II Kongres Nauk Sądowych - Stowarzyszenie Instytut Informatyki

Report
II Kongres Nauk Sądowych
Zebranie Komitetu
Organizacyjnego
Warszawa, 25 czerwca 2014
Polskie Towarzystwo
Kryminalistyczne
PROGRAM ZEBRANIA 25.06.2014
godz.11.00 – 15.00
1. Sprawozdanie z przebiegu i efektów I KNS
2. Przedstawienie koncepcji programu II KNS
3. Dyskusja
13.00 – 13.30 przerwa na kawę
4. Omówienie i dyskusja koncepcji współpracy z
firmami ubezpieczeniowymi
5. Współpraca z mediami
6. Wybór miejsca i terminu II KNS i zebrania
Komitetu Organizacyjnego II KNS
I KONGRES NAUK SĄDOWYCH
Warszawa 27.11.2010 r., Auditorium Maximum
Uniwersytet Warszawski
Historia I Kongresu Nauk Sądowych
•
•
•
•
•
•
I zebranie - 28.09.2008
II zebranie – 13.12.2008
III zebranie – 25.02.2010
IV zebranie – 20.10.2010
V zebranie - 04.11.2010
Spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości
28.10.2010
Komitet Organizacyjny I Kongresu Nauk Sądowych
1. prof. dr hab. med. Jarosław Berent
2. dr hab. med. Dionizy Bilski
3. mgr Marek Chromik
4. mgr Leszek Cieciura
5. prof. dr hab. praw Piotr Girdwoyń
6. dr praw Mieczysław Goc
7. dr inż. Sławomir Gołębiowski
8. prof. dr nauk tech. Wiesław Graszkiewicz
9. dr Maria Grčar
10. dr med. Danuta Hajdukiewicz
11. doc. dr hab. med. Janusz Heitzman
12. doc. dr hab. med. Stanisław Ilnicki
13. dr nauk technicznych Janusz Janua
14. mgr inż. Marek Jarczewski
15. dr med. Agnieszka Jurczyk
16. mgr Włodzimierz Kędziora
17. mgr Adam Kęsik
18. prof. dr hab. med. Józef Kocur
19. mgr Przemysław Krejza
20. mgr inż. Jerzy Kula
21. dr praw mgr psychologii Marek Leśniak
22. prof. dr hab. praw Bronisław Młodziejowski
23. dr med. Jerzy Pobocha
24. mgr inż. Adam Reza
25. dr med. Elżbieta Skupień
26. mgr inż. Marek Stodulski
27. mgr Marcin Szymczak
28. dr psychologii Małgorzata Toeplitz-Winiewska
29. prof. dr hab. praw Tadeusz Tomaszewski
30. prof. dr hab. praw. Tadeusz Widła
31. mgr Małgorzata Zajewska
32. mgr inż. Wiesław Zieliński
Loga stowarzyszeń i instytucji uczestniczących w IKNS
Stowarzyszenia/instytucje uczestniczące w IKNS
• Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej
•Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
•Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców
•Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii
•Katedra Kryminalistyki Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego
•Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego
•Katedra Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego
•Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
•Instytut Informatyki Śledczej
•Instytut Pojazdów Wydziału Samochodów i Maszyn
Rolniczych Politechnika Warszawska
•Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Organizacyjny
•Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych
EKSPERTMOT
•Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
•Ośrodek Szkolenia Zawodowego
•Polskie Towarzystwo Toksykologiczne
•Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
•Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
•Uniwersytet Szczeciński
•
Polskie Stowarzyszenie Biegłych Sądowych Do
Spraw Wypadków Drogowych
•
Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego
•
Przemysłowy Instytut Motoryzacji
•
Naczelna Izba Lekarska
•
Stowarzyszenie Psychologów Sądowych
•
Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie
•
Stowarzyszenie Geodetów Polskich
•
Wojskowy Instytut Medyczny
•
Polskie Towarzystwo Psychologiczne
•
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
•
Instytut Specjalistyczny Biuro Ekspertyz
Sądowych
•
Polskie Towarzystwo Seksuologiczne
•
Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA
•
Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców
Majątkowych
•
Polska Izba Rzeczników Patentowych
•
Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń
Przeciw Pożarowych
•
Polska Izba Inżynierów Budownictwa
•
Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców
Majątkowych
Uczestnicy I Kongresu Nauk Sądowych według województw
l.p
Nazwa specjalizacji
Ilość zgłoszeń
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Psychiatria
Technika samochodowa
Psychologia
Budownictwo
Szacowanie nieruchomości
Wycena nieruchomości
Medycyna
Chirurgia
Rachunkowość
Neurologia
Pożarnictwo
Choroby wewnętrzne
Rolnictwo
Badania poligraficzne
Ortopedia i traumatologia
Rekonstrukcja wypadków drogowych
Badanie dokumentów
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Geodezja
Informatyka
Medycyna sądowa
Psychologia kliniczna
Rzeczoznawca majątkowy
Mechanika samochodowa
Elektronika
Finanse
Geodezja i kartografia
Kryminalistyczne badanie dokumentów
89
66
58
46
28
25
23
22
22
19
17
16
12
11
11
11
10
10
10
10
10
10
9
8
6
6
6
6
29.
