2014dyned 7 kasim

Report
T.C.
MİLLî EĞİTİM BAKANLIĞI
BALIKESİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi
2008-2009 eğitim-öğretim yılından
itibaren tüm resmi ilköğretim
kurumlarının 4, 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflarında
uygulanan DynEd İngilizce Dil Eğitimi
Sistemi Uygulamaları, 2014 -2015 eğitim
öğretim yılından itibaren lise 9-12.’inci
sınıf öğrencilerinin de kullanımına
sunulması ile devam etmektedir.
Temel Eğitim, Ortaöğretim, Din Öğretimi ve
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı
tüm resmi okullarımız uygulama kapsamındadır
Görevli Birim Ve Kişiler
1
2
3
• DynEd Merkez Yürütme Ekibi:
Sistemin ülke çapında yürütülmesinden
sorumlu üst dereceli ekiptir.
• DynEd Merkez Destek Ekibi:
Ülke çapında gerekli olan tüm merkezî
hizmet ve desteği vermekten sorumlu ekiptir.
• DynEd İl Koordinatörleri:
İl millî eğitim müdürlüklerindeki sistemden
sorumlu şube müdürleridir.
4
5
6
• DynEd İl Koordinatör Yardımcıları: il millî eğitim
müdürlüklerindeki sistemden sorumlu şube müdürlerine
yardımcı olan kişilerdir.
• DynEd İlçe Koordinatörleri: İlçe millî eğitim
müdürlüklerindeki sistemden sorumlu şube müdürleridir.
• DynEd İlçe Koordinatör Yardımcıları: il millî eğitim
müdürlüklerindeki sistemden sorumlu şube müdürlerine
yardımcı olan kişilerdir.
7
8
9
• DynEd Okul Sorumluları : Sistemi’nin okullarda verimli
kullanılması için gerekli tüm iş ve işlemleri yapmaktan
sorumlu olan okul müdürü veya okul müdür
yardımcılarıdır.
• DynEd Sınıf Temsilcileri: 4-12. sınıflarında görevli sınıf
öğretmenleri ve/veya İngilizce branş öğretmenleridir.
• Future Prints: FuturePrints Bilgisayar Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi, DynEd International Inc. USA Şirketi’nin
Türkiye resmî temsilcisidir.
DynEd Dil Eğitim Sisteminin Alt Yapısı
 DynEd Dil Eğitim Sisteminin uygulanması amacıyla
Bakanlığımızca kurulan ana server(sunucu)lara bu
sistemden yararlanacak bütün okulların bilgileri
aktarıldı.
 Bakanlığımız tarafından bu sistemden yararlanacak
kurumlarımıza DynEd Kurulum DVD’leri
gönderildi.
 Kurumların Mebbis sayfasında kendi DynED
şifreleri tanımlandı.
 Öğretmenler ise EBA üzerinden DynEd şifrelerini
alarak öğrencilerini yine EBA üzerinden DynEd
sistemine aktarmaktadırlar
DynEd Dil Eğitim Sistemindeki
Yenilikler Nelerdir?
 2014- 2015 DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi Uygulamaları







kapsamında;
Sistem’de English for Success yazılımında var olan 7 üniteye, 9 yeni
ünitenin eklenmesi,
Öğrencilerin seviyelerinin belirlenmesi amacıyla kullanılacak olan
Placement Test yazılımının eklenmesi
Öğretmenlerin kullanımına ve sorunlarına karşı yönelik Teacher
Training yazılımının eklenmesi
(25 Aralık 2014 tarihine kadar öğretmenlerin aynı kimliği ve şifreyi
kullanarak DynEd Teacher Training Yazılımına girerek öğrenci olarak
girip bu yazılımı çalışmak ve yazılımın içindeki sınavlarda 85 veya
üstünde geçer not alınmalı)
Tablet bilgisayarlarda Sistemin kullanımını sağlayan Android yazılımı
ve takibi,
Kurum DynEd şifresinin MEBBİS üzerinden alınması
Kurum,Öğretmen , Öğrenci bilgileri EBA üzerinden güncellenmesi,
(ek: DynEd Doküman), gibi birçok yenilik mevcuttur.
DYNED NEDİR?
Dyned
yazılımı
Yapay
Zeka
Eğitmen
DynEd Katmanları
DynEd Eğitim
Yazılımları
Yapay Zeka
DynEd
Eğitmenleri
DynEd Eğitim Yazılımları
 DynEd Records Manager™(İzleme ve
Danışmanlık) yazılımı tüm öğrenci kayıtlarının
tutulduğu, değerlendirildiği ve yönlendirildiği bir
sistemdir.
 DynEd Courseware yazılımı öğrencilerin
kullandığı yazılımdır.
 DynEd Records Manager™ içinde yeralan yapay
zeka sayesinde öğrenciler otomatik olarak uygun
düzeye yerleştirilir,
• öğrencilerin anlama hızına göre programın zorluk
derecesi otomatik olarak arttırılır veya azaltılır,
 öğrencilerin öğrenme davranışları 100’den fazla
kritere göre değerlendirilir ve anında yazılı
geribildirim verilir,
 öğrenciler, sınıflar ve okullar için ayrı ayrı çalışma
verim notu belirlenir.
Eğitmenin Rolü
 Öğrencilerin Çalışmalarının İzlenmesi
 Öğrencilerin Çalışmalarının Yönetilmesi
 Öğrencilerin Çalışmalarının Yönlendirilme
si
DynEd Akıllı Tutor






