Dějiny kultury - prezentace 48

Report
VY_52_INOVACE_DEK_48
Futurismus
VY_52_INOVACE_DEK_48
Futurismus
Autor: Mgr. Martina Kokšteinová
Datum vytvoření: 01. 08. 2013
„Autor je výhradní tvůrce materiálu.“
Klíčová slova: futurismus, Umberto Boccioni, Giacomo Balla,
Anotace: výkladová prezentace pro získání informací
na téma Futurismus, zodpovězení následného testu,
hledání obrazů na internetu
Způsob využití: výklad, test, práce na internetu
Futurismus
- futuristé se považovali za tvůrce umění
budoucnosti
- vyšel z kubismu, uplatnil se ve všech
formách umění
- vznikl z nadšení z technických vynálezů
a civilizačních vymožeností
- kolébkou se stala Itálie (Miláno, Řím)
- básník Filippo Tomaso Marinetti vydává
r. 1909 provokativní Manifest futurismu
- staví se ostře proti dosavadnímu umění, žádá
vytvoření uměleckých forem odpovídajících
moderní civilizaci
- k malířskému vyjádření používají
prostředky neoimpresionismu
- nejvýznamnější hodnotou v malířství je
pohyb, simultánní zobrazování po sobě
následujících pohledů (např. let letadla,
prudká jízda autem)
- z malířství se vytrácí akt, zátiší, krajina
pro svoji statičnost
GIACOMO BALLA
- maloval postavy lidí a zvířat v různých
fázích pohybu
- zobrazoval pohyb podobně jako ve
zpomaleném filmu rozfázováním záběrů
- z jeho obrazů čteme dynamismus
a rytmus tehdejší společnosti
- např. Děvčátko běžící na balkóně
Pes na šňůře
UMBERTO BOCCIONI
- tvůrce sochařského futurismu
- zároveň teoretik směru
- jako sochař zhotovil známou plastiku
Jedinečné tvary prostorové kontinuity
- i v obrazech vyjadřoval prudký pohyb
a ruch velkoměsta
- např. Rvačka v pasáži, zobrazuje zmatek lidí
v nočním osvětlení pasáže
Další představitelé
- Carlo Carra – Co mně povídala tramvaj
- Gino Severini
- Luigi Russola – Dynamika automobilu
Futurismus v Čechách
- rozvíjel především Bohumil Kubišta
- začínal jako kubista
- např. Pobřežní děla v boji s loďstvem
Test:
1. Ve kterém státě se futurismus rozvíjí
a kteří představitelé jsou prvními
teoretiky směru?
2. Vysvětlete pojem futurismus.
3. Co hlásal Manifest futurismu?
Zdroje:
Odehnalová Alena – Vybrané kapitoly z dějin kultury, CERM s. r. o.,
Brno 2001, ISBN 80-7204-211-4
Robert Cumming – Velký ilustrovaný průvodce umění, Slovart,
Praha 2007, ISBN 978-80-7209-971-9

similar documents