30.
31.
32.
Kryminalistyka
Leśnictwo
Mechanoskopia
Rzeczoznawca Syst. Techn. Zabezp. Osób i Mienia
6
6
6
6
33.
34.
35.
36.
Fonoskopia
Księgowość
Okulistyka
Badania biologiczne
5
5
5
4
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Bankowość
Ekspertyza wypadku drogowego
Kardiologia
Ochrona przeciwpożarowa
Pojazdy samochodowe
Rachunkowość i finanse
Technika samochodowa i ruch drogowy
4
4
4
4
4
4
4
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
Wycena maszyn i pojazdów
Zarządzanie nieruchomościami
Architektura
Badania dokumentów
Budownictwo lądowe
Daktyloskopia
Ginekologia
Instalacje sanitarne
Kryminalistyczne rekonstrukcje wypadków drogowych
4
4
3
3
3
3
3
3
3
53.
54.
55.
56.
57.
Maszyny i urządzenia energetyczne
Ochrona środowiska
Pismo ręczne
Problematyka nieletnich i rodzin
Ruch drogowy i technika samochodowa
3
3
3
3
3
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
Technika motoryzacyjna
Ustalanie przyczyn pożarów
Uzależnienia
Badania pisma ręcznego
Badanie pisma
Badanie pisma ręcznego
Budowa maszyn
Budownictwo ogólne
Choroby zakaźne
Daktyloskopia, KRYMINALISTYKA
Ekonomika rolnictwa
Ekonomia
Ekspertyza pisma
Eksploatacja pojazdów samochodowych
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
72.
Energetyka
2
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
Górnictwo
Grafologia
Historia sztuki
Identyfikacja genetyczna
Instalacje i urządzenia elektryczne
Klasyczne badania dokumentów
Kosztorysowanie i wycena obiektów budowlanych
2
2
2
2
2
2
2
81.
Kryminalistyczne badania pisma i dokumentów
2
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
Maszyny i urządzenia
Materiałoznawstwo
Meblarstwo zabytkowe
Nieruchomości
Nieruchomości i odszkodowania
Obliczanie wynagrodzeń za pracę
Ogrodnictwo i rolnictwo
Pedagogika
Pediatria
Rzeczoznawstwo samochodowe
Seksuologia
Szkody górnicze
Technika motoryzacyjna i ruch drogowy
Urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
96.
97.
98.
99.
100.
101.
Urządzenia i instalacje sanitarne
Wypadki drogowe
Alergologia
Amunicja, materiały wybuchowe
Analiza dokumentów
Analiza ekonomiczna, ewidencja podatkowa
2
2
1
1
1
1
102.
Analiza i rekonstrukcja zdarzeń drogowych
1
103.
Analiza kryminalistyczna zdarzeń drogowych
1
104.