TamamlamaYüzdesi
Çalışma Sıklığı ve Zamanı
Ses Kaydetme
Sınav Sonuç Seviyesi
Tekrar
Ses Tanıma
-12 Çalışma Verim Notu +12
Öğrencilerin çalışmaları sırasındaki davranışları hakkında
yazılı bir rapor ve not vererek
daha verimli bir öğrenim için yapılması gerekenleri
bildirir.
Tutor (Danışman)
DynEd yazılımında bulunan Tutor, her sınıf ve her öğrenci
için tamamlama yüzdesi, çalışma sıklığı, sınav sonuç
seviyesi ve ses kaydetme gibi yazılım özelliklerinin
sonuçlarına göre öğrencilerin çalışma verilerini
inceleyerek geliştirme önerilerinde bulunur.
DynEd’in Tutor yazılımı kullanıcılara çalışmaları
sırasındaki davranışları hakkında yazılı bir rapor ve not
vererek daha verimli bir öğrenim için yapılması
gerekenleri belirtmektedir.
-12
0
+12
DYNED İNGİLİZCE DİL
EĞİTİM SİSTEMİNİN FARK
YARATAN ÖZELİKKLERİ
NELERDİR?
 Zaman ve Mekan Bağımsız Çalışma Olanağı
 7 / 24 Anadilini Konuşan Kişi ile Çalışma Olanağı
 Hem Windows ve hem de Mac Uyumlu
 Hem On-Line ve hem de Off-Line (14 gün boyunca) Çalışabilme
 İnternet Olmadığı Durumlarda da Çalışabilme Olanağı
 Kolaylaştırılmış Öğrenme Evreleri
Mikrofon / Ses Kaydı

Kulaklık / Kendi Sesini Dinleme

Tekrar / Ana Dili Konuşan Model ile Karşılaştırma
 Görsel, İşitsel ve Kavramsal Eşleştirme
 İnteraktif Eğitim Sistemi

