OSAP statisztika (ppt)

Report
FIR Fórum – 2014. szeptember 16.
OSAP 2014/15 tanévi statisztikák
Hosznyák András
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Felvi.hu
• 2014.09.12-től folyamatosan frissülnek a
2014/15 őszi statisztika adatai az OSAP felületen
• Mi került frissítésre az őszi statisztikához a
Felvi.hu oldalon?
– OSAP fogalomtár
– beszámítási szabályok leírás
– előállítási folyamat leírás
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Őszi statisztika
ütemezése
Adatok FIR-ből való áttöltésének
befagyasztása
2014.10.31.
Kézi adatok megadásának határideje
2014.11.10.
Véglegesítő nyilatkozat beküldési határideje
2014.11.17.
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
2014/15 őszi (és tavaszi) statisztika
Tartalmi, adatlapi és elnevezésbeli
módosítások
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Évfolyam számítás
módosulása
• Korábbi kreditarányos évfolyam számítás helyett
az aktív képzési időszakok száma alapján történik
az évfolyam számítása
• Érintett adatlapok:
– a04t01, a04t01_ö, a04t02, a04t02_ö
– a korábbi évfolyam „VI.” helyett „VI. és több”, illetve
az évfolyam „III.” helyett „III. és több” feliratok
kerültek az adatlapokra
• Az utolsó éves továbbra is kredit alapon
számítódik (H0106, H0107)!
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Évfolyam definíció
• Definíció
– meghatározásra kerül a képzéshez kapcsolódóan felhasznált aktív
státuszú képzési időszakok száma a statisztikában vizsgált képzési
időszakig, beleérte a vizsgált időszakot is. Ez az érték a továbbiakban:
AKT.
– ha a hallgató képzésén páratlan számú aktív státuszú képzési időszak
van, akkor az évfolyam értéke ALSÓ EGÉSZRÉSZ (AKT / 2) + 1.
– ha a hallgató képzésén páros számú aktív státuszú képzési időszak van,
akkor az évfolyam értéke ALSÓ EGÉSZRÉSZ (AKT / 2).
• Ha a hallgató nem doktori képzésen vesz részt, és az
évfolyamának értéke nagyobb, mint 6, akkor a VI. és több
kategóriába; a a hallgató doktori képzésen vesz részt, és az
évfolyamának értéke nagyobb, mint 3, akkor a III. és több
kategóriába kerül besorolásra a vonatkozó adatlapokon.
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
a03t16 adatlap
• Az ágazati igények alapján az a03t16 adatlap tartalma
bővült új megadandó adatokkal
• „Egyéb dolgozók” terminológia használata került
bevezetésre
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
a03t16 adatlap
• OEP vagy más egészségügyi ágazati forrásból
finanszírozott munkakörben foglalkoztatott egyéb
dolgozó
– az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) vagy az
egészségügyi ágazat más pénzügyi forrásából finanszírozott
dolgozó; itt kell szerepeltetni a saját klinikákon és az egyetemi
kórházakban, egészségügyi intézményekben dolgozó összes
foglalkoztatottat, pl. a szakorvosokat, ápolókat, de a rezidens
orvosokat is, valamint a segédszemélyzetet is
• Közgyűjteményi munkakörben foglalkoztatott egyéb
dolgozó
– a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény
alapján közgyűjteményi munkakörben foglalkoztatott, pl.
könyvtáros, levéltáros, stb.
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
a03t16 adatlap
• Köznevelési munkakörben foglalkoztatott egyéb dolgozó
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján
a saját bölcsődében, óvodában, általános iskolában vagy
középiskolában foglalkoztatott, pedagógus és nem pedagógus
munkakörben lévő dolgozó; a köznevelési intézmény lehet
gyakorló vagy nem gyakorló intézmény is
• Egyéb munkakörben foglalkoztatott egyéb dolgozó
– olyan egyéb dolgozó, aki semmilyen más munkaköri
kategóriába nem sorolható be, azaz nem oktató, nem kutató,
nem tanár, nem OEP vagy EÜ finanszírozott, nem köznevelési
és nem közgyűjteményi munkakörben vannak
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
a03t20 adatlap
• Az egyéb szálláshelyen (ESZ) kollégiumi tagsági
jogviszonnyal bejelentett hallgatók az a03t20-as
adatlapra kerülnek besorolásra
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Oktatók, tanárok,
kutatók
• A korábbi „oktatói” megnevezés minden
adatlapon „oktatói és tanári” megnevezéssé
változott
• Érintett adatlapok
– a01t25, a02t23 és a03t27
– a03t15
– a03t18
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
a04t05 adatlap
• Az adatlapon korábban „ebből felsőfokú
szakképzettséggel rendelkező” felirat helyett
„ebből FOKSZ, FSZ képzésben végzett” felirat
kerül feltüntetésre, ugyanazon tartalommal
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Véglegesítő nyilatkozat
• Az őszi statisztika esetében a véglegesítő
nyilatkozat (aláíró fedlap) tartalmazni fogja az
egyes STATK és STATT hibák számosságát is
hibakódok szerinti bontásban
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
2014/15 őszi (és tavaszi) statisztika
Funkcionális módosítások
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Összes adatlap PDF
• Módosítások (visszamenőlegesen is!)
– kiszűrésre kerültek a korábbi üres adatlapok
– nagy intézmények esetében letöltési idő javítása
– kari szinten is letölthető lesz az összes adatlap
kar nélküli intézmény
karral
rendelkező
intézmény
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Kézi adatok importálása
• Kézi adatok megadása importálással a teljes
intézményre megoldható, nem csak kari szinten
• A szervezet oszlopban adható meg, melyik karra
vonatkozik a betöltendő adat
• A megadott érték az „Intézményi hierarchia”
fában vagy kézi adatok esetében a kari választó
legördülő menüben is látható formátum legyen
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
További módosítások
• Üres adatlapok publikálása az OSAP felületen
– 2013/14 ősz, 2013/14 tavasz, 2013 végzettség
– 2014/15 ősz, 2014/15 tavasz, 2014 végzettség
• Véglegesítés után már nem fog módosulni a
felületen a frissítés dátuma
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
2014 évi oklevél statisztika
Tartalmi és adatlapi módosítások
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
a04t13 és a04t13_ö
adatlap
• A korábbi „Záróvizsgán megjelent” fogalom
visszavezetésre kerül
• Két oszlop kerül kialakításra a 2013. évi „Sikeres
záróvizsgát tett” helyett
– Záróvizsgán megjelent
– Ebből sikeres (záróvizsgán megjelentekből)
• Fontos kiemelni, hogy képzéshez kapcsolódó
kimeneti vizsgák esetében a nem sikeresek
jelentése is szükséges a FIR-be!
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Köszönöm a figyelmet!
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)

similar documents