Analiza porównawcza pisma
1
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
Analiza wypadków drogowych
Anestezjologia
Badania fonoskopijne
Badania kryminalistyczne
Badania pisma i dokumentów
Badanie broni
Badanie pojazdów szynowych
Badanie sprzętu komputerowego
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo procesu pracy
Bhp, prawo pracy
Bioenergoterapia
Biologia kryminalistyczna
Biżuteria i kamień szlachetny
Blacharstwo i lakiernictwo
Branża skórzana
Broń strzelecka
Budowa dróg, ulic i lotnisk
Budowa pieców piekarskich
Budowa pojazdów samochodowych
Budownictwo i inżynieria lądowa
Budownictwo i konserwacja zabytków
Budownictwo i kosztorysowanie
Budownictwo i szacowanie nieruchomości
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
130.
131.
132.
Budownictwo i szkody górnicze
Budownictwo mieszkaniowe
Budownictwo ogólne i szacowanie nieruchomości
1
1
1
133.
Budownictwo ogólne oraz bezpieczeństwo
1
134.
135.
136.
Ciepłownictwo i zarządzanie
Dermatologia
Ekonomia spółdzielcza i patologia gospodarcza
1
1
1
137.
138.
Ekonomika i finanse przedsiębiorstw
Ekspertyza kryminalistyczna pisma ręcznego
1
1
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
Elektroenergetyka
Elektrotechnika
Entomologia sądowa, KRYMINALISTYKA
Filatelistyka
Foniatria
Gazownictwo
Genetyka człowieka, analityka chemiczna
1
1
1
1
1
1
1
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
Geodezja i szacowanie nieruchomości
Inżynieria sanitarna
Jakość skór i obuwia
Język migowy
Kominiarstwo
Konstrukcje budownictwa lądowego
Konstrukcje budowlane
Kosztorysowanie napraw i wycena pojazdów
1
1
1
1
1
1
1
1
154.
Kryminalistyczna ekspertyza dokumentów
1
155.
Kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków
1
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
Lakiernictwo samochodowe
Likwidacja spółdzielni
Lingwistyka
Linie technologiczne
Lotnictwo
Mechanizacja rolnictwa
Naprawa i eksploatacja pojazdów silnikowych
1
1
1
1
1
1
1
163.
Naprawa i wycena ciężkiego sprzętu budowlanego
1
164.
165.
166.
167.
168.
169.
Nauki prawne
Neurochirurgia
Obrót papierami wartościowymi
Ochrona własności przemysłowej
Otolaryngologia
Pediatria i zdrowie publiczne
1
1
1
1
1
1
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
Pojazdy mechaniczne
Poligrafia, KRYMINALISTYKA
Położnictwo
Pralnictwo, odświeżania odzieży
Prawo
Prawo finansowe
Przemysł drzewny
Psychologia zwierząt
Pulmonologia
Rachunkowość i księgowość
Rachunkowość w rolnictwie
Ratownictwo wodne
Rehabilitacja
Reumatologia
Rolnictwo i wycena nieruchomości
Rozliczanie czas pracy kierowcy
Rozliczanie produktów naftowych
Ruch drogowy
Ruch drogowy i ocena stanu technicznego pojazdów
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
Ruchomości
Rzeczoznawca
Rzeczoznawstwo budowlane
Sadownictwo
Sieci i instalacje sanitarne
Spadochroniarstwo
Specjalista dochodzeń popożarowych
Stolarstwo
Szacowanie pojazdów, maszyn
Szacowanie urządzeń gospodarstwa domowego
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
200.
201.
202.
Szacowanie wartości nieruchomości
Techniczna eksploatacja statku
Techniczne systemy zabezpieczeń osób i mienia
1
1
1
205.
Technika samochodowa, wycena wartości pojazdów
1
206.
Technika motoryzacyjna
1
207.
Technologia informatyczna
1
208.
Technologia maszyn
1
209.
Technologia żywienia
1
210.
Ubezpieczenia gospodarcze
1
211.
Ubezpieczenia społeczne
1
212.
Urządzenia
1
213.
Wariografia kryminalistyczna
1
214.
Weterynaria
1
215.
Włókiennictwo
1
216.
Wycena dzieł sztuki
1
217.
