AFDELING RECRATIE SPORT OWC

Report
AFDELING RECRATIE
SPORT
OWC
SPORTMEDISCHE ASPECTEN BIJ DE 50 PLUS RECREATIEVE WIELRENNER
HENK HASSING
30 SEPTEMBER 2013
OLDENZAAL
ONDERWERPEN
 INLEIDING
 KEURINGEN
 TRAININGEN
 BIOLOGISCH PASPOORT EN DOPING
 FIETSPOSITIE ANALYSE
 VERMOGEN METING
ONDERWERPEN
 ENERGIE EN VOEDING
 INSPANNING,SPORT EN OUDER WORDEN
 PRAKTISCHE ADVIEZEN
 DISCUSSIE EN VRAGEN
INLEIDING
MIJN ACHTERGROND ALS
SPORTER
 OSV’31 1958-1965
 OWC
1965-1968
 FC POORTSTRAAT EN KAMPONG 1970-1983
 NED.STUDENTEN KAMPIOEN 1975
 TOPSCORER PROVINCIE UTRECHT 1979
 20 JAAR VOETBAL- EN HOCKEY TRAINER
 3X NED.KAMPIOEN BIJ ARTSEN
 DERDE PLAATS WK VOOR ARTSEN 2013
MEDISCHE ACHTERGROND
 ARTS-EXAMEN 1977
 LONGARTS 1982 IN VENLO
 SPORTARTS O.S. IN 1986
 PALLIATIEF ARTS,SCENARTS,EUTHANASIE COMMISSIE
 KWALITEITS- EN VISITATIE COMMISSIES
 SLAAPGENEESKUNDIGE
 ONDERZOEKSLIJN/GROEP SLAAPSTOORNISSEN
BIJ (TOP)SPORTERS/WIELRENNERS 2013
BRONNEN VOOR DEZE LEZING
 WWW.PUBMED.COM CYCLING IN THE ELDERY
 PHYSIOLOGY OF SPORT AND EXERCISE
J.H.WILMORE 2008
 SPORTMEDISCHE ASPECTEN VAN HET
WIELRENNEN 26 EN 27 SEPTEMBER 2013
 WWW.NTFU.NL WWW.KNWU.NL WWW.UCI.CH
 OVERLEG MET JAN LAMMERTINK EN BENNIE
WIGGER
VRAGEN EN SUGGESTIES VAN
OWC BESTUUR
 WAAR LIGT DE GRENS VOOR DE 50,60 EN 70 PLUS
DUURSPORTER?
 IS HET VERANTWOORD VOOR EEN 64 JARIGE OM 3X
PW 3 UUR TE TRAINEN MET 33 KM/U?
 IS DIT OPBOUW OF AFBRAAK?
 ADVIES WIELRENNER MET HARTPROBLEMEN
 WELKE SIGNALEN LICHAAM BELANGRIJK?
 DRANK EN VOEDING
 RELATIE INSPANNING-RUST
CONFLICT OF INTEREST
BELANGEN VERSTRENGELING


