10_Vasuti_palyak_2014 Karb

Report
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék
ÉPÍTŐGÉPEK MUNKACSOPORT
VASÚTI PÁLYÁK
Karbantartás
Felújítás
Vágányzár
Ütemterv
Összeállította: Sanyó László
Budapest 2014.
Vasúti pályák – Karbantartás jellegű munkák
• Javítások
• feltöltő hegesztés (kagylósodás, alkatrészkopás pl csúcssín)
• sínprofil köszörülés
• nagygépes beavatkozások
• FKG – felépítménykarbantartó géplánc (fekszint- és irányszabályozás)
• ASA – aláverő gép
• ARG – ágyazatrendező gép
• AKT – aljköz tömörítő
• DS – dinamikus stabilizátor
• KIAG – kitérő aláverő gép
• RM – ágyazatrostáló gép
Sanyó László 2014.
Vasúti pályák – Karbantartás jellegű munkák
• Alkatrészcserék
• síncsere
• szigetelt sín csere
• kitérőalkatrész csere (félváltó, keresztezési középrész stb)
• elemcsere (útátjáróban)
• kapcsolószer csere
• aljcsere
• ágyazatcsere (alsó, felső)
• talajcsere
Sanyó László 2014.
Vasúti pályák – Felújítás jellegű munkák (átépítés)
•Útátjáró átépítés
• burkolatcsere (elemcsere, aszfaltozás)
• síncsere, kapcsolószer csere
• aljcsere
• zúzottkő csere
• védőréteg beépítés (+geotextília/geoműanyag)
• szivárgó építés
• Kitérőcsere
• teljes vasanyagcsere (hajtómű csere)
• kapcsolószer csere
• aljcsere
• zúzottkőcsere
• védőréteg beépítés (+geotextília/geoműanyag)
• szivárgó építés
Sanyó László 2014.
Vasúti pályák – Vágányzár
• Vágányzári kérelem
• éves vágányzári program (tervezet) – VPE felé
• havi vágányzári tárgyalási rend – 3 hónappal előre
• komplex vágányzári kérelem
• Komplex vágányzári kérelem
• ki – vágányzárt kérő, vágányzár felelős, egyéb közreműködők
• mikor – tervezett munka kezdési és befejezési ideje
• hol – állomásköz, pontos szelvény, vágány
• mit – tervezett munkavégzés részletezése
• felvonulási helyszín (tároló állomás)
• kivonuló munkagépek és sorrendjük, kivonulás iránya
• munkavégzés technológiájának részletezése
• szakszolgálatok véleményezése
• PFT, erősáram, biztber (szakaszmérnökségeken, majd a területi központban)
Sanyó László 2014.
Vasúti pályák – Ütemterv
Sanyó László 2014.

similar documents