Wycena i ustalanie zdolności upadłościowej
1
218.
Wycena maszyn
1
219.
Wycena maszyn, budownictwo
1
220.
Wycena maszyn, mechanika
1
221.
Wycena nieruchomości, maszyny i sprzęt rolniczy
1
222.
Wycena nieruchomości, rolnictwa, leśnictwa
1
223.
Wycena nieruchomości, rolnictwo
1
224.
Wycena pojazdów samochodowych
1
225.
Wycena przedsiębiorstw i zarządzania
1
226.
Wycena szkód i pojazdów
1
227.
Zamówienia publiczne, PRAWO
1
228.
Zegarmistrzostwo
1
229.
Zielarstwo i farmacja
1
230.
Żeglarstwo, narciarstwo
1
FORUM DYSKUSYJNE
Stworzono możliwość bieżącego wypowiedzenia na
FORUM DYSKUSYJNYM, założone na stronie
internetowej www.1KNS.pl
na forum zarejestrowanych jest
380 biegłych sądowych
Wnioski z ankiet
• Trudności w wykonywaniu funkcji biegłego:
• zlecanie opinii, których zakres przekracza kompetencje biegłego
• zlecanie oględzin a następnie odstąpienie od wydania opinii przez
biegłego
• nieterminowe, bardzo opóźnione wypłaty należności za wykonane
opinie
• wymuszenie na biegłych przedstawienia kosztów opinii przed jej
wykonaniem i przed powołaniem do sporządzenia opinii;
a co za tym idzie: wybór biegłego najtańszego a nie najlepszego
• lekceważący stosunek adwokatów i sędziów w stosunku do
biegłych
• powoływanie biegłego do wydania opinii w zakresie zdarzenia
zaistniałego kilka miesięcy wcześniej (gdy wszystkie ślady są już
zatarte lub nie istnieją), na podstawie niepełnych i
niekompletnych akt
• przekazywanie biegłym akt sprawy, w których są protokoły
sporządzane przez osoby nie posiadające specjalistycznej wiedzy
w tym zakresie, na podstawie których biegły ma wydać opinię
• zbyt krótkie terminy na wydanie opinii
• dokumentacja źródłowa zazwyczaj jest niewystarczająca, brak
uporządkowania i chronologii w aktach poszczególnych spraw
Wnioski z ankiet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
nieznajomość prawa podatkowego przez sędziów
oczekiwanie, że opinia decyduje o winie, bądź jej barku, a nie, że jest
materiałem do oceny sądu
brak zasad dot. Płatności
podważanie ilości godzin pracy biegłego, zdarza się mylenie kwot brutto z
netto, ewentualna korekta trwa latami
brak kontaktu, zrozumienia i współpracy z sądem i prokuratorami, biegli
są traktowani przedmiotowo
możliwość dyskusji z sędzią byłaby bardzo wskazana
nie uregulowany kompleksowo stan prawny biegłych sądowych (od kilku
lat ciągle sprawy biegłych są na etapie projektu ustawy)
faktyczny brak możliwości pracy zespołowej w złożonych sprawach
gospodarczych
złe i często nielogiczne sformułowanie zadanych pytań
mała ilość tanich szkoleń branżowych
brak szkoleń ze strony wymiaru sprawiedliwości
niewłaściwe postanowienia – nieadekwatne do materiału dowodowego
słabe zrozumienie problemu wypadków drogowych przez organy
procesowe
uwikłanie biegłego w rozgrywki pomiędzy uczestnikami procesu,
powodujące zbędną stratę czasu
niekiedy zbędne wezwanie na rozprawę
mało precyzyjne określanie zakresu opiniowania
Wnioski z ankiet
• zorganizowanie systemu szkolenia biegłych w zakresie:
• merytorycznym dot. Specjalizacji
• zasad sporządzania opinii procesowej
• występowania przed sądem
• weryfikacja pracy biegłych przez komisję przy Prezesie SO
• możliwość
otrzymywania
informacji
dotyczących
wprowadzanych zmian formalno – prawnych dla biegłych
• udział w pracy zespołu, który dokonuje miejsca oględzin
• możliwość korzystania przez biegłego ze zbiorów aktów
prawnych, które są w sądzie
• poprawa przepływu informacji pomiędzy Sądem Okręgowym a
Sądami Rejonowymi odnośnie powołania na stanowisko
biegłego w danej dziedzinie oraz informacji o liczbie aktualnie
