HUSITSKÉ ZBRAN* A BITVY

Report
Název školy:
Autor:
Název:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY
Mgr. Petra Pláničková
VY_32_INOVACE_407_HUSITSKÉ BITVY, ZBRANĚ
Téma:
POPIS, NEJZNÁMĚJŠÍ HUSITSKÉ BITVY , ZBRANĚ , VÁLEČNÁ TAKTIKA
Číslo projektu:
CZ.1.07/1.4.00/21. 2975
* Prezentace je určena žákům 4. tříd v hodině ČaS,
vlastivěda dějiny, slouží k jejímu výkladu.
* Žáci vypráví o husitském vojsku, jeho složení, za co
bojovali.
* Detailně popíší pomocí obrázků jednotlivé zbraně.
* Vysvětlí pojem spanilé jízdy.
* Dokáží popsat průběh nejznámějších husitských bitev.
* Zodpoví na otázky k poslední bitvě: proč k ní vůbec došlo,
kdo s kým bojoval a jak bitva dopadla.
* ANOTACE
*
* Husitské vojsko - špatně
vyzbrojená chudina
* Neměli skoro žádné
ochranné prvky- přilby…
* Neprošli žádným vojenským
výcvikem.
* Jejich největší zbraní bylo
velké nadšení a
přesvědčení.
*
* Jejich nejdůležitější a největší zbraň
* Začátek bitvy – husité schováni za hradbou, děly odstřelují
nepřátele.
* Bojovník na voze byl stejně velký
jako rytíř na koni.
* Sestavili vozy jako hradbu a umístili
mezi ně děla.
*
* Nazývala se tak,
protože se s ní kropili
nepřátele.
* Koule byla přímo na
násadě bez řetězu.
*
* Bodná i sečná zbraň na
dřevěné násadě
*
* Klasický meč
* Husité jej používali bez
jakéhokoliv zdobení.
*
* Okovaný cep s
bodáky
* Nejobávanější
zbraň
*
* Bodná i sečná zbraň na
dlouhé násadě
* Vytvářela se přivázáním kosy
souběžně s násadou.
*
* Zbraň s protáhlou
špicí na dřevěné
násadě
* Sloužila k bodání do
nepřítele.
*
* Uši tvoří bodáky,
které jsou po
stranách
*
* Hákovnice - ruční palná zbraň s hákem, tense
používal k tlumení zpětného rázu
* Kuše, prak
* Houfnice – polní dělo opatřené podstavcem na
kolech
* Bombarda - těžké obléhací dělo
* Píšťala - předchůdce pušky, s dřevěnou nebo
kovovou pažbou
*
* Všechny vyhrané bitvy byly proti křižákům.
*
* Odehrála se mezi dvěma rybníky u
Sudoměře.
* Křížácké vojsko – lepší vojenské
vybavení (železní páni).
* Vozová hradba stála před
vypuštěným rybníkem.
* Křižáci v těžkém železné zbroji
zapadli hluboko do jeho bahna.
*
* K samotné bitvě nedošlo.
* Z dálky slyšely křižáci zpěv husitů
a dunění kol od vozové hradby.
* V jejich řadách vypukla panika.
* Křižáci se dali na útěk.
* Husité pronásledovali prchající
vojsko dlouho do noci.
*
* Výpravy za hranice země
* Jejich cílem bylo:
šířit husitství,
zastrašovat, plenit,
získávat kořist.
*
* Neustálé války všechny vyčerpávali.
* Rozdělení husitů na dva tábory.
* Střetli se v bitvě – Čech proti Čechovi.
* Předstíraný útěk vylákal husity z
vozové hradby. Znali jejich taktiku.
* Husité jsou poraženi a vojsko zaniká.
* Zikmund je na krátko zvolen českým
králem.
*
Soubor:Husitsky bojovy vuz replika.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 26. 7.
2007, 19:31 [cit. 2012-01-12]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Husitsky_bojovy_vuz_replika.jpg
Soubor:Hakenbuechse.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 21. 3. 2005, 13:49 Náhled
verze z 21. 3. 2005, 13: [cit. 2012-01-12]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hakenbuechse.png
Soubor:Hetteš, Ferdinand - Porážka železných pánů u Sudoměře dne 25. března 1420.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online].
San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 8. 1. 2009, 18:24 [cit. 2012-01-12]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hette%C5%A1,_Ferdinand__Por%C3%A1%C5%BEka_%C5%BEelezn%C3%BDch_p%C3%A1n%C5%AF_u_Sudom%C4%9B%C5%99e_dne_25._b%C5%99ezna_1420.jpg
Soubor:Bitva u Domažlic (Battle of Domažlice).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia
Foundation, 30. 9. 2011, 13:29 [cit. 2012-01-12]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bitva_u_Doma%C5%BElic_%28Battle_of_Doma%C5%BElice%29.jpg
Soubor:Adolf Liebscher - Čechové na Baltu.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 9.
1. 2009, 20:27 Náhled verze z 9. 1. 2009, 20:27 [cit. 2012-01-12]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Adolf_Liebscher__%C4%8Cechov%C3%A9_na_Baltu.jpg
Soubor:Josef Mathauser - Bitva u Lipan roku 1434.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation,
9. 1. 2009, 21:15 [cit. 2012-01-12]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Josef_Mathauser_-_Bitva_u_Lipan_roku_1434.jpg
VLASTNÍ ZDROJE
* POUŽITÉ ZDROJE

similar documents