 Anında Geribildirim
 Yapay Zeka Barındıran Tek Dil Eğitimi Sistemi
Her Öğrenciye Kendi Seviye ve Öğrenme Davranışlarına
 Göre Öğrenciye Özel Çalışma Yolu / Programı Belirlenmesi
• Zorluk Derecesinin Öğrenci Performansına göre Değişmesi
• Her Öğrenci için Çalışma Verim Notu
• Her Öğrencinin Kendi Hızında İlerleyebilmesi
•
 Öğrencinin Kendine Güvenerek Konuşmasına Destek
 Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma Becerilerinin Dengeli
Olarak Geliştirilmesini Sağlamak
DynEd ne değildir?
 Sadece internet tabanlı dil eğitimi değildir.
 Sadece bilgisayar tabanlı dil eğitimi değildir.
 CD-Rom üzerindeki bir program değildir.
DynEd Kullanıcı Bilgilerini
Güncelleme Ve İşlem Basamakları
 1. E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’nde tüm sınıf/şubelerin ders
programlarının ve ders öğretmenlerinin okul idaresi
tarafından yüklenmesi.
2. http://dyned.eba.gov.tr/EBA_Dyned/eba/kurum_giris.xhtml
adresinde mevcut kurum kodu ve MEBBİS şifresi ile giriş
yapılarak okul DynEd şifresi belirlenmesi ve her şubenin tek
tek sistemde güncellemesi
3. EBA kullanıcısı olmayan öğretmenlerin (Kullanıcı Adı TC
Kimlik Numaranızdır)
http://dyned.eba.gov.tr/EBA_Dyned/eba/index.xhtml
adresinde MEBBİS girişi yoluyla EBA şifresi alması
 4. İngilizce dersine giren her bir öğretmenin dersine
girdiği sınıf/şubeleri
http://dyned.eba.gov.tr/EBA_Dyned/eba/ogretmen_
guncelle.xhtml adresinde seçip kaydederek tek tek
her şubenin güncellemesini yapması ve bu
ekrandaki kullanıcı adı ve DynEd şifresini not
alması
 İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından imza
karşılığı ilimizdeki tüm İngilizce öğretmenlerine
dağıtılan DynEd DVD’lerinin varsa öncelikle
bilgisayar laboratuvarlarına olmak üzere okulda
öğrenci ve öğretmen kullanımına açık bilgisayarlara
kurulması
 DynEd kurulu bilgisayarların masaüstünde
oluşan DynEd Records Manager’a (Kayıt
Yöneticisi) DynEd kullanıcı adı (@meb.edu.tr
eklenecek) ve şifreleri ile giriş yapan İngilizce
öğretmenlerinin, dersine girdikleri sınıfları
tıklayıp “Dosya-Öğrenci Adlarını Dışarı
Aktarma…” bölümünden, öğrenciler için
önceden belirlenmiş kullanıcı ad ve şifreleri
yazdırıp makasla keserek öğrencilere dağıtması
ve bu konuda öğrenci velilerine bilgilendirme
toplantısı yapmaları
 Öğrencilerin DynEd Eğitim Yazılımını evlerindeki
bilgisayarlara flash ortamında taşıyarak veya
www.dyned.com/download/student adresinden ve
Apple/Android uyumlu tablet ve cep telefonlarına
Google Play Store’dan indirmeye teşvik edilmesi
 Tüm Her Türlü ve Dereceli Resmi Okulların Kurum
Müdürlerinin ve İngilizce öğretmenlerinin DynEd
Uygulama kılavuzunda yer alan Ç15/16’da bulunan
tüm maddeleri okumaları ve bu konuda gerekli
tedbirleri almaları gerekmektedir
 DynEd kurulu bilgisayarların masaüstünde
oluşan DynEd Courseware’e DynEd kullanıcı
adı (@meb.edu.tr eklenerek) ve şifreleri ile
giriş yapan öğrencilerin Placement Tests’i
 çözerek bunun sonucunda kendileri için
belirlenen düzeye göre açılan ünitelere
çalışmaya başlamalarının sağlanması
gerekmektedir.
 Kurum bilgilerini güncelleme,
 Öğretmen bilgilerini güncelleme,
Aşamalarının ekran görüntülerini sizler ile
paylaşarak yapacağız.
 Sistem de olmadığını görüyor iseniz ya da kurum işlemi yaptığınızda
DynEd Şifreniz tanımlanmamış ise; Öncelikle yapmanız gereken
 İlin adı;
 İlçe adı;
 Kurum Kodu;
 Kurum Adı;
 TC (Öğretmen olarak sorun var ise)
 Ad Soyad ;
 İletişim Bilgileri;
Öncelikle İl veya İlçe Koordinatör Yardımcısına ulaşıp sorunun çözümü
için yardım alıyoruz. Sorun çözülemediği taktirde,
Yukarıdaki bilgiler yazılarak ivedi olarak yaşadığınız problemin neden ve
sebebini ekleyebiliyorsanız ekran görüntüsünü de paylaşarak aşağıda
bulunan e-posta adresine gönderiyor ve cevabını bekliyoruz.
[email protected]
Tüm bu işlemlerin ardından;
Resmi Kurumlarımızda veya
kişisel bilgisayarlara DynEd
Kurulum basamaklarını
inceleyelim.