zleconych, sporządzanych przez biegłego opinii
• ustalenie, że czas dojazdu do miejsca pracy biegłego czy na
rozprawę jest również czasem objętym wynagrodzeniem
• sądy nie powinny lekceważyć terminów ustalanych z biegłymi
• ujednolicona platforma komunikacji (np. elektronicznej)
biegłych z jednostkami zlecającymi wymiaru sprawiedliwości
• możliwość uzyskania informacji zwrotnej dotyczącej jakości
opinii
• możliwość kontaktu na linii sąd – biegły poprzez pocztę e-mail
Wnioski z ankiet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
zapewnienie informacji o finale sprawy opiniowanej przez biegłego
e-biegły, dodatkowo zamiast zaświadczeń, stworzenie legitymacji dla
biegłych
organizacja szkoleń w temacie wypadków drogowych dla sędziów i
prokuratorów
za nieterminowe płatności biegły powinien otrzymywać wynagrodzenie z
odsetkami
bardziej asertywne zachowanie Przewodniczącego na rozprawie w
stosunku do stron przy przesłuchaniu biegłego
powołanie „ Kolegium Weryfikacyjnego” działających w strukturze Sądu
Okręgowego w skład której wchodziliby przede wszystkim biegli danych
specjalności. Komisja pełniłaby funkcję doradczo – szkoleniową. W skład
zespołu (kolegium) wchodziliby biegli Federacji reprezentujący daną
dziedzinę nauk. W skład zespołu wchodziłyby również akredytowane
przez Prezesa Sądu Okręgowego pracownik Sądu Okręgowego
zaliczki wypłacane odgórnie na poczet kosztów (np. podróży, noclegów)
związanych ze zleceniem sprawy na terenie kraju
wysyłanie akt sprawy drogą elektroniczną
wyższe stawki godzinowe dla biegłych
biegły powinien mieć do swojej obrony adwokata, gdyż Sąd nie chroni go
przed inwektywami
utworzyć internetową listę dyskusyjną przy Ministerstwie z wykazem
wszystkich biegłych i możliwością wypowiadania się
Status biegłego i rzeczoznawcy
Status prawny: kpk, kpc, kpa; brak ustawy o biegłych;
zasady: zobowiązać, przymusić, karać, nie chronić,
oceniać, ale nie doceniać
Status psychologiczny: na sali sądowej, ulicy,
Status społeczno – kulturowy: wysoki, czy niski
Status korporacyjny
Status medialny: krytykować, nie gloryfikować
Status finansowy: wynagrodzenie niezgodne z nakładem
pracy i kalifikacjami, przepis dyskryminujący lekarzy,
psychologów i geodetów
Pobocha J.: Status biegłego psychiatry – kontrowersje, Psychiatria Polska, 1998, XXXII, 4, 405-414
Kompetencje biegłego i rzeczoznawcy
• Ekspert
• Biegły
• Znawca
Kompetencje biegłego i rzeczoznawcy
• Wykształcenie, dorobek naukowy,
uprawnienia certyfikaty, atestacje,
• Umiejętności zawodowe, praktyczne
• Znajomość podstaw prawa (miejsce i rola
biegłego w procesie), zasady sporządzania
ekspertyzy (teoria opiniowania)
• Kompetencje osobowościowe, odporność
psychiczna – „test sali sądowej”
Kodeks etyczny biegłego
• Pobocha J.: Kodeks etyczny biegłego
psychiatry – zasady dobrych obyczajów,
Psychiatria Polska, 1996, supl., , 65-70
• Pobocha J.: Jaki kodeks etyczny biegłego
psychiatry, Postępy Psychiatrii i Neurologii,
1997, supl., 1(14), 143-148
Zrzeszanie się ludzi i organizacji
• Organizacje pozarządowe: naukowe,
zawodowe, branżowe
• Związki zawodowe
• Związki związków i stowarzyszeń
Federacje
Dlaczego Polacy nie chcą się zrzeszać
• Cechy narodowe Polaków: „nie robię bo nie
jest to zakazane”; „nie zrobię bo mi każą”,
„przepis należy ominąć”; zazdrość zawiść;
humorystycznie: bajka o złotej rybce, dowcip
o piekle polskim
• Psychologia społeczna – wyniki badań
Polaków, Prof. Janusz Czapiński
Biegli i rzeczoznawcy, zrzeszanie się
• Koncepcja:
Federacji lub Związku
Stowarzyszeń (Organizacji)
Biegłych i Rzeczoznawców.
