Cursus sketchup 2014-les4 - PC

Report
Welkom
bij de cursus
SketchUp 2014
1
CURSUS SKETCHUP 2014
Les 4
Inhoud les 4 (Ronde vormen)
3





Cirkels en veelhoeken
Entity Info
Bogen
Draaien
Een deurknopcomponent maken
Cirkels
4






Sneltoets C of Cirkelknop
Aantal hoeken/zijden kan nu aangegeven worden,
standaard is 24 zijden
Meer zijden intypen en op Enter drukken geeft
zuiverder cirkel (en veel complexer model)
Drie zijden intypen geeft driehoek, vier zijden geeft
vierkant
De omtreklijn is één geheel
De omtreklijn kun je exploderen: alles -> losse
stukjes
Veelhoeken
5






Geen standaard sneltoets, knop onder cirkelknop
Aantal hoeken/zijden kan nu aangegeven worden,
standaard is 6 zijden
Meer zijden intypen en op Enter drukken maakt
steeds meer een cirkel
Drie zijden intypen geeft driehoek, vier zijden geeft
vierkant, 24 intypen geeft standaard cirkel
De omtreklijn is één geheel
De omtreklijn kun je exploderen: alles -> losse
stukjes
Maat van cirkels en veelhoeken
6



De maat van een cirkel/veelhoek wordt
aangegeven door de straal (de radius), de lengte
tussen middelpunt en omtrek.
Je kunt niet met diameters werken! Als je alleen de
diameter weet moet je die dus eerst door 2 delen,
Of een trucje toepassen door eerst een lijn met de
exacte diameter te tekenen en dan vanuit het
midpoint de cirkel te tekenen.
Het is ook mogelijjk de cirkel twee keer zo groot te
schalen
Tekenen van cirkels en veelhoeken
7



Zorg dat je de straal altijd volgens een van de drie
assen tekent (rood, groen, blauw). Dat voorkomt
moeilijkheden
Staande cirkels zijn vaak lastig los te tekenen.
Gebruik de truc van een tijdelijk blok.
Cirkels en veelhoeken tonen hun middelpunt als
inference, soms moet je even helpen door over de
omtrek heen te gaan
Info over cirkels en veelhoeken
8


Entity Info: Rechtsklikken op de omtreklijn -> Entity
info kiezen (of via menu Window)
De info, en daarmee het aantal zijden kan
veranderd worden
Verschil cirkels en veelhoeken
9



Wordt zichtbaar bij uitrekken (Push and Pull)
De Edges van de zijden bij een uitgetrokken cirkel
(ongeacht aantal zijden) zijn alleen zichtbaar bij
weergave van de verborgen geometrie
Bij Veelhoeken zijn de Edges van de zijden altijd
zichtbaar
En nu even ernaar kijken
10

Demo van dia 4 t/m 9
Bogen
11

Er zijn drie soorten bogen (arcs):
 De
twee-puntsboog (two point arc)
 Dat
 De
boog (arc)
 Dat
 De
is een boog tussen twee punten
is een boog vanuit het middelpunt getrokken
taartpunt (pie)
 Dat
 Voor
is een ‘gevulde boog vanuit het middelpunt
bogen gelden dezelfde eigenschappen als voor
cirkels
2 punt Boog (2 point Arc)
12

1.
2.
3.
Sneltoets A, knop naast
veelhoek
Bepaal eerste punt
Bepaal tweede punt
Bepaal de Bulge, de
‘uitstulping’)
Gewone boog (Arc)
13

1.
2.
3.
4.
Geen sneltoets
Bepaal
middelpunt
Bepaal straal
Bepaal
beginpunt
Bepaal hoek
OF bepaal
eindpunt
Taartpunt (Pie) (gevulde boogpunt)
14

1.
2.
3.
4.
Geen sneltoets
Bepaal
middelpunt
Bepaal straal
Bepaal
beginpunt
Bepaal hoek
OF bepaal
eindpunt
Bogen demo
15


Even kijken hoe je bogen maakt
(dia 11-15)
Oefening Bogen
16


Een hoek van een tafelblad afronden
Een poort maken
Draaien (Rotate)
17





Sneltoets Q, knop met twee gedraaide pijlen
Je kunt elk element in elke richting draaien
Zorg dat je alles wat je wilt draaien, hebt
geselecteerd (makkelijk: maak eerst een groep)
Je kunt in vaste verdeling draaien (15 graden)
TIP: klik op het punt waar je Draai Tool wilt hebben,
en beweeg je muis een beetje; je ziet dan de rode,
groene of blauwe richting.
Draaien met de Move Tool
18




Groepen en componenten waar je overheen gaat
met de Move Tool, tonen vier rode kruisjes op (elk)
vlak
Als je op een van de vier kruisjes klikt, verandert de
Move Tool in een Rotate Tool!
Dat is handig om snel iets te kunnen plaatsen in een
gewenste hoek.
Demo, doe mee.
Deurknop tekenen
19

Drie nieuwe technieken voor nodig
 Scale
Tool (Schaal gereedschap)
 Follow Me Tool (Volg mij gereedschap)
 Intersect Faces

