Bildspel: Var finns jobben?

Report
Var finns jobben?
Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick
Presskonferens 29 januari 2014
Håkan Gustavsson
Analytiker
Var finns jobben?
•
•
•
•
Lättare få jobb inom många yrken
Sysselsättningen ökar med 61 000 i år
Drygt 1,3 miljoner rekryteringar under 2014
Erfarna och utbildade möter en god
arbetsmarknad
• Många söker sig till arbetsmarknaden
• Fortsatt mycket svårt för de utan
gymnasiekompetens
– Gymnasieutbildning även en nödvändig plattform
för vidare studier
Förändring av antalet sysselsatta under det
närmaste året, per yrkesområde
Genomsnittligt bristtal per yrkesområde
Heldragna linjer = balansinterv all
Hösten 2013
Tekniskt arbete
Pedagogiskt arbete
Data/IT
Hälso- och sjukvård
Bygg och anläggning
Installation, drift och underhåll
Hotell, restaurang och storhushåll
Naturvetenskapligt arbete
Service- och säkerhetsarbete
Industriell tillverkning
Naturbruk
Administration, ekonomi och juridik
Transport
Försäljning, inköp och marknadsföring
Socialt arbete
Kultur, media och design
1
2
3
4
5
Bristindex
Källa: Arbetsförmedlingen hösten 2013
Störst brist på arbetskraft
under 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Datayrken som kräver högskoleutbildning
Ingenjörer/tekniker inom gruvteknik
Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård
Läkare
Övriga vidareutbildade sjuksköterskor
Civilingenjörer med olika inriktningar
Kockar med gott renommé eller specialistkunskap
Förskollärare
Byggnadsplåtslagare
Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker
Specialpedagoger
Lastbilsmekaniker
Gymnasielärare yrkesämnen
Störst tillgång på arbetskraft
under 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Matroser
Fotografer
Journalister
Barnskötare
Vårdbiträden
Administratörer och sekreterare
Försäljare dagligvaror/fackhandel
Vaktmästare
Lagerarbetare
Fordonsmontörer
Städare
Var finns jobben på längre sikt?
• Inom många yrken blir inte tillgången på
arbetskraft tillräcklig på fem och tio års sikt
– Både eftergymnasial nivå och yrkesinriktade
gymnasiala utbildningar
• De långsiktiga utmaningarna mildras dock
av en hög nettoinvandring
• Fortsatt stora skillnader mellan
storstadsregionerna och övriga delar av
landet
Var finns jobben på längre sikt?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Teknikyrken
Datayrken
Läkare
Specialistutbildade sjuksköterskor
Undersköterskor
Receptarier
Tandvårdsyrken
Flera läraryrken
Kvalificerade yrkesarbetare inom tillverkningsarbete
Flertalet byggyrken
Mindre goda utsikter på längre sikt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Yrken inom kultur och media
Vissa försäljningsyrken
Köks- och restaurangbiträden
Montörsyrken
Maskinoperatörsyrken
Vissa administrativa yrken
Matroser
Veterinärer
Personaltjänstemän
Var finns jobben?
• Yrken med brist på arbetskraft finns oftast
på eftergymnasial nivå
– Bristande intresse hos unga
– Dimensioneringen av vissa utbildningar
• På gymnasial nivå avser bristproblemen
enbart yrkesinriktade utbildningar
• Överskott på grund av strukturella
förändringar – krympande yrken
• Ökat utbud bakom merparten av
överskottsfenomenen på eftergymnasial
nivå
Var finns jobben?
• Ta tillfället i akt att plugga – men plugga
klart
• Var inte rädd för de yrkesförberedande
programmen inom gymnasieskolan
• Välj yrke efter intresse – men
Arbetsförmedlingen erbjuder information
och vägledning

similar documents