BUDDHISM

Report
GRUNDADES AV BUDDHA CA
500 f. KR
BUDDHA
VAD TROR MAN PÅ?
Enl buddister finns ingen Gud som
kan hjälpa och frälsa människan
Det får man göra själv
Människans mål är att nå nirvana
(jämför med Moksha i
hinduismen)
SANNINGEN OCH VÄGEN
Buddismen kan delas in i fyra
sanningar som styr livet enligt
Buddha
1. Allt är lidande och
otillfredsställelse
 Hela livet är fyllt av otillfredsställelse
 Vi åldras, vi dör
 Vi längtar efter materiella ting. Får vi
något nytt längtar vi genast efter något
nyare
 Sammanfattningsvis kan man säga att
hela livet är ett enda långt lidande
2. Orsaken till lidande och
otillfredsställelse
 Lidandet och livet upphör inte i och med att
vi dör. Varför?
 Enligt Buddha är det livstörsten som driver
fram återfödelsen
 Det är livsbegäret och livstörsten som är vår
olycka
 Enligt Buddha är det livstörsten som är
huvudorsaken till otillfredsställelsen och
lidandet
3. Lidande och otillfredsställelse
kan upphöra
 Hur ska vi göra?
 Enligt Buddha ska vi kväva livstörsten. Detta
gör vi genom att komma till insikt, när man
blir fri från lockelser och begär då klipper
man återfödelsens kedja
 Då når man nirvana ( betyder ungefär
utslockanande )
4. Vägen bort från lidande och
otillfredsställelse
Hur ska man då kväva livstörsten
och nå nirvana?
Jo, genom att följa den åttafaldiga
vägen:
Den åttafaldiga vägen
 1. Rätt kunskap ( förstå de fyra sanningarna)
 2. Rätt sinnelag ( vara fri från onda tankar )
 3. Rätt tal ( inte ljuga, tala med hårda ord mm )
 4. Rätt handlande ( inte döda, skada mm )
 5. Rätt liv ( inte skada andras liv )
 6. Rätt strävan ( sträva efter att göra det rätta )
 7. Rätt vaksamhet ( ge akt på sin kropp )
 8. Rätt meditation
VEM VAR BUDDHA?
 Föddes för ca 2500 år sedan som prins i Indien.
 Föddes som hindu
 Levde ett skyddat liv, fick inte lämna palatset
 Skyddades från allt som var otäckt och obehagligt
 Smög ut från palatset som yngling och mötte världen
utanför
 Blev så chockad att han lämnade sin fru och son för att
finna svaret på livets gåtor
BUDDHA forts
 Prövade allt, både lyxliv och asketism. Inget
fungerade
 Vände sig då mot mellanvägen, dvs den åttafaldiga
vägen
 Satte sig under ett träd och började meditera
 Efter ett tag kom han till insikt och såg ljuset
 Han började att ge sig ut på vandringar och
undervisa människor om den sanning han funnit
Vad predikade Buddha?
 Att det var helt meningslöst att be och offra
till gudar
 Att det inte finns någon gud som kan hjälpa
dig utan du får hjälpa dig själv om du vill
komma vidare
 Man ska möta livet rakryggad, öppen och
trygg och lita till sin förmåga.
 Befria dig själv!
Buddhismen i välden
 Finns främst i Kina, Japan, Koreahalvön och
sydöstra Asien
 Är indelad i två stora grupper:
 Hinayana ( Lilla Vagnen )
 Mahayana ( Stora Vagnen )
Hinayana
 Finns främst i Sri Lanka, Thailand, Burma, Kambodja
och Vietnam
 Är den sanna läran
 Lilla vagnen betyder att enbart munkar och nunnor
kan nå nirvana
Mahayana
 Betyder Stora Vagnen
 Enligt Mahayana kan alla människor nå
nirvana
 Finns främst i Kina, Japan, Korea och Tibet
 Här betraktas Buddha nästan som en gud
 Är ganska långt ifrån Buddhas
”grundbuddhism”
Munkar
Att leva som buddist
 Man ska följa fem bud:
 1. inte döda
 2. inte stjäla
 3. inte leva sexuellt lösaktigt eller vara otrogen
 4. inte ljuga
 5. inte använda berusningsmedel eller droger
 Som buddist ska du bli visare under din livstid och nå
en högre nivå i nästa liv
Att leva som munk eller nunna
 Man måste följa de 4 ädla sanningarna och den







åttafaldiga vägen
De får inte gifta sig
De måste leva i celibat
Får inte sova i bred säng
Inte ta emot guld, silver eller pengar
Inte ägna sig år världsliga nöjen (typ dans, musik )
Inte äta efter middagstid dvs klockan 12
Äga få världsliga ting

similar documents