Slayt 1

Report
FINDIK YETİŞTİRİCİLİĞİ
FINDIK
YETİŞTİRİCİLİĞİ
ÜNYE ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
BUDAMA
Budama, fındıkta ekonomik
verimlilik çağının sonuna kadar
yıllık sürgün gelişiminin
sağlanması, verimin artırılması
ve ekonomik ömrün
uzatılmasında olumlu sonuçlar
sağlayan en önemli kültürel
uygulamalardan bir tanesidir.
Fındıkta budamaya
vegetasyonun durduğu
ve büyük oranda
yaprakların döküldüğü
dönem dikkate alınarak
başlanır.
Budamanın Önemi
1- Her yıl çok sayıda uzun sürgünler oluşturularak bol ve kaliteli ürün
alınması sağlanır.
2-Aşırı büyüme gösteren dalların birbirine girmesi önlenerek bakım,
tarımsal savaş ve hasat işlemlerinin daha kolay yapılması sağlanır.
3- Hastalıklı, yaşlı, kuru, ocak içlerine yönelen dal ve dalcıkların
çıkarılması ile ocakların yayvan bir taç kazanması sağlanmış olur.
4- Fındıklık içerisinde yabancı ağaçların çıkarılması ile gölgelenmeden
meydana gelecek verim düşmesi önlenmiş olur.
5- Kök sürgün verme temayülü fazla olan fındıkta her yıl kök sürgün
temizliği yapılmak suretiyle bunların besin maddelerini sömürmeleri
önlenmiş olur.
Budamada izlenecek yol
Ocaktaki ana dal sayısı 6-8’e indirilmesi hedeflenmeli ve ocak içlerini
açacak şekilde yanlara gelişme gösteren dallar bırakılmak suretiyle
yaşlanmış, kurumaya yüz tutmuş, hastalıklı dallar ve üst üste gelişme
gösteren dallardan bir tanesi budama testeresi ile dipten kesilmeli ve
kesim yerlerine aşı macunu sürülmelidir.
Ocak boşluklarında kök sürgünleri geliştirilerek ocağın boş kalan
kısımları doldurulmaya çalışılır, temizlenir.
Ocakta bırakılan ana dallar tek tek elden geçirilerek budama makası ile
iç içe girmiş, hastalıklı, kurumuş ve yaralanmış dal ve dalcıklar tırnak
bırakılmadan kesilir.
Ocak içlerine gelişen obur sürgünler alınır, yanlara fazla taşan
sürgünlerde tepe vurması yapılır.
FINDIKTA BUDAMA
ÇEŞİTLERİ
SONBAHAR
BUDAMASI
GENÇLESTİRME
BUDAMASI
BUDAMA
ÇEŞİTLERİ
KÖK SÜRGÜN
TEMİZLİĞİ
İLKBAHAR
BUDAMASI
Gübreleme

Dikimden itibaren fındık fidanlarının
sağlıklı olarak gelişebilmesi iyi
taçlanma gösterebilmesi ve verime
yattıktan sonra da kaliteli ürün
verebilmesi
için
fındık
yetiştiriciliğinde gübreleme büyük
önem taşımaktadır.
DOĞRU
GÜBRELEME
YANLIŞ
BUDAMA
YANLIŞ
KİREÇLEME
YANLIŞ DAL
KESİMİ
DAL İZDÜŞÜMÜNE UYGULANAN
DOĞRU GÜBRELEME
DAL İZDÜŞÜMÜNE
UYGULANAN DOĞRU
KİREÇLEME
DOĞRU BUDANMIŞ BİR
BAHÇE ÖRNEĞİ


Gübrelemeden beklenen faydanın sağlanması,
toprakta hangi besin maddesinin noksan
olduğunun
ve
noksanlık
derecesinin
belirlenmesi ile mümkündür.
Gerek yeni dikim yapılacak, gerekse de verim
çağında olan bahçelerde fındığın normal bir
gelişme gösterebilmesi için ihtiyacı olan besin
maddelerinin belirlenmesinde mutlaka toprak
ve
yaprak
analizlerinin
yapılması
gerekmektedir.

Bahçeye analiz yapılmadan gübre verildiğinde
ortaya çıkan sakıncalar
Gereğinden fazla gübre kullanılabilir. Bu durumda hem ekonomik
yönden çiftçi zarara uğrar, hem de fazla verilen besin maddesi diğer
elementlerin bitki tarafından alımını da engelleyeceğinden
gübrelemeden beklenilen fayda sağlanamaz.
Gereğinden az gübre kullanılması durumunda ise bitkinin ihtiyacı
olandan az besin maddesi verilmiş olur ve bu da verimi düşür..
FINDIK BAHÇELERİNDE TOPRAK NUMUNESİ
NERELERDEN ALINMAMALIDIR;


Dere, yol kenarı, hayvan barınakları kenarlarına yakın
yerlerden
Su birikintisi olan çukur yada su tutmayan tepe yerlerden,
yeni gübre atılmış yerlerden,

Ocakların dip kısımlarından

İki ocak arasından

Toprağın yüzey yada dip kısımlarından

TOPRAK NUMUNESİ ALINMAMALIDIR !
NUMUNE ALIRKEN GÖZ ÖNÜNDE
BULUNDURULACAK FAKTÖRLER






Arazi 20 da. dan büyükse
Araziyi yol, hendek, dere vs. ayırıyorsa
Arazide değişik eğimler mevcutsa
Arazinin toprak rengi farklılık gösteriyorsa
Arazinin güneşlenmesi yeknesak değilse
Bu kısımlar farklı araziymiş gibi numune
alınmalıdır.
* ETİKET ÖRNEĞİ *










Numune sahibinin
Adı Soyadı :
Köyü :
Mahallesi :
İl / İlçe : ÜNYE / ORDU
ARAZİNİN
Mevki : Hane avlusu
Üzerindeki ürün : Fındık
En son attığı gübre vs. : CAN / Kireç
Numunenin Alındığı Tarih: 21.01.2014
ÜNYE ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI TARIMSAL
YAYIM ve DANIŞMANLIK OFİSİ
DEĞERLİ ÇİFTÇİLERİMİZ !
ÜRÜNÜNÜZ BEREKETLİ
KAZANCINIZ BOL OLSUN
BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİZ

similar documents