĄC
PIŁECZKĘ PING-PONG NA ŁYŻCE. UTRUDNIENIEM SĄ
PRZESZKODY. JEŚLI PIŁECZKA SPADNIE Z ŁYŻKI NALEŻY JĄ
PODNIEŚĆ, COFNĄĆ SIĘ O DWIE PRZESZKODY I KONTYNUOWAĆ
ZADANIE.
„IDZIEMY
NA SZCZUDŁACH”
ZADANIEM
ZAWODNIKÓW JEST PRZEJŚCIE
PO WĄSKIEJ KRAWĘDZI ŁAWECZKI Z UTRZYMANIEM RÓWNOWAGI, A
NASTĘPNIE DOTARCIE DO METY NA SZCZUDŁACH.
ZWYCIĘŻA W TEJ KONKURENCJI.
SZYBSZA
DRUŻYNA
ZAKOŃCZENIE
PODZIĘKOWANIE
DZIECIOM ZA WSPÓLNĄ ZABAWĘ.
WYNIKÓW KONKURENCJI I POGRATULOWANIE
„STONOGA”-
WSPÓLNY TANIEC RADOŚCI.
OGŁOSZENIE
ZWYCIĘZCOM.
GIMNASTYKA DOBRA SPRAWA,
DZIŚ Z GAZETĄ JEST ZABAWA!
Cele ogólne:
- rozwijanie sprawności całego ciała w toku zabaw ruchowych z
wykorzystaniem
metody R. Labana
-kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała i ciała
drugiej osoby
Cele szczegółowe – dziecko:
-rozwija swoją naturalną ruchliwość
-wykonuje ćwiczenia ruchowe przy muzyce
-poznaje właściwości gazety
-współpracuje z rówieśnikami
-wyrabia wrażliwość słuchową
-uważnie słucha poleceń nauczyciela i wykonuje je
-wykazuje się pomysłowością
Metody:
Elementy metody R. Labana,
I- CZĘŚĆ
WSTĘPNA:
SŁUCHOWO-RUCHOWE
RÓŻNICOWANIE
„TAŃCZMY
RYTMU.
WPROWADZENIE
TAK, JAK PODPOWIADA MUZYKA”–
PRZYJAZNEJ ATMOSFERY PODCZAS ZABAW W PARACH;
ROBIENIE MOSTKÓW I PRZECHODZENIE POD PARTNEREM, CIĄGNIĘCIE
KOLEGI/ KOLEŻANKI ZA NOGI PO SALI (NA ZMIANĘ).
II- CZĘŚĆ GŁÓWNA:
ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE Z WYKORZYSTANIEM GAZET.
-MARSZ PO KOLE PRZY MUZYCE - ROZDANIE DZIECIOM PODWÓJNEJ KARTKI Z
GAZETY.
-ROZKŁADANIE GAZETY NA PODŁODZE, WCHODZENIE I SCHODZENIE Z
GAZETY, PRZODEM, TYŁEM I BOKIEM.
-SKŁADANIE GAZETY NA PÓŁ - PRZESKOKI W PRZÓD, W TYŁ, BOKIEM PRZEZ
GAZETĘ.
- SKŁADANIE GAZETY; OBIEGANIE ZŁOŻONEJ GAZETY, GDY GRA MUZYKA,
KIEDY MUZYKA MILKNIE - PRZYSIAD NA GAZECIE.
-„MYCIE PODŁOGI”- W SIADZIE KLĘCZNYM W KRĘGU. GAZETA NA PODŁODZE
PRZED SOBĄ. RĘCE NA GAZECIE. PRZESUWANIE OBSZERNYMI RUCHAMI
GAZETY W RÓŻNYCH KIERUNKACH.
„CHODZĘ
JAK RAK”- CHODZENIE NA CZWORAKACH TYŁEM Z GAZETĄ NA
BRZUCHU.
-ROBIENIE KULEK Z GAZET; RZUCANIE DO PARTNERA
- PRZEKŁADANIE KULKI Z GAZETY NAD GŁOWĄ I MIĘDZY
RĘKI DO RĘKI Z PRZODU I ZA PLECAMI.
NOGAMI, Z
-„NALEŚNIK”- ZAWIJANIE PARTNERA W GAZETĘ I ROZWIJANIE.
-ĆWICZENIE WYPROSTNE – WZMACNIAJĄCE MIĘŚNIE GRZBIETU – DZIECI
SIADAJĄ W SIADZIE KLĘCZNYM, PODNOSZĄ GAZETĘ W GÓRĘ, SKŁANIAJĄ SIĘ W
PRZÓD SIĘGAJĄC JAK NAJDALEJ,
A NASTĘPNIE PRZECHODZĄ DO SIADU.
-„KARUZELA” DZIECI SIEDZĄ NA ZŁOŻONEJ GAZECIE, ODPYCHAJĄ SIĘ
STOPAMI I RĘKAMI KRĘCĄC SIĘ WKOŁO.
-ĆWICZENIE TUŁOWIA: -DZIECI ROBIĄ SKŁONY NAPRZEMIENNIE DOTYKAJĄC
GAZETĄ RAZ DO JEDNEJ STOPY, RAZ DO DRUGIEJ; SIAD ROZKROCZNY, DZIECI
ROBIĄ SKŁONY RAZ DO JEDNEJ STOPY, RAZ DO DRUGIEJ.
-ĆWICZENIE MIĘŚNI BRZUCHA „ROWEREK” – DZIECI LEŻĄ NA PLECACH,
TRZYMAJĄ GAZETĘ – KIEROWNICĘ I NAŚLADUJĄ JAZDĘ NA ROWERZE.
CZĘŚĆ KOŃCOWA:
-ĆWICZENIE STÓP „PRZENOSZENIE
WORECZKÓW”
– DZIECI
PALCAMI U
STÓP PRZENOSZĄ WORECZEK Z MIEJSCA NA MIEJSCE
-RELAKS – DZIECI PRZYJMUJĄ WYGODNĄ POZYCJĘ I PRZY MUZYCE
RELAKSACYJNEJ „MALOWANIE DESZCZU” DELIKATNIE STUKAJĄ
PALCAMI W GAZETĘ LUB „MALUJĄ” PALCEM PO GAZECIE.
ĆWICZENIA ODDECHOWE

similar documents