MEB DynEd Bilgisayar Destekli
İngilizce Dil Eğitim Sistemi
Uygulaması
Android Cihazlara Kurulum
Kılavuzu
Bütün bu işlemlerin ardından
‘’Google Play Store’’ içerisinden
DynEd
aratılarak ulaşılacak ve ardından da
sistem yüklenmesi için seçim
yapacaklardır.
Bu işlem basamağı,öğrencilerin
çalışma yapması içindir.
Elinize DynEd DVD’si bir şekilde ulaşmamış ise
aşağıdaki basamaklardan kurulum yapabilirsiniz;
http://www.dyned.com/download/student
adresinden
2
1
Turkey (Sadece Resmi Okullar seçiyoruz) (1)
Ardından işletim sistemi seçimi yapıyoruz. (2)
Sol alt köşede öğrencilerin ev, okul veya kişisel bilgisayarlarına indirilmiş olan DynEd programının
çalışması için AÇ seçeneğini seçerek kurulumun tamamlanmasını bekliyor ardından da girişi sağlıyoruz.
Ekrana Gelen uyarılara SETUP tıklayıp ardından da yazılımı kurulması için onay veriyoruz.
Gelen ekran programın nereye kurulacağı gösteriliyor, ardından da KUR diyerek işlemi bitiriyoruz
Gelen ekran da ‘’KABUL EDİYORUM’’ diyerek işlemi bitiriyoruz
Bu arada önemli bir uyarı da Quick Time ara yüzüdür.
Sistem de bu yüklü değil ise otomatik olarak karşınıza
gelir ve yükleme için size uyarıda bulunur bununla ilgili
uyarıları dikkate alarak kurulumu gerçekleştiriyoruz.
Quick Time gerekir ise yükleme yapacağınız
kendi sitesini de ekrana getirerek yüklemenin
gerçekleşmesine yardımcı olur.
Kurulum tamamlandıktan sonra kısa yolları görebilirsiniz.
 Herhangi bir kısa yol DynEd Courseware ya da
DynEd Records Manager üzerine gelerek sağ
tıkladığınızda Dosya konumu AÇ diyerek klasör
içerisine girip kurulumunuzda problem olup
olmadığını da Analyzer kısa yolunu tıklayarak
görebilirsiniz.
 Bu basamak size kurulumunuzu denetleyerek
varsa problemli olan satırı kırmızı ile göstererek
yardımcı olacak ve kurulumunuzun tam olmasına
olanak sağlayacaktır.
Bütün bu işlemlerin ardından DynEd Records
Manager kısa yolunu tıklayarak önümüze
gelen ekranda ilgili kısımları dolduruyoruz.
Okulun içerisindeyiz. Öğretmen olduğumuz
için sistem de bizi hemen TEACHERS sınıfı
içerisine otomatik olarak ekledi.
Daha öncesinden seçtiğimiz ve güncellemesini EBA
üzerinden yaptığımız sınıflarda artık sistemde ve bizler
için tanımlanan öğrencilerde otomatik olarak sınıflarda
yer almakta.
Sınıfların içerisinde öğrencilerimizi görüyoruz.
Unutmamız gereken en önemli basamak öğrencileri sisteme
dahil ettikten sonra PLACEMENT TEST’ in önemini anlatmak
ve sınavı almalarını sağlamaktır.
Öğrencilerin adlarını dışarı aktararak şifrelerini öğrencilere artık
ulaştırabilir ve çalışmalarına olanak sağlayabiliriz. İşlem
basamakları resimde görüldüğü gibidir.
Önümüzdeki ekrandan tüm öğrencilerin adlarını dışarı
aktarıp masa üstüne kayıt eder ve ardından çıktı alabiliriz.
Masa üstüne kayıt ettik
Bu ekranı yazdırarak şifreleri kesip
öğrencilere iletebiliriz.
Artık tüm işlemler yapıldıktan sonra Öğrenci olarak
girmek için sisteme DYNED COURSEWARE simgesini
çift tıklayıp önümüze gelen ekrana bilgileri girip
sistemi açıyoruz.
Ardından da kendimiz için ilgili modülü
seçiyoruz.
Tüm İngilizce öğretmenleri ve de tüm öğrenciler
Placement Teste girmek zorundadırlar.
Öğrenciler bu sınavın ardından seviyelerine göre kur
ve ünite açılışı otomatik olarak gerçekleşecektir.
İster öğrenci ister öğretmen olarak girin her zaman çalışma
kayıtlarına erişebilir ve geri dönüt alabilirsiniz.
Tüm yapılan çalışmalar, her işlem kayıt
altındadır.
Tüm yapılan çalışmalar, her işlem
çalışma ilerlemesi kayıt altındadır.
Tüm yapılan çalışmalar, her işlem ve
çalışma ilerlemesi kayıt altındadır.
Çalışmaların devamlılık ve sıklık göstermesi gerektiğini unutmayalım ancak bu şekilde dilde
kazanımlar mümkündür
1.0
Hiç
Bilmeyen
Başlangıç
A1
Temel
1.5 1.5
2.0 2.0 2.5 2.5 3.0 3.0 3.5 3.5
Orta
Altı
Orta
Orta
Üstü
A2
B1
B2
İleri
Öncesi
C1
İleri
C2
BALIKESİR DYNED İL
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
TEŞEKKÜRLER

similar documents