De Stoommachine

Report
DE STOOMMACHINE
Gemaakt door:Tijn Schreuder
DE HOOFDSTUKKEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
De geschiedenis van de stoommachine
Hoe een stoommachine er uitziet
Waarvan een stoommachine is gemaakt
De werking van een stoommachine
Het vliegwiel
De verschillende uitvoeringen
Waarvoor een stoommachine wordt gebruikt
Voor- en nadelen
De weetjes
Vragen
1. DE GESCHIEDENIS VAN DE STOOMMACHINE

130 voor Christus een draaiende bol
1. DE GESCHIEDENIS VAN DE STOOMMACHINE




130 voor Christus een draaiende bol
Uitvinder huidige stoommachine is Thomas
Newcomen
Verbeterd door James Watt
Watt is een maat voor energie
2. HOE EEN STOOMMACHINE ER UIT ZIET

Veel verschillende typen



Grote voor een fabriek
Kleinere voor treinen, boten of auto’s
Een fabriek had
een ketelhuis
2. HOE EEN STOOMMACHINE ER UIT ZIET

De machine heeft:

Een stoomketel
Een zuiger
Een vliegwiel

En een schoorsteen


2. HOE EEN STOOMMACHINE ER UIT ZIET


Voor auto’s bleek een stoommachine niet zo geschikt
3. MATERIALEN WAARVAN DE STOOMMACHINE WORDT GEMAAKT

Het grootste deel (de stoomketel) is van staal
3. MATERIALEN WAARVAN DE STOOMMACHINE WORDT GEMAAKT


Het grootste deel (de stoomketel) is van staal
In de ketel zitten vlampijpen
3. MATERIALEN WAARVAN DE STOOMMACHINE WORDT GEMAAKT

Het vliegwiel is van gietijzer
3. MATERIALEN WAARVAN DE STOOMMACHINE WORDT GEMAAKT

De leidingen en meters zijn van messing
4. DE WERKING VAN EEN STOOMMACHINE





Met vuur breng je water aan de kook
Het water wordt stoom
Stoom zet uit en kan kracht zetten
Stoom gaat naar de zuiger en drijft een as aan
Het vliegwiel aan de as gaat draaien
5. HET VLIEGWIEL

Het zorgt dat de machine regelmatig draait

een stoommachine stopt heel even als de
zuiger aan het einde van de beweging is

Het vliegwiel zorgt dat het draaien doorgaat

Dat komt door het gewicht
6. DE VERSCHILLENDE UITVOERINGEN




Oude machines hebben allemaal een zuiger
Als stoom de zuiger ook terug drukt is het een dubbel
werkende machine
Daarvoor hebben ze een omkeerklep
Soms hebben stoommachines een condensor waar
stoom weer water wordt
7. WAARVOOR DE STOOMMACHINE WORDT GEBRUIKT



De stoommachine werd ook veel voor fabrieken
gebruikt
In Nederland kwam de stoommachine in de plaats
van de molen
Stoommachines zijn ook gebruikt voor boten treinen
en ook als speelgoed
8. VOORDELEN



Werkt op verschillende brandstoffen
Is niet afhankelijk van het weer
Kan groot zijn en sterker dan een motor
EN NADELEN


Erg groot en zwaar
Niet snel te starten
9. DE WEETJES





Wist je dat:
De stoommachine heel sterk moest zijn omdat er veel
druk op komt te staan?
De stoommachine in Engeland is uitgevonden?
Het aller eerste kopieerapparaat ook is uitgevonden
door James Watt?
Je stoom niet kunt zien?
Alles wat je ziet is waterdamp.
Het in de stoommachine 600 graden kan zijn?
10. DE VRAGEN
Wie heeft de stoommachine uitgevonden?
Thomas Newcomen
 Wie heeft de stoommachine verbeterd?
James Watt
 Waarvoor is het vliegwiel?
de regelmaat
 Wat was de zuiger doorsnede van de stoommachine die het
Haarlemmermeer leeg had gepompt?
3 meter 66
 Welk materiaal wordt er het meest
gebruikt om een stoommachine te maken?
staal


similar documents