GEEN
KEURINGSBELEID
RECREATIEVE DUURSPORTER
 NED.VERENIGING SPORTGENEESKUNDE:GEEN
RICHTLIJNEN
 NTFU:ADVIES KEURING SMA
 KNWU/UCI:UITGEBREIDE VERPLICHTE KEURING
NTFU
 HET NTFU SPORTMEDISCH PAKKET
 GROOT SPORT MEDISCH ONDERZOEK
 UITGEBREID SPORT MEDISCH ONDERZOEK
 FIETSAFSTELLING
 TRAININGSSCHEMA
 EMAIL CONSULT
 VOEDINGSADVIES
KNWU/UCI KEURING
WAAROM?
WIELRENNEN IS EEN RISICOVOLLE SPORT
PATHOLOGIE
BASISMETING
ADVISERING
VERZAMELEN VAN GEGEVENS
AFWIJKNGEN BIJ KEURINGEN
 3179 WIELRENNERS
 10 AFKEURINGEN(0,3%) 4 XHARTVAATPROBLEMEN
 62 VOORBEHOUDEN(3%) VNL HART-VAAT EN
VISUS PROBLEMEN
DIAGNOSTISCHE WAARDE
ECG BIJ SPORTERS
 VALS NEGATIEF 50 %
 VALS POSITIEF > 40
 SENSITIVITEIT 50 %
 POSITIEF VOORSPELLENDE WAARDE 7%
Pellicia EA
Circulation 2000
Annals Int Med 1999
N Engl J Med 1991
IS SCREENING ZINVOL?
 33.735 SPORTERS GESCREEND
 1,85 % (1058) AFGEKEURD 621 CARDIAAL
 SYSTEMATISCHE PREVENTIEVE CARDIALE
SCREENING NIET WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD
 HARTTEST VOOR SPORTERS:RAPPORT
GEZONDHEIDSRAAD 2006
 HUIDIGE INCIDENTIE EN OORZAKEN VAN
PLOTSELINGE DOOD BIJ SPORTERS ONBEKEND
 IN NED.WSL 150-200 DODEN BIJ SPORTERS
VOORWAARDEN VOOR
SCREENING
.BELANGRIJK GEZONDHEIDSPROBLEEM
.TE DETECTEREN IN ASYMPTOMATISCHE FASE
.VALIDE,VEILIGE EN GEACCEPTEERDE TEST
.BEHANDELING MET BEWEZEN GUNSTIGE
EFFECTEN IN ASYMPTOMATISCHE FASE
.KOSTEN EFFECTIEF
.DO NOT HARM(STIGMATISERING)
SUDDEN DEATH IN
FRANCE
 CIRCULATION 2011 Eloi Marijon a.o.
 2005-2010 10-70 JAAR 820 ARREST
 4,6 DODEN PER MILJOEN PER JAAR
 6 % BIJ JONGE WEDSTRIJD ATLETEN
 90 % BIJ RECREATIE SPORTERS
 LEEFTIJD 46+/-16 JAAR BIJ OVERLIJDEN
 REANIMATIE VERHOOGT OVERLEVING 10 KEER
 WIELRENNEN 30,6%,HARDLOPEN 21,4%,VOETBAL13%
BLESSURES RACEFIETSEN
EN MOUNTAINBIKEN
NTFU IN 2008 ONDERZOEK VERRICHT
8090 LEDEN E-MAIL,RESPONS 2473
3 MAANDEN RETROSPECTIEF
BLESSURE ALS 3 DAGEN FIETSEN ONMOGELIJK
280 PERSONEN HADDEN 325 BLESSURES
TWEEDERDE BLESSURES PLOTSELING
EEN DERDE GELEIDELIJK
TOP 10 MEESTE
BLESSURES

