ramadaa

Report
INFLANTILNE KOLIKE
Česti problemi u ambulanti pedijatra
Prim.dr Julija Bošković
Dom zdravlja
Bijelo Polje
Uvod:
Infantilne kolike-100 dana plača
Infantilne kolike- stomačni grčevi predstavljaju bezazlenu /prolaznu
pojavu kod beba u prvim mjesecima.
To je kada zdrava beba plače više od 3 sata dnevno, 3 dana
nedeljno, tokom 3 nedjelje.
Ne postoji uzrok.
Javljaju se nakon 2 nedelje po rođenju traju do kraja 3 ili 4
mjeseca-rijetko duže
Infantilne kolike
Koliko puta ste čuli pitanje zabrinute majke?
© flickr
„Moja beba satima neutješno plače,
crvena je u licu, grči nožice i stiska pesnice.
Ne znam kako da je umirim?“
Uvod:
Infantilne kolike javljaju se kod 20-40% zdravih beba, češće
kod nedonoščadi.
Simptomatologija: epizode plača, praćeno crvenilom
lica,stisnute pesnice/grimase lica, savijanjem nogica uz
trup, stenjanjem, blagom napetošću trbuha.
Karakteristično je da su najčešće i najintenzivnije u kasnim
popodnevnim večernjim časovima-nakon prestanka dijete
ne pokazuje nikakve smetnje/ne djeluje bolesno
Infantilne kolike
- patofiziologija:
II. Ostali faktori
I. Gastrointestinalni faktori
preosjetljivost na mliječnu formulu
promena mikroflore crijeva
gasovi
intestinalni hipo- / hipermotilitet
nezrelost digestivnog sistema
© Kókay Szabolcs
•
•
•
•
•
•
žestok temperament novorođenčeta
•
hipertonična beba
•
često plače i uznemirena je
•
Hiperstimulacija zbog preosjetljivosti
nervnog sistema na okruženje
Cilj rada:
Da se ukaže na važnost ovog problema u ambulanti pedijatra,
učestalost javljanja, vezano za pol djeteta,uspješnost
terapije.
Važno je da bebini grčevi ne zamaskiraju neki bol organskog
porijekla.
Potreban je pregled pedijatra,na osnovu kliničkog pregleda i
pregleda laboratorijskih nalaza isključiti da beba nije
bolesna.
Metod rada:
Praćeno je-240 djece
115(47,9%) dječaka,125(52,1%) djevojčica
od rođenja do 5 mjeseca zbog postojanja grčeva
/smanjenjeukupnog zbira subjektivnih tegoba na datu terapiju
Nije imalo grčeve: 35 djece (14,5%)
Imalo je grčeve: 110 djece (45,8%) terapija simptomatska
Enterokind kapi (tegobe nestaju-100%)
95 djece(39,6%) terapija simptomatska, Espumisan kapi (8589,4% bez tegoba)
10-10,5% Espumisan zamijenjen sa Enterokind kapima
Diskusija:
Infantilne kolike podjednako se javljaju kod djevojčica i dječaka,
nema razlike da li se hrane majčinim ili kravljim mlijekom.
Terapija simptomatska
Veliki broj homeopatskih preparata su dostupni
Najbolju kliničku efikasnost smo dobili kod primjene
Enterokind kapi.
Jedina linija
prirodnih lijekova
specijalno
razvijena da prati
funkcionalni razvoj
beba i male djece,
registrovana od
prvog dana života.
•
•
•
•
Sazrijevanje GIT-a
Rast zuba
Sazrijevanje imunog
sistema
Sazrijevanje nervnog
sistema
© Deutsche Homöopathie-Union
Mama Natura prati dijete kroz sve procese
sazrijevanja i odrastanja.
Mama Natura pomaže u otklanjanju tegoba tokom
funkcionalnog razvoja u djetinjstvu.
Mama Natura
Enterokind®
Gastrokind®
Kindinorm®
Dentokind®
Dormikind®
Immunokind®
Enterokind®
Homeopatski lijek
protiv infantilnih kolika i nadimanja
za bebe od prvog dana života i malu djecu.
Enterokind® kapi - sastav
Sastav:
100 g rastvora sadrži:
Chamomilla dil. D6 10g
(sprečava iritaciju GITa, kolike, uznemirenost)
Cina dil. D6 10 g
(rešava spazam GITa, )
Colocynthis dil. D6 10 g
(smanjuje bol usled kolika, probadajuci)
Lac defloratum dil.D6 10 g
( rešava kolike nastale usled poremećaja
varenja mlijeka)
Magnesium chloratum dil. D6 10
(poremećaji varenja, konstipacija, opusta glatku
muskulaturu GITa)
Enterokind®
20 ml, kapi
- Utiče na sazrijevanje i razvoj funkcija GIT-a
- Stimuliše proces varenja
- Eliminiše grčeve i nadimanje beba
- Registrovan za bebe od prvog dana života.
Sigurnosni profil:
 Bez neželjenih efekata.
 Bez interakcija sa drugim lijekovima.
Enterokind® - doziranje
Djeca od 0 - 6 godina:
3 x 3 kapi na sat vremena, do 6 x dnevno,
nakon poboljšanja: 3 x 3 kapi dnevno.
Enterokind®
Kapi treba uzimati pola sata prije, ili posle jela. Poželjno je prije
gutanja kapi malo zadržati u ustima.
Kod beba kapi se mogu rastvoriti u malo vode.
Zaključak I:
Infantilne kolike čest problem u ambulanti pedijatra je rešiv
ako se primjeni:
- pravilna ishrana – dojenje ili adaptirano
- tehnika hranjenja-hraniti djete u budnom stanju sa lako
podignutom glavom
- da podrigne- izbaci visak vazduha koji proguta tokom
hranjenja
- obamota dijete/pojas za bebe preko trbuha; masaža
stomaka
Zaključak II :
Koriste se preparati bazirani na ekstraktima kima, komorača,
mirođije i anisa .
Preparat Enterokind smanjuju površinski napon gasnih
mjehurova. Fiziološki je inertan- djeluje u lumenu
digestivnog trakta, ne resorbuje se, nema neželjenih
reakcija.
Preparat Enterokind - pomoć za male stomake, olakšava I
ljekarsku praksu u ambulanti.
HVALA

similar documents