Tar*m ürünlerimiz

Report


Üretiminde yıllara göre dalgalanmalar
olur.Sebep:Kuru tarım ağırlıklı yetiştirilmeleri,
Yıllara göre yağış miktarının değişmesi.
Yetişme döneminde nem, olgunlaşma
döneminde sıcaklık ve güneşlenme ister. En çok
İç Anadolu Bölgesi’nde yetiştirilir.
Yetişme döneminde nem, olgunlaşma
döneminde sıcaklık ve güneşlenme ister. En çok
İç Anadolu Bölgesi’nde yetiştirilir. Sıcaklık isteği
buğdaya göre daha azdır.
PİRİNÇ TARIMI
PİRİNÇ TARIMI
Akarsu boylarında, düz alüvyal ova
tabanlarında,sulak alanlarda yetişir. En fazla
Marmara-Ergene havzası ile orta Karadeniz’de
yetişir.Devlet denetimlidir, yerleşme alanları
yakınlarında üretimi yasaktır. Sebep:
Sivrisineklerin üretim alanında yoğun olması
sebebiyle sıtma hastalığı tehlikesi.
Tabandan bol su isteyen
üründür.Akdeniz
Bölgesi’ndeki üretim
Karadeniz Bölgesi’ni
geçmiştir.Sebep:
Fabrikalara hammadde
temin etmek(Mısır özü
yağı fabrikaları)
ÇAY TARIMI
Bol su, sisli ve puslu
bir hava isteyen çay
bitkisi %100 Doğu
Karadeniz’de kıyı
kıyı kesimlerinde
yetiştirilir.
ÇAY TARIMI
TÜTÜN TARIMI
Susuz kıraç topraklarda
kaliteli tütün
yetiştiriciliği
yapılır.Üretimi kaliteyi
korumsak amaçlı devlet
denetimindedir.
Üretimde sırasıyla; Ege,
Güney Doğu Anadolu
bölgeleri ile Orta
Karadeniz ön plandadır
TÜTÜN TARIMI
HAŞHAŞ
HAŞHAŞ
Yetişme döneminde nem, olgunlaşma döneminde
sıcaklık güneşlenme ister. Doğu Karadeniz kıyı
kesimi dışında her yerde yetiştirilebilir ancak
üretimi devlet denetimlidir.Uyuşturucunun
hammaddesidir.Tıpta ilaç yapımında kullanılır.
Ege:Uşak, Afyon, Kütahya
İAB: Konya
Akdeniz:Burdur,Isparta
HAŞHAŞ
PAMUK
Yetişme döneminde bol nem,
olgunlaşma döneminde tam
sıcaklık, güneşlenme ister.En fazla
sırasıyla Güney Doğu Anadolu,
Ege ve Akdeniz bölgelerinde
yetiştirilir.
Malatya, Elazığ ve Iğdır’da
yükseltinin azlığı sebebiyle pamuk
yetiştiriciliği yapılır.(Mikroklima)
ŞEKERPANCARI
Yetişme döneminde nem, olgunlaşma döneminde
Kuraklık ister. Çabuk bozulduğundan üretimi fabriKa yakınında yapılır. Küsbesi hayvan yemi üretimin
De kullanıldığından üretim yerlerinde besi hayvancılığı
Gelişmiştir.
ŞEKERPANCARI TARIMI
ŞEKERPANCARI TARIMI
KETEN BİTKİSİ
Tekstil sektöründe ve değerli kağıt üretiminde kullanılır.
Tohumlarında bezir yağı elde edilir.Bu yağ boya sanayisin
De kullanılır.Kastamonu, sinop ve Kocaeli’nde üretilir.
KENEVİR BİTKİSİ
Halat, ip ve çuval yapımında kullanılır. Devlet denetimlidir,çünkü
Hint kenevirinden uyuşturucu madde elde edilir.Karadeniz:Samsun,
Kastamonu,Sinop, Amasya. İç Anadolu:Çorum.
Güneydoğu Anadolu:Urfa
KETEN-KENEVİR
ANASON
Akdeniz(Göller yöresi), Ege ve Marmara
Bölgelerinde yetiştirilir.Alkollü içki yapımında
kullanılır.Ayrıca anason çayı yatıştırıcı bir özelliğe
Sahiptir.
ZEYTİN TARIMI
Zeytin bitkisinin yetiştiği yerlerde
Kışlar ılık geçer.Rize ve çevresinde
Fön rüzgarlarının meydana getirdiği
Mikroklima şartlarından ötürü de
Yetişebilmektedir.
AYÇİÇEĞİ
Yetişme döenminde nem, olgunlaşma
döneminde kuraklık ister.Doğu ve Batı
Karadeniz kıyı şeridi dışında her bölgeye
uyumludur. %80 Marmara-Ergene havzasında
Yetiştirilir.Not: Son yıllarda, pamuk bitkisine
Göre daha karlı olduğundan Ege ve Akdeniz
Bölgelerinde tarımı yaygınlaşmaktadır.
SOYA FASÜLYESİ
Yağ üretimi ve yem sanayisinde kullanılır. %92 Akdeniz kıyılarında
Özellikle Adana’da üretimi yapılır. 2. sırayı ise Orta Karadeniz
Bölümü alır.
SUSAM
Sıcak iklim bitkisidir. Bol güneşlenme ister. Yağ,
tahin üretiminde ve pastacılıkta kullanılır.
Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerinde
Üretimi yoğundur.
YER FISTIĞI
Sıcak-nemli iklim bitkisidir.Yağ ve sabun yapımında
kullanılır. %90 kıyı Akdeniz’de üretilir.
ASPİR
Biyodizel yakıt üretiminde
kullanılır.Önemi giderek
artmaktadır. En fazla Marmara
Bölgesi’nde üretilir.
Aspir gibi, biyodizel yakıt üretiminde
kullanılır.Önemi giderek artmaktadır. En fazla
Marmara Bölgesi’nde üretilir.
*Kuru tarıma uyumludur.Yani ekstra sulamaya gerek kalmadan da üretilebilir.
*Olgunlaşma döneminde tam kuraklık-güneşlenme ister.Yarıkurak iklim şartlarına
Uyumludur.
*En fazla İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da üretilir.
*Karadeniz kıyıları dışında tüm bölgelerde yetiştirme imkanı mevcuttur.
*Bitkisinin kökünde bulunan bakteriler,havadaki azotu toprağa bağlayarak toprağı
Azot bakımından zenginleştirirler. Bu nedenle nöbetleşe ekimde kullanılırlar.(bir yıl
Tahıl, bir yıl baklagil ekimi).Bu sebeple nadasa alternatif olarak ortaya çıkar.
En fazla İç Anadolu Bölgesi’nde, 2. sırada Güney Doğu Anadolu’da
Üretilir.
En fazla İç Anadolu Bölgesi’nde
üretilir.
Sırasıyla en fazla;İç Anadolu, Akdeniz
Ve Karadeniz bölgelerinde üretilir.
Taze tüketilir. Sırasıyla en fazla; Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde
üretilir.
FINDIK BİTKİSİ
Her mevsim yağış ister. Karadeniz kıyı şeridi boyunca yetiştirilir.
Türkiye dünya üretiminde 1. sıradadır.
Soğuk sevmez. Yüksek sıcaklık ve bol su
ister.%88 Akdeniz kıyılarında yetiştirilir.
Diğer bölgeler sırasıyla Ege ve Güney
Marmara kıyıları ile mikroklima özelliğinden
Dolayı Rize ve çevresidir.(ılık fön rüzgarları
sayesinde)
İNCİR
•Akdeniz ikliminin doğal bitkilerindendir
•Soğuğa karşı duyarlı olduğundan kışların ılık geçtiği
don olaylarının görülmediği Akdeniz ve Ege
Kıyıları’nda yetiştirilir.
•Türkiye,incir üretiminde dünyada ilk sırada yer alır.
Üretim alanı en geniş, soğuğa en dayanıklı
meyvedir. Türkiye kuru üzüm üretimi ve
ihracatında dünyada 1. sıradadır.En fazla Ege
Bölgesi’nde üretilir.
ÜZÜMDEN SONRA ELMA, ÜRETIMI EN
YAYGIN OLAN 2. MEYVE. HER
BÖLGEMIZDE ÜRETILEBILMEKTEDIR.EN
FAZLA SIRASIYLA İÇ ANADOLU,
AKDENİZ VE KARADENİZ
BÖLGELERİNDE ÜRETİMİ YAPILIR.
ÜLKEMİZ ELMA ÜRETİMİNDE
ÇİN VE ABD’DEN SONRA 3.
SIRADA.
KAYISI
-En fazla üretimi yapılan il
Malatya olup Doğu
Anadolu Bölgesi üretimde
ilk sırayı alır.
- Türkiye dünya kayısı
üretiminde ilk sırada yer
alır.
•Tropikal bölge bitkisidir
•Yüksek sıcaklık ve bol nem gereklidir
•Don olayına karşı en hassas bitkidir
•Sadece Antalya ve Mersin arasındaki çok dar bir kıyı
şeridinde tarımı yapılır
•Tabii ekim alanı en dar olan ürünlerimizdendir.
Volkanik topraklardan hoşlanır. Yetiştiği
ortamda yazlar sıcak ve kurak olmalıdır.
SEBZECİLİK
-Modern tarım yöntemleri ve
yoğun emekle yapılır.
-DAB’de üretimi sınırlıdır.
Sebep:
Yazların serin ve kısa geçmesi
-İAB’de üretimi
yetersiz.Sebep:
Yaz kuraklığı
-Doğu Karadeniz kıyılarında
yetersiz üretim. Sebep:
Güneşlenmenin yetersizliği.
**Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde
üretimi gelişmiştir. Yağış ve
sıcaklık şartlarının elverişli
olması.
-Marmara:Kış sıcaklığı
yetersiz olduğundan
konservecilik gelişmiştir.
SERACILIK
Ege ve Akdeniz
kıyıları.
Sebep: 1-Kışların
ılık geçmesi
2- Güneşli
gün sayısının
fazla olması
YUMRULU BİTKİLER
-Toprak
-Patates:
altında
Niğde, Afyon,
-Adapazarı
--Soğan: BursaKaracabey
--Sarımsak:
Kastamonu
YEM BİTKİLERİ
-Besi-Ahır
hayvancılığı için
önemlidir.(Modern
hayvancılık)
son

similar documents