XXLofoten ved Geir Martin

Report
Verdien av å frembringe
kunnskap og kompetanse
Geir Martin
Arrangementsansvarlig
XXLofoten
HVA ER XXLOFOTEN
DMC
XXLofoten er et Destination manangement company(DMC) som har spesialisert
seg på planlegging, organisering og gjennomføring av arrangementer
Arrangement
Vi organiserer events og arrangementer rettet mot bedriftsmarkedet, grupper og
individuelle.
Aktiviteter og opplevelser
Vi tilbyr et spennende utvalg av opplevelser og aktiviteter til alle årstider.
Research & Development
Forskning og utvikling i bedriften for å oppnå profesjonalitet = lønnsomhet.
Organization
XXLofoten
- Management
- Advisery board
DMC
Destination Mangament
Company
Themed event
Adventure
Research and
development
Hva er verdien av økt kunnskap og
kompetanse?
Økt kunnskap og kompetanse = Profesjonalisering og bedre lønnsomhet
Sentrale punkter for å oppnå økt kunnskap
og kompetanse i næringen:









Strategisk arbeid
Innovativ
Arbeidsmetoder
Samhandling (Bedrifts-, Arena –og Nasjonale prosjekter)
Verdisetting
Utholdenhet
Hovedyrke og ikke bigeskjeft/hobby
Forvalte FoU arbeid
Krav sertifiseringer
NETTVERK







Produkter
Førjulseventyret i henningsvær
Lofoten sjømatteater
Stedsutvikling steder/destinasjon
Bedriftsprosjekter
Arena prosjekter
Nasjonale prosjekter
http://www.forjulseventyret.no
XXLofoten presenterer
Lofoten Sjømat-Teater®
”Fra hav til bord på èn dag”
Vi ønsker deg Velkommen til en forestilling helt
utenom det vanlige! Lofoten Sjømat-teater
omhandler fangst, mottak, foredling og
matopplevelse, iscenesatt så autentisk og ”ekte”
som praktisk mulig.
Du som vår gjest spiller hovedrollen!
Rammen for det hele, er den ”nasjonale scene”
Henningsvær, kanskje verdens mest sagnomsuste
fiskevær.
Gled deg til en spennende og annerledes
festforestilling!
1 Akt: Ikledd varmedresser og
mens kaffen trekker på
gassblusset, tar vi oss ut i storhavet.
Alle tar del i fisket, juksahjulene går
varme! Garn og egnede liner har
vi satt dagen før. Nå skal
redskapen dras om bord, og
kveldens måltid skal sikres.
2. Akt: Etter endt fiske legger vi
kursen mot Henningsvær. Her
venter en kulturell og spennende
omvisning på et aktivt fiskemottak,
selve navet i hjulet for lofotfisket.
Dyktige, lokale ledsagere forteller
alt du ikke visste om skreiens
mange skjebner. Saltfisk- og
tørrfiskproduksjon er bare noe av
alt du får lære om.
3 Akt: Etter noen begivenhetsrike timer
på havet og på mottaket, vil vertskapet
på kjøkkenet ta vel i mot oss. Deres høyt
profilerte kjøkkensjefer tryller frem en
egen femretters meny av fangsten du
selv har halt ombord.
Her blir stemningen høy og nordnorsk
uhøytidelig! Kanskje blir du bedt om å ta
i et tak på kjøkkenet..
MARKEDSKOMPETANSE




Mulighetsperspektiver
Tenk stort
Ta styring selv
langsiktig trender
Salgskompetanse





Lokal forankring
Business orientert
Nasjonalt
Internasjonalt
Struktur
Økonomi







Lønnsomhet
Langsiktighet
Forutsigbarhet
Hvert prosjekt lønnsom
Bygge egenkapital
Bygge humankapital
Konkurransedyktige lønnsvilkår
Overtagbar




Kombinasjoner små/store aktører
Eierskapet/roret må kunne overlates
Verdiskapning
Kontinuitet
FoU




God forskning
Ivareta og tilrettelegge dokumentasjon
Forvaltning Fou arbeid
Realisering
Utdanning





Skoler, Videregående, høgskole, universitet
Utveksling Utland
Næring + utdanningsinstitusjoner
Yrkesstolthet
Best i verden - Rammen er tilstede
Fiskeri
Industri
Havbruk
Finans
Samspill
Turisme
Kraft
Energi
Olje
Gass
Juryens begrunnelse årets reiselivsbedrift
«Bedriften har vist at det er mulig å utvikle en lønnsom bedrift ved å være en
profesjonell opplevelsesleverandør. De skaper bærekraftige konsepter for meningsfylte
opplevelser basert på et stedlig ressursgrunnlag.
De er en inspirasjon for sine kolleger og omgivelser ved å ha en åpen og inkluderende
holdning til samarbeid med andre bedrifter i regionen. De vektlegger et kompetent
«hands on» vertskap og en 100% kvalitetssikret og profesjonell gjennomføring.
Dette er opplevelsesøkonomi i praksis, utviklet gjennom kunnskap, samarbeid,
kreativitet og innovativ tenkning.»
Takk for meg
PS! Gå ikke glipp av Nordnorsk Opplevelseskonferanse i Svolvær
5.-7. november 2013
www.innopp.no

similar documents