Generelt foredrag humler til bruk i organisasjonen

Report
Humler
Hvorfor humler?
Humler utgjør viktige komponenter i økosystemet
både i lavlandet og på fjellet gjennom sin
avgjørende rolle som bestøvere.
Humler er viktige bestøver både for både
kulturplanter og ville planter.
I Norge er 7 humlearter redusert sterkt i utbredelse
Årsak til endring i humlebestanden i
Norge
• Endringer i kulturlandskap
– Intensivering av landbruksområder
– Gjengroing av kulturlandskap
• Redusert blomstertilbud
– Totalt
– Per årstid
• Mangel på egnede bolplasser
– Jordbrukspraksis hindrer uforstyrret åpen mark
– Brenning av skråninger, åker og eng
• Bruk av plantevernmidler
– Humlene forgiftes
– Blomsterplanter forsvinner
• Biltrafikk
– Vegetasjon langs veiene
Humlearter
• 250 humlearter på verdensbasis
• 34 humlearter i Norge
– 27 sosiale humler inklusive 5 jordhumler
– 7 gjøkhumler
– 9 arter som er vanlige
– 6 rødlistearter
Egnete arealer for humlebol
•
•
•
•
•
•
Restarealer i kulturlandskapet
Bekkekanter
Gressbakker
Åkerholmer
Åkerkanter
Skogbryn
Egnete steder for humlebol
•
•
•
•
•
Hull i bakken
Gamle fuglekasser
Steinmurer
Under kledninger i hus
Under trerøtter
• 100-400 individer i hvert bol
Biologi
• Vår
– Overvintret dronning legger egg
– Små arbeidere (hunner) klekkes
• Sommer
–
–
–
–
Større arbeidere (hunner) klekkes
Droner (hanner)
Dronninger klekkes
Ungdronningene befruktes av dronene
• Høst
– Gammeldronningen, arbeidere og droner dør
– Ungdronningene finner egnet overvintringsplass
Humler har fullstendig forvandling:
Egg -> larve -> puppe -> voksen
Arbeidsfordeling
• Dronning:
– bygger bol om våren
– samler nektar og pollen om våren før egglegging
– legger egg
• Arbeidere (hunner):
– steller bolet
– fôrer larver
– henter pollen og nektar
• Droner (hanner): befrukter unge dronninger
Hagehumle
(Bombus hortorum)
•
•
•
•
•
•
Hager og urbane parker
Vanligst i lavlandet
Nord til Troms
Lang tunge
Vikker og kløver
Bol i bakken ned til 50 cm
dybde
• 50-120 individer i bolet
Hagehumle med pollenkurver på bakbeina.
Ill: Sølvi Svendsen
Pollinering
Gjensidig nytte mellom humler og planter
• Plantene
– får spredd pollen til andre planter innen samme art
– mottar pollen fra andre planter innen samme art
• Humlene
– bruker pollen (proteiner) til å legge egg og fôre opp
avkommet
– bruker nektar (energi) til å produsere varme i bolet
og til å kunne fly
Blomsterpreferanse
Humler liker blomster i
• Erteblomstfamilien
• Lyngfamilien
• Kurvplantefamlien
• Rubladfamlilien
• Maskeblomstfamilien
• Humler må ha tilgang på pollen og nektar
gjennom hele vekstsesongen
• Våren er kritisk
Blomsterfarger
Humler liker blomsterfargene
• Blå
• Fiolette
• Gule
• Dyp røde
• Varierer mellom
humleartene hvilken farge
de foretrekker
Foto: Tove Berg
Noen humlevennlige planter - vår
Krokus
Juleroser
Berberis
Bekkeblom
Hagtorn
Snøsløyfe
Prydeple
Judaspenge
Plomme
Hegg
Lønn
Buksbom
Judastre
Gullkorg
Kristtorn
Vårsymre
Eple
Kirsebær
Vinterblom
Hestekastanje
Skrinneblom
Liten ildkvede
Troll-lyng
Vårvortemelk
Brunstorknebb
Sargenteple
Prydkirsebær
Snøklokke
Jonsokoll
Blåpute
Vårkornell
Vårlyng
Mahonia
Flekktvetann
Pieris
Laurbærhegg
Noen humlevennlige planter - sommer
Praktryllik
Kirgisløk
Akeleie
Fagerklokke
Squash
Hagtorn
Kuletistel
Humleblom
Vivendel
Fjellflokk
Robinia
Salvie
Anisisop
Kvann
Agurkurt
Kornblomst
Hvitkornell
Revebjelle
Stikle
Solsikke
Hestemynte
Buskmure
Hunderose
Sølvasal
Blåkorg
Stokkrose
Gåseblom
Løvemunn
Ringblomst Sommeraster
Clarkia
Sommerfuglbusk
Pyntekorg
Honningknoppurt
Tyskklematis Purpursolhatt
Jordbær
Kaliforniavalmue
Lavendel
Prestekrage
Honningurt Forglemmegei
Ildtorn
Solbær/rips
Bringebær Solhatt
Rogn
Prakttelekia
Noen humlevennlige planter - høst
Oktoberhjelm
Kinasymre
Bergasters
Krypklokke
Tidløs
Eføy
Klaseormedrue
Høstsymre
Høstasters
Klematis
Præriesolsikke
Georginer med enkle blomster
Tiltak for å beholde humlene
• La restarealer stå i fred
• Ikke bruk insektdrepende plantevernmidler
• Ikke bruk plantevernmidler som dreper
humlevennlig blomstervegetasjon
• Rydd kratt og busker manuelt slik at
blomster med mindre konkurranseevne kan
vokse
• La tørre, solvendte bakker, steinmurer,
trerøtter m.m. ligge til bolbygging
• Plant eller så vekster som humlene liker
Ta vare på humlene!

similar documents