Tamer KEÇELİ

Report
Kutlama/Bağış Yapanın Adı Soyadı
Görevi, Unvanı
Çalıştığı Kurum, Birim
Adresi
Telefon Numarası
Cep Telefonu Numarası
E-Posta Adresi
Kutlanan/Alıcı Adı Soyadı
Görevi, Unvanı
Çalıştığı Kurum, Birim
Teslimat Adresi
Telefon Numarası
Cep Telefonu Numarası
E-Posta Adresi
Karta Yazılacak Kutlama Mesajı
Kutlama / Bağış Kartı Teslim Tarihi
Ödeme Tutarı
Dekontu yüklemek için buraya tıklayınız.
Düzelt
Onayla
Rektör
Şube Müdürü
Rektör Yardımcısı
Komisyon Başkanı
Dekan
Bölüm Başkanı
Dekan Yardımcısı
Anabilim Dalı Başkanı
Fakülte Sekreteri
EABD Başkanı
Enstitü Müdürü
Öğretim Üyesi
Enstitü Müdür Yardımcısı
Araştırma Görevlisi
Enstitü Sekreteri
Öğretim Görevlisi
Yüksekokul Müdürü
Okutman
Yüksekokul Müdür Yardımcısı Uzman
Yüksekokul Sekreteri
Memur
Araştırma Merkezi Müdürü
Teknisyen
Genel Sekreter
Tekniker
Daire Başkanı
Öğrenci Temsilcisi
Evlilik
Açılışlar
Nişan
Yıldönümleri
Sünnet
Mezuniyet törenleri
Doğum
Şenlikler
Doğum günü
Bilimsel etkinlik düzenlenmesi
Dini bayramlar
Kültürel etkinlik düzenlenmesi
Resmi bayramlar
Görevden ayrılma (emeklilik, veda)
Yukarıdaki durumlara ek olarak, üniversite içerisinden olduğu gibi dışarıdan gelebilecek
katkılara ve bağışlara da açık olacak şekilde "kutlama gerektirmeyen" herhangi bir
zaman diliminde yapılacak gönüllü bağışlar da sistemi güçlendirecek ve daha fazla
sayıda ihtiyaç sahibi lisansüstü öğrenciye burs sağlanmış olacaktır.

similar documents