KARLOVA UNIVERZITA PRAHA LLP ERASMUS

Report
Karlova Univerzita – najstaršia v čechách a celsovetovo uznávaná univerzita .
Zakladataľom bol Karol IV. A založená bola 7. 4.1348
Fakulty:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Katolická teologická fakulta
Husitská teologická fakulta
1. lékařská fakulta
3. lékařská fakulta
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Filozofická fakulta
Matematicko-fyzikální fakulta
Fakulta sociálních věd
Fakulta humanitních studií
Evangelická teologická fakulta
Právnická fakulta
2. lékařská fakulta
Lékařská fakulta v Plzni
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Přírodovědecká fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta tělesné výchovy a sportu
Univerzita má v súčasnosti 17 fakult (14 v Prahe,
2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské
ústavy, 6 dalších pracovišť pre vzdelávacíiu
vedecku, výzkumnu a vývojovú alebo ďalšiu
tvorivú činnost alebo pre poskytovanie
informačných služieb, 5 celouniverzitných účelových zariadení a rektorát ako
výkonné pracovisko riadenia UK. Univerzita má cez sedem tisíc
zamestnancov, z toho štyri tisíc akademických a vedeckých pracovníkov.
Na UK študuje cez 42 400 študentov
(čo je zhruba jedna petina všetkých
študentov v ČR),ktorí študujú vo viac
ako 270 akreditovaných študijních
programoch s takmer 600 študijnými
odbormy
Pred a po príchode do Prahy
• Pred príchodom do Prahy som bol kontaktovaný mojou
koordinátorkou a študentkou, ktorá mi bola pridelená ako poradca
čo sa týka štúdia a školy.
• Bol mi zaslaný prehľadný dokument o Prahe, fakulte a
spoločenských, kultúrnych a športových možnostiach v meste.
• Po príchode do Prahy bolo pre všetkých zahraničných študentov
pripravené informačné stretnutie, kde nám boli predstavení
zástupcovia fakulty, samotné možnosti výberu predmetov , možnosti
využitia knižnice a študovne.
• V Prahe je zriadený International student club – českí študenti, ktorí
poskytujú pomocnú ruku zahraničným študentom a vymýšľajú rôzne
akcie, výlety do zahraničia a po samotnej Českej republike,
stretnutia, na ktorých majú študenti možnosť zonámiť a bližšie sa
spoznať .
Ubytovanie
• Internát Hostivář a Hviezda poskytujú
komfort, pohodlie a zábavu.
• V každej izbe sa nachádza kúpeľňa, chladnička, a pre každú
chodbu práčka a elektrické spotrebiče
- Internetové pripojenie v izbách a
internetová miestnosť, kafetéria.
Štúdium a výber predmetov
• Každý zahraničný študent si mohol vybrať z veľkého
množstva zaujímavých predmetov vyučovaných v
anglickom jazyku a zostaviť si vlastný študijný plán .
• Samozrejme možnosť pre slovenských študentov
absolvovať predmety s českými študentami a vybrať si
také predmety, ktoré potrebuje mať uznané na
Slovensku
• Možnosť využitia ponúk fakultnej knižnice a študovne s
medzinárodnou a vysoko kvalitnou literatúrou.
• Prístup učiteľov a pracovníkov fakulty bol
vysoko profesionálny a ústretový.
Voľný čas
O zaujímavé využitie voľného času sa
postarali samotní študenti fakulty :
výlety po meste Praha, stretnutia v
mestských podnikoch(diskotéky),
Outdoor Adventure Activities…
Ale aj International students club:
Karaoke party, X-stmas party
invitation, Hawaii party, Trip to
Pilsen, Dresden, Munich and
Salzburg, Halloween party…
Erazmus študenti
• Samotná Praha ponúka mnoho kultúrnych a spoločenských podujatí
a možností(divadlá, koncerty, diskotéky, výstavy… ).
•
•
Športové podujatia a kvalitné športové ,relaxačné a welness centrá
s kvalifikovanými pracovníkmi poskytujúce služby po celom meste
Mesto dýcha históriou na
každom kroku a je plné
historických budov,
chrámov a samozrejme
Karlov most a orloj.
Financie (príjmy verzus výdavky)
• Výdavky spojené s pobytom sa pohybujú približne v týchto
číslach: ubytovanie-2500 až 3000 ČK, Jedlo-3000 až 3500 ČK,
Doprava-200 až 300 ČK, Voľný čas- 700 až 1000 ČK = celkovo
cca 7000 až 8000 ČK.
• Grant ktorý mi bol poskytnutý pokryl potrebné náklady (250€
plus príspevok na ubytovanie 3500čk).
• Kto by si chcel prilepšiť môže si nájsť brigádu čo nie je
v Prahe problém.
Prečo študovať v zahraničí respektíve
čo mi tento pobyt dal?
•
Získanie nových vedomostí a skúseností,
väčšia miera
samostatnosti, zodpovednosti
• Nové známosti z celej Európy, kontakt
s rôznymi kultúrami
• Rozsiahla ponuka predmetov a kurzov,
možnosť individuálneho zostavovania si
celého študijného plánu
• Finančná podpora, možnosť zarobiť si
• Zvýšenie sebavedomia
a komunikačných schopností (hlavne v
cudzom jazyku)
• Otestovať si schopnosť asimilovania sa v
novom prostredí s novou kultúrou

similar documents