• Związek Organizacji Eksperckich.
• Stowarzyszenie Biegłych
Organizacje biegłych i rzeczoznawców
• Ogólne: NOT, PTL itd.
• Specjalistyczne: Księgowych, psychiatrów,
rzeczoznawców majątkowych
• Sądowe np.: Polskie Towarzystwo Psychiatrii
Sądowej, Polskie Towarzystwo Ekspertów
Dochodzeń Przeciwpożarowych
Cele związku stowarzyszeń
• Inspirować, koordynować współpracę
stowarzyszeń
• Zbierać informacje, monitorować:
strona internetowa, Forum Internetowe,
Biuletyn rozsyłany przez Internet
• Zbierać opinie, wnioski i postulaty
• Polaryzacja i consensus poglądów
• Reprezentacja biegłych i rzeczoznawców
Związek Organizacji Eksperckich.
Projekt
I KNS. Co można i należy zmienić
• e - biegły
• przesłuchanie biegłego drogą telekonferencji
• podział akt na merytoryczne
i korespondencję
• monitorowanie zasad i praktyki naliczania
kosztów sądowych (postępowania)
• analiza porównawcza statusu prawnego,
efektywności pracy komorników
Zasady wynagradzania biegłych
• zgodne z kwalifikacjami,
czasochłonnością ekspertyzy tak jak w innych krajach
• ceny negocjowane i rynkowe
• opłacanie całego zużytego czasu
Projekt Uchwały I Kongresu Nauk Sądowych
1. Uczestnicy I Kongresu Nauk
Sądowych widzą konieczność pilnego
podjęcia działań na rzecz
podniesienia statusu prawnego
biegłych i rzeczoznawców oraz
konsolidacji środowiska polskich
ekspertów
Projekt Uchwały I Kongresu Nauk Sądowych
2. Uczestnicy Kongresu, mając na
względzie potrzebę utworzenia
reprezentacji biegłych i rzeczoznawców,
uznają za celowe powołanie związku
organizacji eksperckich oraz
ogólnopolskiego stowarzyszenia biegłych
Projekt Uchwały I Kongresu Nauk Sądowych
4. Uczestnicy Kongresu stwierdzają, że aktualny
status prawny i finansowy biegłych i ekspertów w
Polsce jest niezadawalający, odbiegający od
standardów europejskich. Przepisy o
wynagradzaniu biegłych powinny uwzględniać
wysokie kwalifikacje biegłych i pracochłonność
opiniowania oraz być jednakowe dla wszystkich
ekspertów. Niezbędne jest także zapewnienie
należytej ochrony prawnej biegłych jako
podmiotów działających na rzecz wymiaru
sprawiedliwości
Projekt Uchwały I Kongresu Nauk Sądowych
5. Uczestnicy Kongresu widzą możliwość
usprawnienia funkcjonowania polskiego
wymiaru sprawiedliwości i zmniejszenia
kosztów jego działania przez należytą
współpracę z biegłymi i
reprezentującymi ich organizacjami
Projekt Uchwały I Kongresu Nauk Sądowych
6. Uczestnicy Kongresu uznają za celowe
cykliczne organizowanie kongresów biegłych
i ekspertów dla realizacji wspólnych celów
środowiska podmiotów opiniujących oraz
dalszego podnoszenia poziomu opiniowania.