KNIE

SCHOUDER

ONDERRUG/BEKKEN/STUIT 10%

HEUP/LIES
8%

RIBBEN
6%

HOOFD/GEZICHT
6%

HAND/VINGER/DUIM
5%

HALS/NEK
4%

BOVENBEEN
4%

SLEUTELBEEN
4%
17%
11%
OORZAAK PLOTSELINGE
BLESSURES
 VAL
37,5 %
 CONTACT OBJECT 11,7%
 CONTACT FIETSER 6,5%
BIJDRAGENDE FACTOREN
 ONDERGROND
19,5%
 ONOPLETTENDHEID 11,5%
 VERMOEIDHEID
9,3%
HERSTEL BLESSURES
 VAN 325 BLESSURES 212 HERSTELD 65,2 %
 47,1 % V.D. BLESSURES DUURDE 1-4 WEKEN
 38,7% DUURDE MEER DAN 4 WEKEN
RESTKLACHTEN
PIJN
37,8 %
STIJFHEID 27,3 %
TIPS VOOR PREVENTIE EN
HERSTEL
 DRAAG ALTIJD HELM,HANDSCHOENEN EN SPORTBRIL
 BEHEERS VAST- EN LOSKLIKKEN PEDALEN
 HOUD ZICHTBAAR EN HOORBAAR REKENING MET
ANDEREN
 RIJD NIET BLINDELINGS ACHTERB IEMAND AAN
 HOUD VOLDOENDE AFSTAND
 EET EN DRINK OP TIJD
 LUISTER NAAR VERMOEIDHEID EN PIJN
CHRONISCHE
WIELERBLESSURES
ZADELPIJN-GEVOELLOOSHEID
61 %
-ZITVLAKPROBLEMEN
KNIEKLACHTEN
21-65 %
NEK- EN SCHOUDERKLACHTEN
RUGKLACHTEN
POLS- EN HANDKLACHTEN
9-49 %
15-30 %
10-70 %
ANDERE KLACHTEN BIJ
HET FIETSEN
 KORTADEMIGHEID
 PIJN OP DE BORST
 HOOFDPIJN
 PIJN EN VERMOEIDHEID BENEN
 VERMOEIDHEID
 OVERTRAINING
MEESTE OVERBELASTING
BLESURES
 ZADELPIJN
 KNIE
 VOETEN
 NEK- EN SCHOUDER
 RUG
 POLS EN HAND
WAAROM GAAT DE 50
PLUS WIELRENNEN???
 GEWOON HET IS LEUK,MIJN HOBBY
 PRESTATIEF,WILLEN WINNEN
 GEZONDHEIDSREDENEN
 LEKKER BUITEN ZIJN,VRIJE TIJDSBESTEDING
 ANDERE SPORTEN NIET MEER MOGELIJK
SOORTEN TRAINING
VOOR DE RECREATIEVE SPORTER
- DUUR TRAINING
- INTERVAL TRAINING
VOOR DE WEDSTRIJD SPORTER
- SPRINT TRAINING
- KRACHT TRAINING
- SNELHEIDS TRAINING/SOUPLESSE
TRAINNIG
PIEKEN
ACCENTEN OMVANG EN INTENSITEIT
BASIS
BASIS
BASIS
TRAININGSJAARPLAN
MACROCYCLUS:ENKELE MND TOT 1 JAAR
MESOCYCLUS :MEERDERE WEKEN TOT 1 MAAND
MICROCYCLUS :1 WEEK
BIOLOGISCH PASPOORT
 MOET ELKE PROF WIELRENNER HEBBEN
 Hb Ht RETICULOCYTEN(%) FERRITINE
 DEZE BEPALINGEN SAMEN GEVEN DE
STIMULATIE INDEX(SI)
ANTI-DOPING BELEID VAN
EEN AANTAL PLOEGEN
 BIOLOGISCH PASPPOORT
 LIPIDEN PROFIEL
 LICHAAMSSAMENSTELLING
 POWER PROFILE
 GEDRAG VAN DE WIELRENNER
WELKE LAB TESTEN ZIJN
(EVENTUEEL) ZINVOL
Hb en Ht
FERRITINE
VITAMINE D
SCHILDKLIER HORMOON
FIETS POSITIE ANALYSE
 AANPASSEN VAN DE FIETS OM EEN ZO OPTIMALE
HOUDING TE CREEREN BIJ DE INDIVIDUELE
FIETSER,REKENING HOUDEND MET SPECIFIEK
LICAMELIJKE EISENZOALS
ANATOMIE,FIETSSTIJL,FLEXIBILITEIT EN
PERSOONLIJKE VOORKEUR
FIETS POSITIE ANALYSE
 WAAROM LATEN DOEN?
 IS ER EEN FIETSGERELAARTEERDE BLESSURE?
 NIET COMFORTBELE ZIT
 WAT IS DE BESTE AERODYNAMISCHE POSITIE
 OPTIMALE VERHOUDING
AERODYNAMICA/VERMOGEN
TRAINING MET EEN
VERMOGENSMETER
 ARBEID=KRACHT X AFSTAND
