T-SQL2

Report
T-SQL-2.KONU
Akış Kontrolleri
• Programlama dillerinde olduğu gibi SQL Server da da koşul yapıları
bulunmaktadır.
• Koşul yapıları belirtilen duruma göre birden fazla olduğu durumlarda
BEGIN… END bloğu arasına yazılır.
IF …. ELSE YAPISI
• Bizim belirttiğimiz şartları kontrol eder. Bu şartların doğru
olması halinde farklı işlemler, yanlış olması halinde farklı
işlemler yapılmasını sağlar.
• Genel kullanımı şu şekildedir:
IF(Sart1)
BEGIN
İslemleriniz
END
ELSE IF(Sart2)
BEGIN
İslemleriniz
END
ELSE
BEGIN
İslemleriniz
END
Örnek: Tabloya göre bayanların sayısını
bularak istenilen mesajı veren sorguyu
yazın.
Dikkat
• IF … ELSE yapısından True ya da False içeren Boolean
değeri döner. Bu yapının koşul ifadesi kısmında örnekte
olduğu gibi SELECT ifadesi kullanılabilir. Ancak SELECT
ifadesi kullanıldığında koşul kısmı parantez içinde
olmalıdır ve sorgudan tek bir değer dönmelidir.
• Exists ?
Soru: Tabloya göre maaşı 2000 e den az
ya da eşit olan personel olup olmadığı
bilgisini veren sorguyu yazın.
Soru: Urun tablosundaki urunlerin
fiyatlarına göre en yüksek fiyatlı
urunun ne tür bir ürün olduğu
mesajını veren kodları yazın.
(Bilgisayar malzemesi, cep telefonu
Ipad vb. Gibi)
• Soru: Urun tablosundaki urunlerin fiyatlarına göre en yüksek
fiyatlı urunun ne tür bir ürün olduğu mesajını veren ve bu
ürünün ne olduğunu gösteren kodları yazın. (Bilgisayar
malzemesi, cep telefonu Ipad vb. Gibi)
• Soru: Marka tablosunu kullanarak toplam markaya göre
marka sayısı 100e eşit ve 100 den küçük ise Daha fazla
marka olmalı büyük ise Yeterli sayıda marka mevcut
mesajını veren ve marka sayısını gösteren kodlar
CASE YAPISI
• SQL Serverda case fonksiyonu sorgu sonucu dönen
bir kolonun degerine göre farkli islemler
yapabilmemize olanak saglar. Istedigimiz bir kolonun
degerini belirli sartlari kontrol ederek yeni bir degerle
degistirmek için kullanabiliriz.
• Genel kullanımı şu şekildedir:
CASE
WHEN şart THEN değer
END
Şu şekilde de kullanılabilir:
SELECT sutunAdi=case ifadesi FROM tabloAdi
WHERE sutunAdi=case ifadesi ORDER BY case ifadesi
Urunkodlarına göre urunleri gruplandırarak listefiyatlarına göre
satışın nasıl olduğunu yazdıran kodlar
• Örnek: Ornek tabloya göre tablodaki urunlerin
geliş tarihlerine bakarak o tarihteki birim fiyatları
nı gösteriniz.
• Soru: Tblbilgi tablosu kullanılarak maas bilgisi verilen
personelin maasları aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Bu
güncellemeyi yapınız. Maaş bilgisi,
• 1500 den az olan 0,3 oranında artış
• 1500 ve 2500 arasında olan 0,2 oranında
• 2500 den daha büyük olan 0,1 oranında yapılan artışları
gösteriniz.
WHILE DÖNGÜSÜ, BREAK VE
CONTINUE
SQL de kullanılan WHILE döngüsü tekrarlanması gereken işlemlerde istenilen
şart gerçekleşinceye dek işlem yapmaya olanak sağlar.
WHILE şart
BEGIN
Tekrarlanması gereken kodlar
END
Örnek: 5 er 5 er artırma
Örnek: 1- ile 5 arasındaki sayıların
karesini gösteren kodlar
• Bilgi tablosu kullanılarak çalışanların ortalama maaşları
göz önünde bulundurulduğunda maaş ortalaması 2000
den az ise personelin maaşına %20 zam yapan kodları
while kullanarak yazın.
Break:
• Break komutu While döngüsünden bir uç şarttan dolayı
çıkmak üzere kullanılır. BREAK ile WHILE döngüsünden
çıkıldığında, WHILE in END ini takip eden kodlardan
devam edilir.
Continue
• Break komutu gibi, WHILE döngüsünde bir uç şartı kontrol
etmek için kullanılır. Ancak bu komut, break in aksine
WHILE yapısının başlangıcına götürür ve eldeki
değerlerle oradan programın devam etmesini sağlar.
• Sonuçta continue deyiminden döngünün sonuna kadar
olan kısım bir defaya mahsus çalıştırılmadan geçilmiş
olur.
• Aynı örnekte continue yerine break
yazarak sonuca tekrar bakın

similar documents