GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

Report
GINOP 1. prioritás
A vállalkozások versenyképességének javítása
„KKV-k a fókuszban” GINOP szakmai konzultáció
Pogácsás Péter
Regionális és Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály
KKV-k súlya a gazdaságban 2012-ben
 KKV-k aránya az összes vállalkozáson belül 99,9%
 Alkalmazottaik aránya 73,2%
 Részesedésük a GDP-ből 55,2%
 Részesedésük a nettó árbevételből 58,3%
 Export részesedésük 28,1%
Rendkívül heterogén vállalkozói kör, problémáik jelentősen eltérnek méretük
és a fejlődési szakaszban elért helyzetük alapján
2
Kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája
2014-2020
A KKV Stratégia fő célja a szektor versenyképességének javítása úgy, hogy az – összhangban az
EU2020 célkitűzéseivel – gazdasági növekedést és a foglalkoztatás bővülését eredményezze.
GINOP I 5. intézkedése:
Vállalkozások
foglalkoztatásának
Foglalkoztatás
Növekedés
ösztönzése
GINOP I : Vállalkozások versenyképességének
Versenyképesség javítása javítása és foglalkoztatásának
ösztönzése
Növekedési potenciál javítása
GINOP I
Piacfejlesztés és 2-3.
megtartás
intézkedése:
Céltudatos
Kiemelt
exportfejlesztés
ágazatok és
Tudásra és
térségek
innovációra épülő
innováció
fejlesztésés
versenyképesség
Termelés súlyának
növelése intelligens
orientált
specializáció elvei
gazdaságmentén
fejlesztési
programjai
Differenciált
vállalkozásfejlesztés
GINOP I
Szegmensalapú
támogatás
4. intézkedése
Kiemelt
vállalkozói
Vállalkozási életszakaszok,
speciális
vállalkozói csoportok
célcsoportok
aktív támogatása
differenciált
gazdaságfejlesztése
Külső finanszírozási forrásokhoz való
hozzáférés javítása
Pénzügyi tudatosság
előmozdítása
A pénzügyi képzés
erősítése az
iskolarendszerű
oktatásban
A működő
vállalkozások pénzügyi
tudatosságának
erősítése
Források elérhetőségének
javítása
GINOP VI.
Piaci források
Vállalkozások
elérhetőségének javítása
külső
finanszírozáshoz
valóTámogatott források
elérhetőségének javítása
hozzáférésének
javítása
Támogató vállalati környezet
Üzleti környezet
fejlesztése
GINOP I
Vállalkozói
1. intézkedése:
infra.
fejlesztése
Támogató
üzleti
Vállalkozói
környezet
készségek
fejlesztése
fejlesztése
Állam a vállalkozásokért
Adózási és
adminisztrációs terhek
csökkentésének folytatása
Egységes KKV
koordináció
3
GINOP I. prioritás:
Vállalkozások versenyképességének javítása és
foglalkoztatásának ösztönzése
Tematikus cél:
(3) A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása.
1. SPECIFIKUS CÉL: Vállalkozói
környezet és kultúra fejlesztése
1.
intézkedés:
Támogató
üzleti
környezet
fejlesztése
2.
intézkedés:
Kiemelt
ágazatok
innováció és
versenyképes
ség orientált
gazdaságfejlesztési
programjai
2. SPECIFIKUS CÉL: Kiemelt
ágazatokba, térségekbe és
célcsoportokba tartozó
vállalkozások növekedési
potenciáljának javítása
3.
intézkedés:
Kiemelt
térségek
gazdaságfejlesztési
programjai
3. SPECIFIKUS CÉL:
Vállalkozások
foglalkoztatásának
ösztönzése
4.
intézkedés:
Kiemelt
vállalkozói
célcsoportok
differenciált
gazdaságfejlesztése
5.
intézkedés:
Vállalkozások
foglalkoztatás
orientált
fejlesztései
4
1.
intézkedés:
Támogató
üzleti
környezet
fejlesztése
1. intézkedés: Támogató üzleti környezet fejlesztése:
•
•
•
Üzleti, vállalkozói infrastruktúra fejlesztése (inkubátorházak, ipari, illetve
tudományos és technológiai parkok, ipari területek, valamint logisztikai központok)
Vállalkozói együttműködések ösztönzése (hazai és határon átnyúló klaszterek,
beszállítói hálózatok, turisztikai desztináció menedzsment szervezetek és egyéb
vállalati együttműködések)
Üzleti, vállalkozói készségek fejlesztése (alapvető vállalkozói és üzleti ismeretek
fejlesztése, a kkv vezetők általános és specifikus menedzsment ismereteinek,
készségeinek fejlesztése, a vállalkozói tapasztalatszerzés elősegítése képzések,
tanácsadás, mentorálás útján).
5
2. intézkedés:
Kiemelt
ágazatok
innováció és
versenyképess
ég orientált
gazdaságfejlesztési
programjai
2. intézkedés: Kiemelt ágazatok innováció és versenyképesség orientált
komplex gazdaságfejlesztési programjai
•
Növekedési szempontból kiemelt ágazatok, alágazatok fejlesztése (S3 stratégia,
nemzetközi termelési láncokhoz kapcsolódó ágazatok, jelentős növekedési
potenciállal rendelkező ágazatok)
6
3.
intézkedés:
Kiemelt
térségek
gazdaságfejlesztési
programjai
3. intézkedés: Kiemelt térségek gazdaságfejlesztési programjai:
•
•
•
Kiemelt növekedési zónák gazdaságfejlesztési programjai (fókuszált nagyvárostérségi gazdaságfejlesztési programok)
Szabad vállalkozási zónák (SZVZ) gazdaságfejlesztési programjai (legnehezebb
helyzetben lévő térségek)
Balaton térség gazdaságfejlesztési programja
7
4.
intézkedés:
Kiemelt
vállalkozói
célcsoportok
differenciált
gazdaságfejlesztése
4. intézkedés:
Kiemelt vállalkozói célcsoportok differenciált gazdaságfejlesztése:
•
•
Vállalkozások életszakasz szerinti fejlesztése (kezdő, növekvő, érett vagy hanyatló
életszakaszban lévő vállalkozások számára szabott speciális programok)
Vállalkozások speciális élethelyzet szerinti fejlesztése (pl. beszállítóvá válni akarók,
külpiacra kilépők, klaszterbe, hálózatba belépő, külső befektetőtársat befogadó
vállalkozások)
8
5.
intézkedés:
Vállalkozások
foglalkoztatás
orientált
fejlesztései
5. intézkedés: Vállalkozások foglalkoztatás orientált fejlesztései:
•
•
•
•
•
Munkahelyteremtést- és megőrzést célzó fejlesztések (vállalkozások
munkahelyteremtő komplex technológia- és telephelyfejlesztéseinek támogatása)
Munkakörülmények fejlesztése (atipikus és családbarát foglalkoztatási formák
elősegítése, távmunka, részmunkaidős, illetve alkalmi munkavállalás, bedolgozók,
munkaerő-kölcsönzés, valamint vállalati gyermekfelügyelet infrastrukturális
hátterének biztosítása)
Munkavállalói képességek fejlesztése (általános munkahelyi képzések támogatása,
gyakornoki helyek infrastrukturális kialakítását célzó fejlesztése)
Esélyegyenlőségi célcsoportok foglalkoztatását elősegítő fejlesztések támogatása
(fiatalokat, nőket, hátrányos helyzetűeket foglalkoztató, vagy általuk működtetett
vállalkozások infrastrukturális beruházásainak támogatása)
Szociális és társadalmi gazdaság fejlesztése
9
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

similar documents