 VERMOGEN=ARBEID/TIJD
 EENHEID VAN VERMOGEN=WATT
WAAROM IS VERMOGEN
BELANGRIJK?
 VERMOGEN MEET DE SOM VAN ALLE
WEERSTANDSKRACHTEN DIE OVERWONNEN
MOETEN WORDEN OM VOORWAARTS TE GAAN
 LUCHTWEERSTAND,ROLWEERSTAND,KLIM-OF
ZWAARTEKRACHTGEWICHT VAN RENNER EN
FIETS
TRAINING MONITOREN
-DAGBOEK BIJHOUDEN
-(GEM)SNELHEID
-VO2 MAX METING
-HARTSLAG
-MAXIMALE TRAPFREQUENTIE
-VISUELE UITPUTTINGSSCHAAL
TRAINING MONITOREN
 STERKTE-ZWAKTE ANALYSE
 VERMOGEN METING
BRANDSTOF VOOR
SPIEREN
 ENERGIE ONSTAAT UIT LICHT ENERGIE
 CHEMISCHE REACTIES IN PLANTEN ZETTEN LICHT OM
IN CHEMISCHE ENERGIE
 DE MENS KRIJGT ENERGIE DOOR ETEN VAN PLANTEN
EN DIEREN
 ENERGIE ZIT IN KOOLHYDRATEN(KH),VETTEN EN
EIWITTEN
 ELKE CEL BEVAT CHEMISCHE REACTIEKETENS OM
DEZE STOFFEN OM TE ZETTEN IN ENERGIE(ATP)
 VERBRUIK VAN ENRGIE GEEFT WARMTE EN
KOOLZUUR
BRANSTOF VOOR SPIEREN
 EENHEID VAN ENERGIE IS KCALORIE
 PER DAG NODIG 2500-3000 KCAL.
 ADENOSIDETRIFOSFAAT(ATP) IS DE
HOOGENERGETISCHE STOF ALS ENERGIEBRON
 IN RUST ENERGIE DOOR KH EN VETTEN
 TIJDENS INTENSE INSPANNING VAN KORTE DUUR
VOORNAMENLIJK KOOLHYDRATEN
 LANGDURIGE MINDER INTENSIEVE INSPANNING
VETTEN EN KH
BRANDSTOF VOOR
SPIEREN
 KOOLHYDRATEN WORDEN IN HET LICHAAM
AFGEBROKEN TOT GLUCOSE EN OPGESLAGEN
ALS GLYCOGEEN IN LEVER EN SPIEREN EN
WORDEN BIJ INSPANNING WEER OMGEZET IN
GLUCOSE
 VETTEN MOETEN BIJ INSPANNING UIT ZIJN
COMPLEXE VORM VAN TRIGLYCERIDEN OMGEZET
WORDEN TOT GLYCEROL EN VRIJE VETZUREN
LICHAAMSVOORRADEN
BRANDSTOF EN ENERGIE
KOOLHYDRATEN
LEVERGLYCOGEEN
110 GR
451 KCAL
SPIERGLYCOGEEN
500 GR
2050 KCAL
VRIJE GLUCOSE
15 GR
62 KCAL
VETTEN
ONDERHUIDS/VISCERAAL 7800 GR 73.320 KCAL
INTRAMUSCULAIR
161 GR
1513 KCAL
VOEDING EN DRANK
 WEINIG ONDERZOEK BIJ DE RECREATIE DUUR
SPORTER DIE 3X PW 3 UUR FIETST
 ZIN VAN VOEDINGSSUPPLEMENTEN ONDUIDELIJK
 BIJ LANGDURIGE EN INTENSIEVE DUURSPORT
WEL VOCHT EN KOOLHYDRATEN EXTRA
 PAS OP BIJ MEER DAN 2 % GEWICHTSAFNAME
GLOBAAL ADVIES BIJ
INTENSIEVE DUUR >90 M
1 A 2 DAGEN ERVOOR:EXTRA KOOLHYDRATEN
2 TOT 3 UUR ERVOOR:1-4 GR KH/KG EN 0,5 L VOCHT
TIJDENS INSPANNING:60-90 GR/U EN 0,5-1,5 L/U
NA INSPANNING:EXTRA KH EN VOCHT
STERKE INDIVIDUELE VERSCHILLEN
MONITOOR HET GEWICHT
INSPANNING,SPORT EN
OUDER WORDEN
 INMIDDELS VEEL ONDERZOEK NAAR INSPANNING
OP OUDERE LEEFTIJD
 TRANSVERSAAL ONDERZOEK
 LONGITUDINAAL ONDERZOEK
INSPANNING,SPORT EN
OUDER WORDEN
 BOVEN 45 JAAR VETVRIJE MASA NEEMT AF DOOR
VERLAGING VAN DE SPIER- EN BOTMASSA
 LICHAAMSGEWICHT EN VETMASSA NEMEN
MEETAL TOE
 TRAINING OOK BIJ 80 EN 90 JARIGEN KUNNEN DIT
AANZIENLIJK VERTRAGEN
 BIJV. BIJ 20 JARIGEN GETRAINDEN 30% >KRACHT

