Medewerker toezicht en veiligheid, bol

Report
Welkom
J.B. Mandemaker – veiligheidscoördinator gemeente Amsterdam
J.M.H. Balemans - praktijkopleider VESPORO – gemeente Den
Helder
P.M.R. van Dijkhuizen - praktijkopleider VESPORO – gemeente
Den Helder
H.W.M. Hesselmans - [email protected]
06 24659384
Opleidingen:
1. Medewerker toezicht en Veiligheid
2. Beveiliger
3. Handhaver Toezicht & Veiligheid
4. Handhaver Toezicht & Veiligheid-politie
Medewerker toezicht en veiligheid, bol
Niveau: 2 - Duur 1 jaar - Locatie Schagen
Overige voorwaarden
Minimaal een vmbo-diploma basis beroepsgerichte
leerweg, of een mbo-diploma op niveau 1
fysiek vaardig
een goede gezondheid
in bezit van een geldig verblijfsdocument
een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
Handhaver toezicht en veiligheid inclusief
BOA, bol
Niveau 3 - Duur 2 jaar - Locatie Schagen
Overige voorwaarden
een Havo of mbo-diploma 2 (liefst
MTV/Beveiliger)
(bijna) 18 jaar of ouder (BOA)
fysiek vaardig
een goede gezondheid
een geldig verblijfsdocument
een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
Handhaver Toezicht en Veiligheid-politie
inclusief BOA, bol
Niveau 3 - Duur 2 jaar - Locatie Schagen
HTV Politie
HAVO of MTV/Beveiliger, dan HTV
(bijna) 18 jaar of ouder (BOA)
stageplaatsen bij politie, stadstoezicht en
handhaving gemeente
selectie voor HTV-politie samen met
politie
extra modules m.b.t. politieonderwijs
Indien student wordt aangenomen bij de
politie, met PA-certificaat - jaar verkorting
Politie Academie
Eigen bedrijfsbeveiligingsdienst
Oefenstraat
Acteurs
Aangifteruimte – div. balies
Meldkamer
Portofoonnetwerk
Audiovisuele ondersteuning
ICT-ondersteuning
Div. juridische naslagwerken
Div. gastdocenten politie
Stelling 1: HTV (politie)
Docenten uit het reguliere MBO
zijn onvoldoende in staat om
HTV-politie te onderwijzen!!
Orde en Veiligheid
Veiligheidsacademie
Stelling 2: HTV (politie)
Investeren
in de kwaliteit van het
onderwijs leidt tot
goed vakmanschap!
Orde en Veiligheid
Veiligheidsacademie
Stelling 3: HTV (politie)
Houding, gedrag en discipline
zijn het fundament
voor de
juiste beroepshouding!!
Orde en Veiligheid
Veiligheidsacademie
Stelling 4: HTV (politie)
ROC moet leerlingen
zo opleiden dat
“de markt “
ze graag opneemt!
EINDE
H.W.M. Hesselmans - [email protected]
06 24659384

similar documents