Uczestnicy I Kongresu Nauk Sądowych,
Warszawa, 27.11.2010
Projekt Uchwały I Kongresu Nauk Sądowych
3. Uczestnicy Kongresu
domagają się od Ministerstwa
Sprawiedliwości szybkiego
zakończenia przerwanych prac
nad ustawą o biegłych
sądowych
www.1kns.pl
Cele i strategia II KNS
1. Biegli i rzeczoznawcy jako „petenci”
Ministerstwa Sprawiedliwości (I KNS)
2. Biegli rzeczoznawcy inspirujący zmiany w
prawie i funkcjonowania wymiaru
sprawiedliwości
3. Biegli i rzeczoznawcy ofiarom
i poszkodowanym
4. Biegli rzeczoznawcy w mediach
Cele i strategia II KNS
1. Biegli i rzeczoznawcy jako „petenci”
Ministerstwa Sprawiedliwości (I KNS)
• Krytyczna ocena tempa trzyletnich prac nad
założeniami ustawy o biegłych
• Koncepcje strategii na następne lata prac nad
ustawą (media, posłowie i senatorowie itd.)
Cele i strategia II KNS
2. Biegli rzeczoznawcy inspirujący zmiany w prawie
i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości
• Pokazanie potencjału intelektualnego
i organizacyjnego biegłych i rzeczoznawców
• Opracowanie, z pomocą Katedr Prawa Karnego
i Postępowania Karnego oraz Katedr Prawa
Cywilnego i Postępowania Cywilnego, oraz
prawników praktyków, ocen i wniosków nt.
statusu ofiar i pokrzywdzonych w Polsce
Cele i strategia II KNS
2. Biegli rzeczoznawcy inspirujący zmiany w
prawie i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości
• Polska „rajem dla oszustów”
• Przedstawienie metod i skutków
psychomanipulacji
• Propozycja wprowadzenia do kodeksu karnego,
wzorem Francji, przepisu o karalności oszustw
dokonanych przy pomocy psychomanipulacji
Cele i strategia II KNS
3. Biegli i rzeczoznawcy ofiarom i poszkodowanym
• Na podstawie oceny i analizy aktualnego trybu
postępowania wobec ofiar i poszkodowanych,
opracowanie zasad i algorytmów postępowania
zapewniających optymalne ustalenie szkód
materialnych i niematerialnych dla eliminowania
powierzchowności i nieadekwatności
gromadzonych dowodów i ekspertyz
Cele i strategia II KNS
4. Biegli rzeczoznawcy w mediach
• Na podstawie raportu o kreowanym przez media
negatywnym wizerunku biegłych
i rzeczoznawców. Zgodnie z zasadą
amerykańskich mediów: „zła wiadomość to
dobra wiadomość”
• Opracowanie i wdrożenie metod zaistnienia
w mediach problemów ekspertyzy sądowej
w Polsce – np. pokazywanie unikalnych
ekspertyz, spraw gdzie opinia biegłego
rozstrzyga o winie, możliwości wykrywania
oszustw i symulacji itd.
Prof. Tadeusz Tomaszewski
Panie Doktorze, przede wszystkim chciałem
usprawiedliwić swoja nieobecność w dn. 25 czerwca; będę
wtedy służbowo za granicą.
Po drugie, jak przeczytałem o pomyśle na II Kongres, to
miałem mieszane uczucia. Może być on poświecony
ofiarom i pokrzywdzonym (raczej w znaczeniu prawa
karnego), ale podciąganie pod to biegłych wydaje mi sie
dość naciągane, a poza tym chyba zostanie źle odebrane
przez opinie publiczna (panuje przekonanie, że biegli
zarabiają miliony, a na dodatek są niekompetentni). Więc
albo zrobić Kongres o ofiarach, albo zrobić Kongres
o sprawach biegłych i dla biegłych.
Przepraszam, że się wtrącam, ale zależy mi na sukcesie
Kongresu. Gdzie miałby być on zorganizowany?
Pozdrawiam
Tadeusz Tomaszewski
Zakończenie
Wolne wnioski

similar documents