Hva kan privat Helseforsikring tilby?

Report
Hva kan privat
Helseforsikring tilby?
Therese Barski
Produktspesialist & Underwriter
Storebrand Helse/DKV Hälsa
Helseforsikring i media
Storebrand
Helseforsikring AS
•
•
•
•
Storebrand Helseforsikring AS er
50 prosent eid av henholdsvis
Storebrand ASA og Münich
Health Holding AG
115.000 forsikrede i Norge og
Sverige
416 millioner NOK i bestand
185 000 behandlinger i 2013
Hva tilbyr vi?
Helseforsikringer i Norge
Utvikling antall forsikrede
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
Kollektiv
150,000
100,000
50,000
0
Kilde: FNO.no
Individuell
Hva inneholder forsikringen?
Samarbeid HR - forsikring
Utvikling i skadekostnader
Kostnad per ansatt
Kundeeksempel
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Andel skadekostnad pr dekning
Periode: Januar 2008 – Januar 2014
Andel skadekostnad pr diagnosegruppe
Periode: Januar 2008 – Januar 2014
Frekvensen øker - 1 av 5 bruker
forsikringen hvert år
Unique Users
25%
Frequency
20%
15%
10%
5%
0%
Aug10-Jul11
Aug11-Jul12
Aug12-Jul13
Norway Ind
16%
18%
21%
Norway Group
20%
19%
22%
Thomas Petersson, vd Euro Accident
Nyhetsbrevet Risk & Försäkring. Nummer 13 den 24 oktober 2013

similar documents