Stop Artrose!Start Artrose Fit!

Report
1
Vernieuwend
2
Multidisciplinair
3
Advies op maat
4
Deskundige begeleiding
5
Individueel of in groep
Koen Zoetelief
Fysiotherapeut
Astrid de Wilde
Diëtist
Rianne de Boer
Ergotherapeut
Marieke Michielsen
Leefstijlcoach
De ergotherapeut
o
o
o
Geeft u voorlichting over artrose en de
gevolgen ervan voor het dagelijks leven
Leert u gewrichtsbeschermende maatregelen
toe te passen in het dagelijks handelen
Geeft u inzicht in uw energieverdeling
De fysiotherapeut
o
o
Geeft u advies en begeleiding bij het trainen
Stimuleert u om samen te bewegen, want uit
onderzoek blijkt dat wie samen beweegt zich
gelukkiger voelt
De diëtist
o
o
Geeft u inzicht in de relatie voeding en
klachten
Geeft tips en recepten om uw voeding te
optimaliseren
De leefstijlcoach
o
o
o
Helpt u pijn en angst weer de baas te worden
Laat u grip krijgen op uw situatie
Zorgt dat u weer plezier in het leven heeft
Start cursus
3 februari
Intakes
13 t/m 31 januari
Intakes van ergotherapeut en leefstijlcoach zijn bij u
thuis. De intakes van fysiotherapeut en diëtist zijn op
locatie.
Duur cursus
12 weken
Opbouw
1x per week groepsbijeenkomst olv ergotherapeut,
leefstijlcoach, diëtist
2x per week trainen onder begeleiding
Individueel beweeg- en voedingsplan
Locatie en tijden
Locatie J.H. Dunantstraat 54 Krommenie
Maandag
Donderdag
10.30-11.00 uur
11.00-12.00 uur
11.00-12.00 uur
Groepsbijeenkomst
Training
Training
Kosten (incl koffie en thee en materiaal)
Aanvullend verzekerd fysiotherapie
Niet aanvullend verzekerd
fysiotherapie
€85+ 4 behandelingen fysiotherapie
€160
Ergotherapie (€233,50) en diëtetiek (max €180) worden rechtstreeks bij de
zorgverzekeraar gedeclareerd. De zorg valt wel onder het eigen risico. Mocht
dit (nog) niet op zijn dan ontvangt u een rekening van de zorgverzekeraar.
Leefstijlcoaching is bij de prijs inbegrepen
Telefoon
: 075 – 78 50 922
E-mail
: [email protected]

similar documents