Termékszerkezet

Report
Termékszerkezet-elemzés
Vállalati rendszermátrix elemei
1.) Az erőforrás - produktum mátrix A vállalat
erőforrásainak és produktumainak kapcsolatait lineáris és determinisztikus kapcsolatként - az erőforrásfelhasználási koeficiensek segítségével - írják le. Az EP mátrix a gyártási operációs teret adja meg.
2.) Számszerűsíthető környezeti kapcsolatok
(környezeti mátrix) A piaci értékesíthetőséget és az
értékesítés kondícióit mutatja be, - azaz a piaci
operációs teret adja meg.
Erőforrás-produktum mátrix
T1
Ti
Tn
E rőforrások
nagysá ga
(kapacitás)
óra/időszak
E1
E2
a 11
a 21
a 1i
a 2i
a 1n
a 2n
b1
b2
Ei
a
a
a
in
bi
Em
am1
amn
bm
P roduktum ok
E rőforrások
i1
ii
am i
erőforrás
felhasználási
koeficiensek
Környezeti mátrix
P roduktum ok
M inim álisan
(szerződé si
(D b/időszak)
M axim álisan
(db/időszak)
E gységár (F t/db)
F edezet (F t/db)
értékesítendő
kötelezettség
értékesíthető
T1
T2
Ti
Tn
Erőforrás-produktum mátrix
T1
Ti
Tn
Erő
fo rráso k
E rőforrások
nagysága
nag
yság a
(kapacitás)
(kap
acitás)
óóra/időszak
ra/id őszak
E1
E2
a 11
a 21
a 1i
a 2i
a 1n
a 2n
bb1 1
bb2 2
Ei
a
a
a
in
bbi i
Em
am1
amn
bbmm
P roduktum ok
E rőforrások
i1
ii
am i
erőforrás
felhasználási
koeficiensek
Erőforrás-produktum kapcsolatfajták
P
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T 10
E
A1
E1
E2
E3
A2
E4
A3
E5
B
E6
E7
E8
a
b1
b2
b3
b
c
d
d
b4
f
g
b5
h
k
n
i
l
p
j
m
q
b6
b7
b8
Termékszerkezet – fazekas műhely vállalati
rendszermátrix
Kapacitás
Agyag (kg/db)
Korongidő (ó/db)
Köcsög
Tányér
1,0
0,5
0,5
1,0
Festék (kg/db)
0
0,1
Minimum (db/hét)
10
10
Maximum (db/hét)
100
100
Egységár (Ft/db)
700
1060
Fedezet (Ft/db)
200
200
50 kg/hét
100 Ft/kg
50 ó/hét
800 Ft/óra
10 kg/hét
100 Ft/kg
e1:
1*T1+0,5*T2 < 50
e2:
0,5*T1+1*T2 < 50
e3:
0,1*T2 < 10
p1, p2:
10 < T1 < 100
p3, p4:
10 < T2 < 100
cfF: 200 T1+200T2=MAX
Fazekas műhely vállalati rendszermátrix
megoldása
Tehát hetente
T1
33 köcsög és 33 tányér a
megoldás
Fedezet: 13,2 eFt/hét
e1:
1*T1+0,5*T2 < 50
e2:
0,5*T1+1*T2 < 50
e3:
0,1*T2 < 10
p1,p2:
10 < T1 < 100
p3, p4:
10 < T2 < 100
cfF:
200 T1+200T2=MAX
33,3
33,3
T2
Határozza meg a maximális árbevételt és a maximális
fedezettömeget biztosító termékszerkezetet is!
T1
E1
T2
T3
T4
T5
T6
4
2 000
2
E2
b (óra/év)
1
3 000
1
E3
1 000
2
2
E4
E5
3
2
6 000
5 000
MIN (db/év)
100
200
200
200
50
100
MAX (db/év)
400
1100
1 000
500
1 500
2000
ÁR (Ft/db)
200
270
200
30
50
150
f (Ft/db)
100
110
50
-10
30
20
• T1:
Megoldás
erőforráskorlát 2000/4=500 > piaci korlát 400
• T2-T3: Melyik a jobbik termék?
Árbev. max:
270/2 < 200/1
T3=(3000-200*2)/1=2600>1000
T2=200+1600/2=1000<1100
Fed. max:
110/2 > 50/1
T2=(3000-200*1)/2=1400>1100
T3=200+600/1=800<1000
tehát T3
tehát T2
• T4: megéri-e?
Megoldás 2.
Árb. max.: 1000/1 > 500
Fed. max.: 200
• T5-T6: lin. prog.
e1:
2*T5+3*T6≤6000
e2:2*T5+2*T6≤5000
p1, p2: 50≤T5≤1500
p3, p4: 100≤T6≤2000
cfÁ:
50*T5+150*T6=max
cfF:
30*T5+20*T6=max
Megoldás 3.
e1
Fed. max: T5=1500, T6=1000
Árb. max: T5=50, T6=1966
e2
cfF
cfÁ
+ GYAKORLÓ FELADATOK A
MUNKAFÜZETBŐL

similar documents