Doel:
 Leren
een Bol te tekenen
 Een component maken voor de kastdeur.
Deurknop 1
20


Start nieuwe tekening
Teken in de buurt van
de voeten van Sophie
een rechthoek van 5
cm (5;5)

Deurknop 2
21


Verwijder Sophie
Klik op de knop Zoom
Extends en zoom een
beetje uit en orbit een
beetje van bovenaf,
zodat je een goed
beeld hebt van de
rechthoek
Deurknop 3
22

Trek met de Rolmaat
twee hulplijnen precies
door het midden
Deurknop 4
23

Teken vanuit het
kruispunt van de
hulplijnen een cirkel
met een straal van
2cm
Deurknop 5
24

Klik op de P-toets en
trek de cirkel 0,3cm
omhoog
Deurknop 6
25


Druk op de Ctrl-toets
(let op het plusje) en
trek de cirkel 1cm
omhoog
Opm. Als niet alles een
lichte kleur heeft
(zoals hier), klik dan
rechts op een donkere
face en kies Reverse
Faces
Je moet nu twee ‘taarten’ op elkaar
hebben!
Deurknop 7
26




Klik op de spatiebalk
Klik op de bovenste
cirkel (op de face!) om
die te selecteren
Druk op de S-toets
(Scaling)
Het schaalhulpmiddel
verschijnt
Je kunt ook op de Scale Knop
klikken (naast de Offset Tool)
Deurknop 8
27




Zet je cursor boven het
groene blokje en druk
de Control-toets in en
houdt die ingedrukt
Er verschijnt in het
midden nog een blokje
Beweeg naar binnen,
laat alles los
Type 0,5 in de
maatbox
Door 0,5 in te typen maak je het object
(de cirkel) 50% kleiner
Aanwijzingen over elke Tool staan in
de statusbalk van SketchUp
Deurknop 9
28

Druk op de P-toets en
rek de cirkel 0,5cm uit
Deurknop 10
29





We gaan nu een bol
tekenen
Druk op de spatiebalk
Zoom een beetje uit
Druk op de L-toets
Zoek het middelpunt
van de cirkel
Help SketchUp met het vinden van het
middelpunt door eerst even met de cursor
de omtrek te volgen
Deurknop 11
30


Trek nu een lijn langs
de blauwe as
Type 4 in het maatvak
Deurknop 12
31




We moeten nu een
staande halve cirkel
tekenen op deze lijn.
Dat gaat heel erg
lastig tot onmogelijk.
Het handigste is om
even een hulpblokje te
tekenen
Teken een blokje met
de R- en P-toets
De maat van het blokje doet
er niet toe.
Deurknop 13
32




Klik op het Pie-knopje
(de dichte boog)
Er verschijnt een
gradenboog
Als je nu de
gradenboog over het
blokje beweegt, zie je
dat de stand van de
boog zich aanpast
Kies het groene vlak
Deurknop 14
33

Houdt de Shift-toets
ingedrukt en beweeg
de groene
gradenboog naar het
midpoint van de lijn
Deurknop 15
34


Klik op het midpoint
van de lijn en trek een
boog van het ene
eindpunt van de lijn
naar het andere.
Je krijgt dan een halve
staande cirkel
Deurknop 16
35




We gaan nu de Follow
Me Tool toepassen.
Klik op de spatiebalk
Stap 1: Klik op de
cirkel
Door de cirkel te
selecteren, hebben we
het ‘pad’ gekozen voor
de Follow Me Tool
Deurknop 17
36


Stap 2: Klik nu op de
Follow Me knop
De selectiestippeltjes
in de cirkel verdwijnen
Deurknop 18
37

Stap 3: Klik nu op het
vlak van de halve
cirkel; de halve cirkel
zal nu het ‘pad’ volgen
Deurknop 19
38



Et Voilá: We hebben
een bol
Klik op de spatiebalk
Als de bol donker
gekleurd is (zoals
hiernaast) rechtsklik
dan op de bol en kies
Reverse Faces
Het lijkt toveren, maar we gaan een
volgende les dieper in op de Follow Me
Tool
Deurknop 20
39



Klik driemaal op het
hulpblok en dan op
Delete
Verwijder de hulpijnen
(Menu Edit -> Delete
Guides)
Zoom een beetje in en
verdraai de deurknop
een beetje meer
horizontaal
Deurknop 21
40


Trek met de P-toets de
cirkel omhoog, zodat
hij aansluit aan/in de
cirkel
Merk op dat er geen
lijn ontstaat tussen
cirkel en bol
Deurknop 22
41



Druk op de spatiebalk
en drieklik op de
deurknop
Rechtsklik en kies
Intersect Faces -> With
Selection
SkechtUp ‘lijmt’ nu
alles aan elkaar en er
verschijnt een lijn
tussen bol en cirkel
Deurknop 23
42


Rechtsklik, terwijl alles
geselecteerd is en kies
Make Component.
Noem de component
Deurknop
Deurknop 24
43




Ga naar Menu ->
Windows ->
Components
Klik op het huisje
Rechtsklik op de
deurknop
En Save As
deurknop.skp in je
werkmap
44
Einde presentatie

similar documents