BIJ 80 JARIGEN GETRAINDEN 130%>KRACHT
VERANDERING
CARDIOVASCUSCULAIR
 MAXIMALE HARTFREQUENTIE NEEMT AF MET
LEEFTIJD 208 – (0,7x leeftijd)
 MAXIMALE SLAGVOLUME BLIJFT WEL GELIJK BIJ
DE OUDERE SPORTER
 DE PERIFERE DOORBLOEDING NEEMT AF MAAR
DE OUDERE SPORTER KN DIT COMPENSEREN
DOOR MEER ZUURSTOF TE ONTTREKKEN
VERANDERING
RESPIRATOIRE FUNCTIE
 VITALE CPACITEIT NEEMT AF EN RESTVOLUME
NEEMT TOE.
 VERANDERINGEN DOOR VERLIES VAN
ELASTICITEIT LONGWEEFSEL EN BORTSWAND
 AFNAME VAN VO2 MAX MN DOOR VERMINDERE
O2 TRANSPORT DOOR HET CV SYSTEEM(1% PER
JAAR)
SPORTPRESTATIES BIJ
OUDEREN
 LOOPPRESTATIES:TUSSEN 27 EN 47 JAAR 1%
AFNAME PER JAAR, NA 60 STE 2% PER JAAR
 ZWEMPRESTATIES:TUSSEN 25 EN 75 JAAR 1%
AFNAME PER JAAR
 FIETSPRESTATIES:TOP TUSSEN 25 EN 35
JAAR.TUSSEN 20 EN 65 JAAR 0,7% DALING P.J.
 GEWICHTHEFFEN:DALING NA 35 JAAR MET 1,8%
SPECIALE
AANDACHTSPUNTEN
 BLOOTSTELLING AAN HITTE:KERN TEMPERATUUR
KAN HOGER WORDEN
 BLOOTSTELING AAN KOUDE:OUDEREN
PRODUCEREN MINDER WARMTE DUS KERN
TEMPERATUUR LAGER.MEER KLEDING
 BLOOTSTELLING AAN HOOGTE:GEEN GEGEVENS
VOOR HANDEN
LEVENSDUUR,BLESSURE
RISICO EN OVERLIJDEN
 DE ACTIEVE SPORTER LEEFT 2 JAAR LANGER
 ACTIEVE LEVENSSTIJL LIJDT TOT HOGERE
KWALITEIT VAN LEVEN
 BLESSURE RISICO BIJ SPORTERS NEEMT TOE EN
GENEZING DUURT LANGER
 RISICO OP ACUUT OVERLIJDEN NEEMT NIET TOE
SIGNALEN DIE WIJZEN OP
HART- EN LONGZIEKTEN
 PIJN EN ONGEMAK OP DE BORST/KAAK/ARMEN
 KORTADEMIGHEID IN RUST OF GERINGE INSPANNING
 DUIZELIGHEID OF FLAUWTE
 NACHTELIJKE BENAUWDHEID
 DIKKE ENKELS
 HARTKLOPPNGEN
 PIJN IN DE BENEN BIJ INSPANNING
 HARTGERUIS
 ONGEWONE VERMOEIHEID BIJ NORMALE INSPANNING
PRAKTISCHE ADVIEZEN
 BIJ BEGINNENDE SPORTER EENMALIGE KEURING
DOOR HUISARTS OF SMA ARTS
 INDIEN VOORGESCHIEDENIS BLANCO EN EERSTE
KEURING GEEN AFWIJKINGEN ALLEEN BIJ
KLACHTEN CONSULT HUISARTS OF SMA ARTS
 BIJ MEDICIJNEN GEBRUIK NADRUKKELIJK
VRAGEN NAAR INTERACTIE MET SPORT
 OP EIGEN INITIATIEF NTFU PAKKET
DISCUSSIE VRAGEN
OPMERKINGEN

similar documents