Projeyi İndir

Report
Hamit KOŞUBAŞI
Ekban SARI
PROJEYE NASIL BAŞLADIK?
NEDEN BU PROJEYE İHTİYAÇ DUYULDU?
OECD çevre raporuna göre; Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan
ülkelerde, 2010 yılı itibariyle çevreyi tehdit eden elektronik atık miktarının 3 katına
çıkacağı tahmin edilmektedir. Bugün dünya üzerinde 1 milyardan fazla bilgisayarın
olduğu tahmin edilmektedir. Ülke gelişmişliğine bağlı olarak bir bilgisayarın ömrü
ortalama 2 ile 5 yıl arasında değişmektedir. Cep telefonlarında ise bu süre ortalama
18 aydır. Dayanıklı tüketim malzemeleri ise TV, buzdolabı, fırın vs. ortalama 15 yıl
kullanılmaktadır.
TEHLİKENİN FARKINDA MISINIZ?
» Birleşmiş milletler çevre programına göre dünya genelinde
yıllık 20 ila 50 milyon ton arasında e-atığın oluştuğu tahmin
edilmektedir.
» E-atıklar, yer kaplamaları ve zehirli maddeler içermeleri
dolayısıyla dünyada gittikçe büyüyen bir sorundur.
UYGULAMANIN AMACI
» Bu proje kapsamında öğrencilerimizi elektronik atıkların doğaya verdiği
zararlar konusunda bilinçlendirmeyi, daha yaşanabilir, daha temiz bir çevre ve
gelecek yaratmaya katkıda bulunmayı, elektronik atıkların çöpe değil özel
toplama kutularına atılması bilincini yerleştirmeyi, toplanan geri dönüşüm
malzemelerinin geri dönüşümü ile hem doğamızı korumaya katkıda bulunmayı
hem de bu projeden sağlanacak gelirle sosyal yardımlar yapmayı amaçlıyoruz.
» Öğrencilerimiz bu yaşta kazanacağı bilinçle gelecek nesillere de temiz bir
çevre bırakarak bu bilinci aktarmaya devam edecektir. Çünkü teknolojinin
gelişimi göz önüne alındığında gelecekte teknolojik atıkların miktarı da çok
büyük bir oranda artacaktır. Atıklar gelişmiş ülkelerde ekonomik değil ahlâki bir
boyut olarak ele alınmaktadır.
PROJEDE İŞBİRLİĞİ
BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI
 Öğrencilerimize sınıf içinde bilgilendirme sunumları yapıldı.
 Bu projede destek aldığımız Exitcom firmasından bir yetkili de
öğrencilerimize seminer verdi.
 Velilerimize projemizi tanıtan bilgilendirme mektubu gönderildi.
Neden Geri Dönüşüm ?
 ENERJİ TASARRUFU İÇİN
 DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNUMU İÇİN
 HAMMADDE KAYNAĞI VE KİMYEVİ MADDE TASARRUFU İÇİN
 ORMAN KAYNAKLARI KAZANCI İÇİN
 ÇEVRE KORUNUMU İÇİN
 SAĞLIĞIMIZ İÇİN
Geri Dönüşüm Döngüsü
AYeni
newürün
life for
üretimi
materials
BuyingYeni
a new
device
ürün
Elektronik atık
Toplama Kutuları
Elektronik mağazalar
Geri
Dönüşüm
Sorting
Ayrıştırma
Toplama
BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI
 Okul genelinde bilgilendirici afişler asıldı.
BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI
» Öğrenciler Bilişim Teknolojileri derslerinde elektronik atıklar ile ilgili
dergiler hazırladılar.
GERİ DÖNÜŞÜM KUTULARI
Exitcom firması tarafından sağlanan geri dönüşüm kutuları okulumuzda her kata
yerleştirildi.
Çünkü; Ayrı çöpte toplanmayan eski elektronik eşyalar, insan sağlığını ve çevreyi
tehlikeye sokmaktadır
PROJE KAPSAMINDA TOPLANAN MALZEMELER
 Cep Telefonu
 Uzaktan Kumanda
 Dijital fotoğraf makinesi
 Hesap Makinesi
 Saat
 Klavye
 Mouse
 Bilgisayarda kullanılan kartlar (ekran kartı, ses kartı, Ethernet kartı vb.)
 Taşınması kolay küçük elektronik eşyalar
PROJE KAPSAMINDA TOPLANMAYAN MALZEMELER
 Tehlikeli Ürünler (Flüoresan, Kartuş ve Toner)
 2 kilodan ağır ve büyük hacimli ürünler (buzdolabı, çamaşır
makinesi,)
Bu ürünler tehlikeli ürünler olduğu için toplanmamıştır.
» Öğrencilerimiz evlerindeki artık iş görmeyen elektronik
atıkları okulumuza getirerek geri dönüşüm kutularında
biriktirdiler.
TOPLANAN
MALZEMELERİN
DEPOLANMASI
» Toplanan elektronik atıkları kullanarak Bilişim Teknolojileri
katında; öğrencilerimizin teknolojinin tarihsel gelişimini takip
edebilecekleri "Geçmişten Günümüze Teknolojik Aletler" ve
bilgisayarı oluşturan donanım parçalarını tanıyabileceği
"Bilgisayar Donanımı” sergileri hazırlandı.
Geçmişten Günümüze Teknolojik Aletler
Bilgisayar Donanımı
Geçmişten Günümüze Teknolojik Aletler Sergisi
Geçmişten Günümüze Teknolojik Aletler Sergisi
Bilgisayar Donanımı Sergisi
2 ve 3 Boyutlu Tasarımlar
» Ders dışı etkinliklerimizdeki öğrencilerimiz toplanan elektronik
atıkları kullanarak değişik 2 boyutlu ve 3 boyutlu objeler ürettiler.
2 ve 3 Boyutlu Tasarımlar
2 ve 3 Boyutlu Tasarımlar
2 ve 3 Boyutlu Tasarımlar
2 ve 3 Boyutlu Tasarımlar
Van Gogh – Starry Night (Yıldızlı Gece)
2 ve 3 Boyutlu Tasarımlar
2 ve 3 Boyutlu Tasarımlar
Exitcom’dan gelen örnek çalışmalar
EXİTCOM’A ATIKLARIN TESLİMİ
» Kullanılmayacak durumdaki atıklar biriktirilerek geri
dönüşümü sağlayacak olan Exitcom firmasına teslim
edildi.
TEMA
VAKFINA
BAĞIŞ
Exitcom firması aldığı
elektronik atıklar
karşılığında adımıza
Tema Vakfına Fidan bağışı
yaptı.
» Projeyi okulumuzda sürekli olan devam ettirmek
» Teknolojiyi doğru kullanmak ve tüketimi de nasıl
azaltabiliriz olacak.
Reduce
(azaltım)
Reuse
(tekrar kullanım)
Recycle
(geri dönüşüm)
Teşekkürler
İletişim
[email protected]
[email protected]
Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki İlkokulu
T. 0212 351 00 60 – D.319

similar documents