Slaytlar İçin Tıklayınız

Report
Dr. Hakan Özörnek

Sosyal ve ekonomik sebepler ve insan
yaşamının uzaması kadınlarda çocuk
doğurma yaşının büyümesine sebep oluyor.
Bu grupta da infertilite sık görünüyor.
Evlilik yaşı Kısırlık oranı
20-24
6
25-29
9
30-34
16
35-39
30
40-44
64
Menhan, et al., 1986
CDC, 2003
Oosit Havuzu
250.000

Yaş artışı ile birlikte uterin perfüzyon düşer.

30 yaş üstü kadınların %30 unda myom
vardır.

Endometriosis sıklığı yaşla birlikte artar.

Tüplerde silia kaybı artar.


Fertilite düşmeye 24 yaşında başlar, 37 den
sonra hızlanır.
Yaşla birlikte fertilite neden düşer?
◦ Uterin disfonksiyon
◦ Oosit sayı ve kalitesinin düşmesi
 Kromozomal anomaliler (aneploidi)
 Fertilizasyon veya erken embryo gelişim kusuru





1589 kadında canlı doğum, yaş, FSH
bağlantısı
Yaşa eklenen her 10 yıl gebelik oranını
düşürüyor
FSH değerindeki her 5 IU/l gebelik oranını
düşürüyor
Özellikle >= 39 yaş gebelik oranını düşürüyor
35 yaşın altında yüksek FSH veya ileri yaşta
düşük FSH ile kabul edilebilir oranda gebelik
elde edilebiliyor.
Sabatini L, et al, Reprod Biomed Online,2008

FSH değeri yükseldikten sonra normale indiği
bir ayda tedavinin daha başarılı olduğunu
gösteren bir veri yoktur.
(Scott RT, et al., Fertil Steril, 1990)



381 çift, 1217 siklus
%62.6 hastada ET yapılabilmiş
Gebelik oranı
◦ 40 yaş %13.9
◦ 45 yaş %2.8

Doğum oranı
◦ 40 yaş %9.1
◦ 45 yaş %0.7
Tsafrir A, et al., Reprod Biomed Online, 2007


>= 40 yaş ve >= 15 mIU/ml FSH canlı doğum
yok!
43 yaş ve 13-14 mIU/ml FSH canlı doğum
var!
Check JH, et al., Clin Exp Obstet Gynecol, 2008








231 siklus, 45-49 yaş
%30 OPU öncesi iptal
Ortalama yumurta sayısı 6.8
Ortalama ET 3.2
Gebelik/OPU %21.1
Gebelik kaybı %85.3
Canlı doğum/OPU %3.1
Sadece 45 yaşındaki > 5 yumurta elde edilen
hastalarda canlı doğum görülmüş
Spandorfer SD, et al., Fertil Steril, 2007

Brussel Free Universitesi 1998
◦ n=736
◦ Canlı doğum yok
Grimbizis, et al., Human Reprod,1998
Yaş
ET
% gebelik
% canlı doğum
% iptal
38-40
2.9
27.6
20.6
14.7
41-42
3.2
17.7
10.9
18.1
43-44
3.3
9.2
4.3
20.5
Yaş
% Canlı doğum oranı
35-37
24
38-39
18
40-42
10
43-44
3
> 44
1

2705 siklus
40
41
42
43
44
45
46
13.9
9.7
9.2
7.6
2.6
1.9
0
Klipstein, et al., Fertil Steril,2005
Yaş
n
% klinik gebelik
40
129
16
41
75
16
42
66
8
43
48
15
>=44
52
5





294 çift, 500 siklus
Yumurta elde edilmesi %78.1
Transfer edilebilir embryo
%57
Gebelik/ET
%17.1
Yaş gruplarına göre
◦ <= 35 %29.2 gebelik/ET
◦ 36-39 %20.6 gebelik/ET
◦ >= 40 %10.5 gebelik/ET
Schimberni M, et al., Fertil Steril, 2008



>= 38 yaş
FSH < 15 mIU/ml
3 siklus doğal siklus veya IVF
◦ Doğal siklus
◦ IVF

% 11.7 gebelik
% 27.2 gebelik
40-42 yaş
◦ Doğal siklus
◦ IVF
% 0 gebelik
% 37.5 gebelik
Check JH, et al., Clin Exp Obstet Gynecol, 2008
Shanbhag S, et al., Cochrane Database of Systematic Reviews 2007
Shanbhag S, et al., Cochrane Database of Systematic Reviews 2007
Shanbhag S, et al., Cochrane Database of Systematic Reviews 2007
Shanbhag S, et al., Cochrane Database of Systematic Reviews 2007
Shanbhag S, et al., Cochrane Database of Systematic Reviews 2007


31 hasta GH kullanmış, 30 hasta kontrol
grubu
GH grubunda daha yüksek oranda gebelik
elde edilmiş ancak fark istatistiksel olarak
anlamlı bulunmamıştır.
Küçük T, et al., 2008






57 poor responder hasta
228 kontrol hastası
Luteal faza östradiol eklenmiş
Östradiol alan grupta gebelik oranı %28.1
Kontrol grubunda gebelik oranı % 22.4
İstatistiksel olarak anlamsız
Hill MJ, et al., 2008

Oral kontraseptif ön tedavisi alan poor
responder hastalarda gebelik oranları
açısından hiçbir fark görülmemiştir.
Duvan CI, et al., 2008




84
LH
LH
LH
hasta
eklenen grup gebelik oranı:%30
eklenmeyen grup gebelik oranı: %22.2
eklenmesinin bir faydası gösterilememiş
Barretxea G, et al., Fertil Steril 2007

İleri anne yaşında PGD sonuçları ile ilgili 4
randomize kontrollü çalışma var.
PGS canlı doğum oranlarını arttırmıyor.
Anderson&Pickering 2008

Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı
vakalarında lazer assisted hatching bir
sonraki tedavide başarı oranlarını arttırmıyor.
Valojerdi MR, et al., 2008




40 yaş üstü IVF başvuruları yıllar içinde
artıyor.
Canlı gebelik oranlarına bakıldığında sonuçlar
özellikle yumurtası az hastalarda yüz
güldürücü değil.
Hiçbir KOH protokolü diğerinden anlamlı
olarak daha üstün değil.
PGD ve AH bu yaş grubunda gebelik
sonuçlarını etkilemiyor.

similar documents